கங்காபுரம்

By அ.வெண்ணிலா 42,620 படித்தவர்கள் | 4.2 out of 5 (23 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Literature & Fiction Mini-SeriesOngoing18 அத்தியாயங்கள்
ஐம்பது வயதைத் தாண்டி, குழந்தைகளையும் பேரக்குழந்தைகளையும் பெற்றுவிட்ட ராஜேந்திர சோழனுக்கு இளவரசுப் பட்டம் சூட்டாமல், எந்தக் காரணத்தால் அவனது தந்தை ராஜராஜ சோழன் காலம் தாழ்த்தினான் என்பதை மிக விரிவாகவும் பல தளங்களின் வழியாகவும் ‘கங்காபுரம்’ நாவல் விவரிக்கிறது. அடுத்த பகுதியில், ‘கங்காபுரம்’ வடிவான விதத்தையும், அது கங்கை கொண்ட சோழபுரம் உருவாகக் காரணமாக அமையும் தருணங்களையும், அதனூடாக ஏற்பட்ட சங்கடங்களையும், தனது வாழ்நாள் முழுவதும் ‘ஆலமரத்தின் கீழ் சிக்கிய செடி’யாக மனம் குமைந்து தத்தளிக்கும் ராஜேந்திர சோழனையும், அந்த அரசனின் படை நகர்வுகளையும் பேசுகிறது. அட்டை ஓவியம்: ஷண்முகவேல்
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
23 ரேட்டிங்ஸ்
4.2 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Mariam Beevi"

super series

"lic velu"

நல்ல தொடக்கம் காத்து உள்ளோம்Read more

"Anonymous"

ஆரம்பமே ௪ிறப்பு

"BlackKnights ShadowHunter"

முதல் அத்தியாயம் தான் முடிந்துள்ளது..ஆனால் அதற்குள் எவ்வளவு முன்கதையையும், ...Read more

9 Mins 7.74k படித்தவர்கள் 38 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 20-11-2021
6 Mins 4.22k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 21-11-2021
6 Mins 3.22k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 22-11-2021
7 Mins 2.65k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 23-11-2021
5 Mins 2.43k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 24-11-2021
2 Mins 2.17k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-11-2021
4 Mins 2.23k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 26-11-2021
7 Mins 2.38k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 27-11-2021
4 Mins 2.02k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 28-11-2021
4 Mins 2.05k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 29-11-2021
10 Mins 2.05k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 30-11-2021
5 Mins 1.73k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 01-12-2021
4 Mins 1.63k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 02-12-2021
11 Mins 1.76k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 03-12-2021
6 Mins 1.47k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 04-12-2021
9 Mins 1.27k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 05-12-2021
4 Mins 979 படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 06-12-2021
3 Mins 525 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 07-12-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 08-12-2021
7 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 09-12-2021
12 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 10-12-2021
7 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 11-12-2021
3 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-12-2021
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 13-12-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 14-12-2021
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 15-12-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 16-12-2021
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 17-12-2021
7 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 18-12-2021
8 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 19-12-2021
3 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 20-12-2021
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 21-12-2021
11 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 22-12-2021
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 23-12-2021
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 24-12-2021
2 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 25-12-2021
7 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 26-12-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 27-12-2021
2 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 28-12-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 29-12-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 30-12-2021
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 31-12-2021
3 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 01-01-2022
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 02-01-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 03-01-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 04-01-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 05-01-2022
11 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 06-01-2022
12 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 07-01-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 08-01-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 09-01-2022
7 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 10-01-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 11-01-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 12-01-2022
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 13-01-2022
14 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 14-01-2022
3 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 15-01-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 16-01-2022
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 17-01-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்