திருப்பூந்துருத்தி

By பாலகுமாரன் 1.21 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.3 out of 5 (51 ரேட்டிங்ஸ்)
Romance Literature & Fiction Mini-SeriesEnded43 அத்தியாயங்கள்
தனது அப்பாவுடன் இணைந்து கார் உபரி பாக கம்பெனி ஒன்றை நடத்தும் மணிக்கு ஷேர் மார்க்கெட் பிசினஸிலும் பிரதான ஆர்வம். ஒருமுறை தனது அலுவலகத்துக்குச் செல்லும்போது அவரது கார் எதிர்பாராதவிதமாக விபத்துக்குள்ளாகிறது. அவ்வழியே வரும் வனிதா என்ற பெண் அவரை மீட்டு மருத்துவமனையில் சேர்க்கிறார். சிகிச்சையில் இருக்கும்போதே தான் பிழைக்க காரணமாக இருந்த வனிதாவுடன் மணி நெருக்கமாக பழகவும் தொடங்குகிறார். கணவரோடு கசப்புடன் வாழும் வனிதாவுக்கு மணியின் அன்பு பெரிதாக அமைகிறது. இருவரது இந்த சந்திப்புக்குப் பிறகு மணியின் வாழ்க்கையில் நடக்கும் மாற்றங்கள் என்ன? அதுதான் இந்த ‘திருப்பூந்துருத்தி’.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
51 ரேட்டிங்ஸ்
4.3 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"D. Sathiya"

அப்பம் வடை தயிர் சாதம் அடுத்து ஆவலுடன் திருப்பூந்துருத்தி.Read more

"Suresh Kavitha"

marveles story great job

"Alex Ralph"

கதையை மொத்தமாக படித்து விட ஆசையாக உள்ளது.Read more

"Velanganni Velu"

விரைவில் படிக்க ஆரம்பிக்க வேண்டும்Read more

7 Mins 6.54k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 11-02-2022
7 Mins 4.16k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 12-02-2022
5 Mins 3.73k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 13-02-2022
5 Mins 3.74k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 14-02-2022
5 Mins 3.56k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 15-02-2022
5 Mins 3.66k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 16-02-2022
7 Mins 3.66k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 17-02-2022
5 Mins 3.44k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 18-02-2022
5 Mins 3.76k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 21-02-2022
5 Mins 3.32k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 22-02-2022
4 Mins 3.19k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 23-02-2022
4 Mins 3.17k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 24-02-2022
4 Mins 3.01k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 25-02-2022
5 Mins 3.46k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 28-02-2022
5 Mins 3.16k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 01-03-2022
5 Mins 2.94k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 02-03-2022
5 Mins 2.76k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 03-03-2022
4 Mins 2.69k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 04-03-2022
6 Mins 3.1k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 07-03-2022
5 Mins 2.74k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 08-03-2022
6 Mins 2.66k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 09-03-2022
5 Mins 2.57k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 10-03-2022
5 Mins 2.48k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 11-03-2022
7 Mins 2.81k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 14-03-2022
5 Mins 2.5k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 15-03-2022
6 Mins 2.38k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 16-03-2022
5 Mins 2.43k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 17-03-2022
6 Mins 2.53k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 18-03-2022
6 Mins 2.59k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 21-03-2022
5 Mins 2.21k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 22-03-2022
3 Mins 2.1k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 23-03-2022
6 Mins 2.12k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 24-03-2022
5 Mins 2.02k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 25-03-2022
6 Mins 2.26k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 28-03-2022
6 Mins 1.96k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 29-03-2022
3 Mins 1.78k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 30-03-2022
4 Mins 1.92k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 31-03-2022
6 Mins 2.07k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 01-04-2022
6 Mins 2.26k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 04-04-2022
6 Mins 1.86k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 05-04-2022
5 Mins 1.91k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 06-04-2022
6 Mins 1.85k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 07-04-2022
8 Mins 1.84k படித்தவர்கள் 43 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்