திருப்பூந்துருத்தி

By பாலகுமாரன் 1.1 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.3 out of 5 (49 ரேட்டிங்ஸ்)
Romance Literature & Fiction Mini-SeriesEnded43 அத்தியாயங்கள்
தனது அப்பாவுடன் இணைந்து கார் உபரி பாக கம்பெனி ஒன்றை நடத்தும் மணிக்கு ஷேர் மார்க்கெட் பிசினஸிலும் பிரதான ஆர்வம். ஒருமுறை தனது அலுவலகத்துக்குச் செல்லும்போது அவரது கார் எதிர்பாராதவிதமாக விபத்துக்குள்ளாகிறது. அவ்வழியே வரும் வனிதா என்ற பெண் அவரை மீட்டு மருத்துவமனையில் சேர்க்கிறார். சிகிச்சையில் இருக்கும்போதே தான் பிழைக்க காரணமாக இருந்த வனிதாவுடன் மணி நெருக்கமாக பழகவும் தொடங்குகிறார். கணவரோடு கசப்புடன் வாழும் வனிதாவுக்கு மணியின் அன்பு பெரிதாக அமைகிறது. இருவரது இந்த சந்திப்புக்குப் பிறகு மணியின் வாழ்க்கையில் நடக்கும் மாற்றங்கள் என்ன? அதுதான் இந்த ‘திருப்பூந்துருத்தி’.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
49 ரேட்டிங்ஸ்
4.3 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"D. Sathiya"

அப்பம் வடை தயிர் சாதம் அடுத்து ஆவலுடன் திருப்பூந்துருத்தி.Read more

"Suresh Kavitha"

marveles story great job

"Alex Ralph"

கதையை மொத்தமாக படித்து விட ஆசையாக உள்ளது.Read more

"Velanganni Velu"

விரைவில் படிக்க ஆரம்பிக்க வேண்டும்Read more

7 Mins 5.93k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 11-02-2022
7 Mins 3.81k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 12-02-2022
5 Mins 3.42k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 13-02-2022
5 Mins 3.44k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 14-02-2022
5 Mins 3.27k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 15-02-2022
5 Mins 3.33k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 16-02-2022
7 Mins 3.33k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 17-02-2022
5 Mins 3.15k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 18-02-2022
5 Mins 3.48k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 21-02-2022
5 Mins 3.03k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 22-02-2022
4 Mins 2.9k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 23-02-2022
4 Mins 2.89k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 24-02-2022
4 Mins 2.75k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 25-02-2022
5 Mins 3.2k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 28-02-2022
5 Mins 2.9k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 01-03-2022
5 Mins 2.68k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 02-03-2022
5 Mins 2.53k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 03-03-2022
4 Mins 2.45k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 04-03-2022
6 Mins 2.87k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 07-03-2022
5 Mins 2.5k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 08-03-2022
6 Mins 2.43k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 09-03-2022
5 Mins 2.35k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 10-03-2022
5 Mins 2.25k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 11-03-2022
7 Mins 2.58k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 14-03-2022
5 Mins 2.25k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 15-03-2022
6 Mins 2.16k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 16-03-2022
5 Mins 2.2k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 17-03-2022
6 Mins 2.28k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 18-03-2022
6 Mins 2.37k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 21-03-2022
5 Mins 1.99k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 22-03-2022
3 Mins 1.89k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 23-03-2022
6 Mins 1.91k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 24-03-2022
5 Mins 1.8k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 25-03-2022
6 Mins 2.04k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 28-03-2022
6 Mins 1.76k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 29-03-2022
3 Mins 1.6k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 30-03-2022
4 Mins 1.73k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 31-03-2022
6 Mins 1.88k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 01-04-2022
6 Mins 2.07k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 04-04-2022
6 Mins 1.67k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 05-04-2022
5 Mins 1.72k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 06-04-2022
6 Mins 1.64k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 07-04-2022
8 Mins 1.51k படித்தவர்கள் 37 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்