சேற்றில் மனிதர்கள்

By ராஜம் கிருஷ்ணன் 19.61k படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (20 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded24 அத்தியாயங்கள்
சேற்றில் கால் பதித்தால்தான் தன் வீட்டில் சோற்றுப் பானை எரியும் நிலைமை சம்முவத்துக்கு. விவசாயத் தொழிலாளர் சங்கத் தலைவர் சம்முவம் மீது மக்களுக்குக் கொள்ளை அன்பு. தன் ஒரே மகளைத் தொழிற்கல்வி பயில வைக்கிறார். தன் இன மக்களை மேல்குடியினரிடமிருந்து சம்முவம் காக்கிறாரா, சம்முவத்தின் மகள் தொழிற்கல்வி முடித்தாரா என்பதைக் கிராமத்து வாசனையோடு விவரித்திருக்கிறார் ராஜம் கிருஷ்ணன்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
20 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"riya"

great read

"kousalyadevi chandrasekar"

good story

"arun priya"

மிகவும் அருமையான நாவல் இது. வட்டார வழக்குச்சொல் நம்மை பிரமிக்க வைத்தாலும்,...Read more

"akshitha lakshmi"

👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌

6 Mins 4.28k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
7 Mins 1.5k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
8 Mins 1.1k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
7 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
7 Mins 815 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
7 Mins 797 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
8 Mins 718 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
6 Mins 608 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
10 Mins 574 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
6 Mins 550 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
5 Mins 510 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
8 Mins 569 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
11 Mins 550 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
6 Mins 536 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
7 Mins 553 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
6 Mins 483 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
7 Mins 491 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
7 Mins 503 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
7 Mins 517 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
7 Mins 528 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
6 Mins 502 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
6 Mins 486 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
3 Mins 499 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
8 Mins 913 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்