கங்காபுரம்

By அ.வெண்ணிலா 201.95k படித்தவர்கள் | 4.3 out of 5 (53 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Literature & Fiction Mini-SeriesEnded60 அத்தியாயங்கள்
ஐம்பது வயதைத் தாண்டி, குழந்தைகளையும் பேரக்குழந்தைகளையும் பெற்றுவிட்ட ராஜேந்திர சோழனுக்கு இளவரசுப் பட்டம் சூட்டாமல், எந்தக் காரணத்தால் அவனது தந்தை ராஜராஜ சோழன் காலம் தாழ்த்தினான் என்பதை மிக விரிவாகவும் பல தளங்களின் வழியாகவும் ‘கங்காபுரம்’ நாவல் விவரிக்கிறது. அடுத்த பகுதியில், ‘கங்காபுரம்’ வடிவான விதத்தையும், அது கங்கை கொண்ட சோழபுரம் உருவாகக் காரணமாக அமையும் தருணங்களையும், அதனூடாக ஏற்பட்ட சங்கடங்களையும், தனது வாழ்நாள் முழுவதும் ‘ஆலமரத்தின் கீழ் சிக்கிய செடி’யாக மனம் குமைந்து தத்தளிக்கும் ராஜேந்திர சோழனையும், அந்த அரசனின் படை நகர்வுகளையும் பேசுகிறது. அட்டை ஓவியம்: ஷண்முகவேல்
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
53 ரேட்டிங்ஸ்
4.3 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Mariam Beevi"

super series

"guru balan"

வரலாற்றை அறிய முடிகிறது

"lic velu"

நல்ல தொடக்கம் காத்து உள்ளோம்Read more

"kousalyadevi chandrasekar"

great 👍 .....

9 Mins 15.2k படித்தவர்கள் 59 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 20-11-2021
6 Mins 8.35k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 21-11-2021
6 Mins 6.42k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 22-11-2021
7 Mins 5.26k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 23-11-2021
5 Mins 4.63k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 24-11-2021
2 Mins 4.2k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-11-2021
4 Mins 4.43k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 26-11-2021
7 Mins 4.8k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 27-11-2021
4 Mins 4.1k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 28-11-2021
4 Mins 4.32k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 29-11-2021
10 Mins 4.53k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 30-11-2021
5 Mins 3.89k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 01-12-2021
4 Mins 3.77k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 02-12-2021
11 Mins 4.32k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 03-12-2021
6 Mins 3.88k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 04-12-2021
9 Mins 3.76k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 05-12-2021
4 Mins 3.42k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 06-12-2021
3 Mins 3.49k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 07-12-2021
5 Mins 3.74k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 08-12-2021
7 Mins 4.08k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 09-12-2021
12 Mins 3.91k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 10-12-2021
7 Mins 3.23k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 11-12-2021
3 Mins 2.83k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-12-2021
6 Mins 2.87k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 13-12-2021
5 Mins 3.09k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 14-12-2021
6 Mins 3.08k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 15-12-2021
5 Mins 3.01k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 16-12-2021
6 Mins 2.81k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 17-12-2021
7 Mins 2.75k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 18-12-2021
8 Mins 3.03k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 19-12-2021
3 Mins 2.82k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 20-12-2021
6 Mins 2.62k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 21-12-2021
11 Mins 2.97k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 22-12-2021
6 Mins 2.47k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 23-12-2021
4 Mins 2.41k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 24-12-2021
2 Mins 2.51k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 25-12-2021
7 Mins 2.65k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 26-12-2021
5 Mins 2.5k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 27-12-2021
2 Mins 2.32k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 28-12-2021
5 Mins 2.44k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 29-12-2021
5 Mins 2.46k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 30-12-2021
6 Mins 2.53k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 31-12-2021
3 Mins 2.38k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 01-01-2022
6 Mins 2.49k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 02-01-2022
5 Mins 2.46k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 03-01-2022
5 Mins 2.37k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 04-01-2022
5 Mins 2.45k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 05-01-2022
11 Mins 2.6k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 06-01-2022
12 Mins 2.39k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 07-01-2022
4 Mins 2.05k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 08-01-2022
5 Mins 1.95k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 09-01-2022
7 Mins 2.1k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 10-01-2022
5 Mins 2.05k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 11-01-2022
5 Mins 2.11k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 12-01-2022
6 Mins 2.09k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 13-01-2022
14 Mins 2.09k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 14-01-2022
3 Mins 1.79k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 15-01-2022
6 Mins 1.8k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 16-01-2022
6 Mins 1.94k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 17-01-2022
5 Mins 2.59k படித்தவர்கள் 46 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்