கங்காபுரம்

By அ.வெண்ணிலா 1.69 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (47 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Literature & Fiction Mini-SeriesEnded60 அத்தியாயங்கள்
ஐம்பது வயதைத் தாண்டி, குழந்தைகளையும் பேரக்குழந்தைகளையும் பெற்றுவிட்ட ராஜேந்திர சோழனுக்கு இளவரசுப் பட்டம் சூட்டாமல், எந்தக் காரணத்தால் அவனது தந்தை ராஜராஜ சோழன் காலம் தாழ்த்தினான் என்பதை மிக விரிவாகவும் பல தளங்களின் வழியாகவும் ‘கங்காபுரம்’ நாவல் விவரிக்கிறது. அடுத்த பகுதியில், ‘கங்காபுரம்’ வடிவான விதத்தையும், அது கங்கை கொண்ட சோழபுரம் உருவாகக் காரணமாக அமையும் தருணங்களையும், அதனூடாக ஏற்பட்ட சங்கடங்களையும், தனது வாழ்நாள் முழுவதும் ‘ஆலமரத்தின் கீழ் சிக்கிய செடி’யாக மனம் குமைந்து தத்தளிக்கும் ராஜேந்திர சோழனையும், அந்த அரசனின் படை நகர்வுகளையும் பேசுகிறது. அட்டை ஓவியம்: ஷண்முகவேல்
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
47 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Mariam Beevi"

super series

"lic velu"

நல்ல தொடக்கம் காத்து உள்ளோம்Read more

"mini"

good onee

"Susithra Krishnan"

அருமை...அற்புதமான நடை...

9 Mins 12.58k படித்தவர்கள் 50 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 20-11-2021
6 Mins 6.97k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 21-11-2021
6 Mins 5.4k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 22-11-2021
7 Mins 4.39k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 23-11-2021
5 Mins 3.93k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 24-11-2021
2 Mins 3.56k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-11-2021
4 Mins 3.77k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 26-11-2021
7 Mins 4.06k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 27-11-2021
4 Mins 3.5k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 28-11-2021
4 Mins 3.7k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 29-11-2021
10 Mins 3.83k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 30-11-2021
5 Mins 3.3k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 01-12-2021
4 Mins 3.19k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 02-12-2021
11 Mins 3.68k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 03-12-2021
6 Mins 3.31k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 04-12-2021
9 Mins 3.17k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 05-12-2021
4 Mins 2.9k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 06-12-2021
3 Mins 3.0k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 07-12-2021
5 Mins 3.24k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 08-12-2021
7 Mins 3.5k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 09-12-2021
12 Mins 3.31k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 10-12-2021
7 Mins 2.75k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 11-12-2021
3 Mins 2.42k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-12-2021
6 Mins 2.43k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 13-12-2021
5 Mins 2.62k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 14-12-2021
6 Mins 2.61k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 15-12-2021
5 Mins 2.57k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 16-12-2021
6 Mins 2.38k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 17-12-2021
7 Mins 2.33k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 18-12-2021
8 Mins 2.57k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 19-12-2021
3 Mins 2.4k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 20-12-2021
6 Mins 2.23k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 21-12-2021
11 Mins 2.53k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 22-12-2021
6 Mins 2.1k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 23-12-2021
4 Mins 2.06k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 24-12-2021
2 Mins 2.15k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 25-12-2021
7 Mins 2.24k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 26-12-2021
5 Mins 2.1k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 27-12-2021
2 Mins 1.96k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 28-12-2021
5 Mins 2.05k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 29-12-2021
5 Mins 2.08k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 30-12-2021
6 Mins 2.13k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 31-12-2021
3 Mins 2.01k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 01-01-2022
6 Mins 2.06k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 02-01-2022
5 Mins 2.03k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 03-01-2022
5 Mins 1.94k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 04-01-2022
5 Mins 2.03k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 05-01-2022
11 Mins 2.14k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 06-01-2022
12 Mins 1.94k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 07-01-2022
4 Mins 1.67k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 08-01-2022
5 Mins 1.59k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 09-01-2022
7 Mins 1.73k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 10-01-2022
5 Mins 1.69k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 11-01-2022
5 Mins 1.7k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 12-01-2022
6 Mins 1.7k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 13-01-2022
14 Mins 1.68k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 14-01-2022
3 Mins 1.46k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 15-01-2022
6 Mins 1.45k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 16-01-2022
6 Mins 1.56k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 17-01-2022
5 Mins 1.85k படித்தவர்கள் 43 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்