கங்காபுரம்

By அ.வெண்ணிலா 203.94k படித்தவர்கள் | 4.3 out of 5 (53 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Literature & Fiction Mini-SeriesEnded60 அத்தியாயங்கள்
ஐம்பது வயதைத் தாண்டி, குழந்தைகளையும் பேரக்குழந்தைகளையும் பெற்றுவிட்ட ராஜேந்திர சோழனுக்கு இளவரசுப் பட்டம் சூட்டாமல், எந்தக் காரணத்தால் அவனது தந்தை ராஜராஜ சோழன் காலம் தாழ்த்தினான் என்பதை மிக விரிவாகவும் பல தளங்களின் வழியாகவும் ‘கங்காபுரம்’ நாவல் விவரிக்கிறது. அடுத்த பகுதியில், ‘கங்காபுரம்’ வடிவான விதத்தையும், அது கங்கை கொண்ட சோழபுரம் உருவாகக் காரணமாக அமையும் தருணங்களையும், அதனூடாக ஏற்பட்ட சங்கடங்களையும், தனது வாழ்நாள் முழுவதும் ‘ஆலமரத்தின் கீழ் சிக்கிய செடி’யாக மனம் குமைந்து தத்தளிக்கும் ராஜேந்திர சோழனையும், அந்த அரசனின் படை நகர்வுகளையும் பேசுகிறது. அட்டை ஓவியம்: ஷண்முகவேல்
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
53 ரேட்டிங்ஸ்
4.3 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Mariam Beevi"

super series

"guru balan"

வரலாற்றை அறிய முடிகிறது

"lic velu"

நல்ல தொடக்கம் காத்து உள்ளோம்Read more

"kousalyadevi chandrasekar"

great 👍 .....

9 Mins 15.33k படித்தவர்கள் 59 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 20-11-2021
6 Mins 8.43k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 21-11-2021
6 Mins 6.47k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 22-11-2021
7 Mins 5.3k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 23-11-2021
5 Mins 4.66k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 24-11-2021
2 Mins 4.24k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-11-2021
4 Mins 4.46k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 26-11-2021
7 Mins 4.83k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 27-11-2021
4 Mins 4.14k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 28-11-2021
4 Mins 4.36k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 29-11-2021
10 Mins 4.57k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 30-11-2021
5 Mins 3.92k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 01-12-2021
4 Mins 3.8k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 02-12-2021
11 Mins 4.35k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 03-12-2021
6 Mins 3.91k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 04-12-2021
9 Mins 3.79k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 05-12-2021
4 Mins 3.45k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 06-12-2021
3 Mins 3.51k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 07-12-2021
5 Mins 3.77k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 08-12-2021
7 Mins 4.12k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 09-12-2021
12 Mins 3.95k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 10-12-2021
7 Mins 3.25k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 11-12-2021
3 Mins 2.86k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-12-2021
6 Mins 2.9k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 13-12-2021
5 Mins 3.12k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 14-12-2021
6 Mins 3.11k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 15-12-2021
5 Mins 3.03k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 16-12-2021
6 Mins 2.83k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 17-12-2021
7 Mins 2.78k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 18-12-2021
8 Mins 3.06k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 19-12-2021
3 Mins 2.85k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 20-12-2021
6 Mins 2.65k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 21-12-2021
11 Mins 3.01k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 22-12-2021
6 Mins 2.5k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 23-12-2021
4 Mins 2.44k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 24-12-2021
2 Mins 2.53k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 25-12-2021
7 Mins 2.68k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 26-12-2021
5 Mins 2.53k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 27-12-2021
2 Mins 2.35k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 28-12-2021
5 Mins 2.47k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 29-12-2021
5 Mins 2.49k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 30-12-2021
6 Mins 2.56k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 31-12-2021
3 Mins 2.41k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 01-01-2022
6 Mins 2.52k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 02-01-2022
5 Mins 2.48k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 03-01-2022
5 Mins 2.4k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 04-01-2022
5 Mins 2.48k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 05-01-2022
11 Mins 2.65k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 06-01-2022
12 Mins 2.43k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 07-01-2022
4 Mins 2.08k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 08-01-2022
5 Mins 1.98k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 09-01-2022
7 Mins 2.13k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 10-01-2022
5 Mins 2.08k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 11-01-2022
5 Mins 2.14k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 12-01-2022
6 Mins 2.12k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 13-01-2022
14 Mins 2.12k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 14-01-2022
3 Mins 1.82k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 15-01-2022
6 Mins 1.83k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 16-01-2022
6 Mins 1.97k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 17-01-2022
5 Mins 2.63k படித்தவர்கள் 46 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்