சேற்றில் மனிதர்கள்

By ராஜம் கிருஷ்ணன் 20.38k படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (20 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded24 அத்தியாயங்கள்
சேற்றில் கால் பதித்தால்தான் தன் வீட்டில் சோற்றுப் பானை எரியும் நிலைமை சம்முவத்துக்கு. விவசாயத் தொழிலாளர் சங்கத் தலைவர் சம்முவம் மீது மக்களுக்குக் கொள்ளை அன்பு. தன் ஒரே மகளைத் தொழிற்கல்வி பயில வைக்கிறார். தன் இன மக்களை மேல்குடியினரிடமிருந்து சம்முவம் காக்கிறாரா, சம்முவத்தின் மகள் தொழிற்கல்வி முடித்தாரா என்பதைக் கிராமத்து வாசனையோடு விவரித்திருக்கிறார் ராஜம் கிருஷ்ணன்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
20 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"riya"

great read

"kousalyadevi chandrasekar"

good story

"arun priya"

மிகவும் அருமையான நாவல் இது. வட்டார வழக்குச்சொல் நம்மை பிரமிக்க வைத்தாலும்,...Read more

"akshitha lakshmi"

👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌

6 Mins 4.39k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
7 Mins 1.59k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
8 Mins 1.14k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
7 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
7 Mins 840 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
7 Mins 828 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
8 Mins 751 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
6 Mins 631 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
10 Mins 595 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
6 Mins 574 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
5 Mins 534 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
8 Mins 591 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
11 Mins 572 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
6 Mins 565 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
7 Mins 583 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
6 Mins 504 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
7 Mins 513 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
7 Mins 529 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
7 Mins 540 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
7 Mins 551 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
6 Mins 530 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
6 Mins 515 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
3 Mins 521 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
8 Mins 935 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்