சேற்றில் மனிதர்கள்

By ராஜம் கிருஷ்ணன் 18,571 படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (19 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded24 அத்தியாயங்கள்
சேற்றில் கால் பதித்தால்தான் தன் வீட்டில் சோற்றுப் பானை எரியும் நிலைமை சம்முவத்துக்கு. விவசாயத் தொழிலாளர் சங்கத் தலைவர் சம்முவம் மீது மக்களுக்குக் கொள்ளை அன்பு. தன் ஒரே மகளைத் தொழிற்கல்வி பயில வைக்கிறார். தன் இன மக்களை மேல்குடியினரிடமிருந்து சம்முவம் காக்கிறாரா, சம்முவத்தின் மகள் தொழிற்கல்வி முடித்தாரா என்பதைக் கிராமத்து வாசனையோடு விவரித்திருக்கிறார் ராஜம் கிருஷ்ணன்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
19 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"riya"

great read

"arun priya"

மிகவும் அருமையான நாவல் இது. வட்டார வழக்குச்சொல் நம்மை பிரமிக்க வைத்தாலும்,...Read more

"akshitha lakshmi"

👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌

"Thangam Dharmaraj"

கிராமம், வயல், ஆறு எல்லாமே அழகுதான், கிராமத்து ஏழைகளின் வாழ்க்கை ? பாடு ( உ...Read more

6 Mins 4.1k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
7 Mins 1.43k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
8 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
7 Mins 964 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
7 Mins 767 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
7 Mins 740 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
8 Mins 686 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
6 Mins 572 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
10 Mins 547 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
6 Mins 522 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
5 Mins 484 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
8 Mins 540 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
11 Mins 523 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
6 Mins 510 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
7 Mins 515 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
6 Mins 453 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
7 Mins 460 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
7 Mins 471 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
7 Mins 488 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
7 Mins 493 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
6 Mins 474 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
6 Mins 456 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
3 Mins 469 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
8 Mins 859 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்