கங்காபுரம்

By அ.வெண்ணிலா 1.94 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (49 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Literature & Fiction Mini-SeriesEnded60 அத்தியாயங்கள்
ஐம்பது வயதைத் தாண்டி, குழந்தைகளையும் பேரக்குழந்தைகளையும் பெற்றுவிட்ட ராஜேந்திர சோழனுக்கு இளவரசுப் பட்டம் சூட்டாமல், எந்தக் காரணத்தால் அவனது தந்தை ராஜராஜ சோழன் காலம் தாழ்த்தினான் என்பதை மிக விரிவாகவும் பல தளங்களின் வழியாகவும் ‘கங்காபுரம்’ நாவல் விவரிக்கிறது. அடுத்த பகுதியில், ‘கங்காபுரம்’ வடிவான விதத்தையும், அது கங்கை கொண்ட சோழபுரம் உருவாகக் காரணமாக அமையும் தருணங்களையும், அதனூடாக ஏற்பட்ட சங்கடங்களையும், தனது வாழ்நாள் முழுவதும் ‘ஆலமரத்தின் கீழ் சிக்கிய செடி’யாக மனம் குமைந்து தத்தளிக்கும் ராஜேந்திர சோழனையும், அந்த அரசனின் படை நகர்வுகளையும் பேசுகிறது. அட்டை ஓவியம்: ஷண்முகவேல்
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
49 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Mariam Beevi"

super series

"lic velu"

நல்ல தொடக்கம் காத்து உள்ளோம்Read more

"mini"

good onee

"Susithra Krishnan"

அருமை...அற்புதமான நடை...

9 Mins 14.69k படித்தவர்கள் 59 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 20-11-2021
6 Mins 8.08k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 21-11-2021
6 Mins 6.19k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 22-11-2021
7 Mins 5.07k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 23-11-2021
5 Mins 4.48k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 24-11-2021
2 Mins 4.07k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-11-2021
4 Mins 4.29k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 26-11-2021
7 Mins 4.64k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 27-11-2021
4 Mins 3.96k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 28-11-2021
4 Mins 4.19k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 29-11-2021
10 Mins 4.38k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 30-11-2021
5 Mins 3.76k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 01-12-2021
4 Mins 3.64k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 02-12-2021
11 Mins 4.18k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 03-12-2021
6 Mins 3.75k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 04-12-2021
9 Mins 3.62k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 05-12-2021
4 Mins 3.3k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 06-12-2021
3 Mins 3.38k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 07-12-2021
5 Mins 3.62k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 08-12-2021
7 Mins 3.95k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 09-12-2021
12 Mins 3.78k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 10-12-2021
7 Mins 3.11k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 11-12-2021
3 Mins 2.72k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-12-2021
6 Mins 2.76k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 13-12-2021
5 Mins 2.98k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 14-12-2021
6 Mins 2.97k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 15-12-2021
5 Mins 2.91k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 16-12-2021
6 Mins 2.71k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 17-12-2021
7 Mins 2.65k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 18-12-2021
8 Mins 2.91k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 19-12-2021
3 Mins 2.73k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 20-12-2021
6 Mins 2.53k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 21-12-2021
11 Mins 2.88k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 22-12-2021
6 Mins 2.38k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 23-12-2021
4 Mins 2.33k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 24-12-2021
2 Mins 2.41k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 25-12-2021
7 Mins 2.55k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 26-12-2021
5 Mins 2.4k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 27-12-2021
2 Mins 2.23k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 28-12-2021
5 Mins 2.34k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 29-12-2021
5 Mins 2.37k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 30-12-2021
6 Mins 2.43k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 31-12-2021
3 Mins 2.29k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 01-01-2022
6 Mins 2.38k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 02-01-2022
5 Mins 2.34k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 03-01-2022
5 Mins 2.25k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 04-01-2022
5 Mins 2.32k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 05-01-2022
11 Mins 2.47k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 06-01-2022
12 Mins 2.27k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 07-01-2022
4 Mins 1.95k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 08-01-2022
5 Mins 1.85k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 09-01-2022
7 Mins 2.0k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 10-01-2022
5 Mins 1.95k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 11-01-2022
5 Mins 2.0k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 12-01-2022
6 Mins 1.98k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 13-01-2022
14 Mins 1.98k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 14-01-2022
3 Mins 1.7k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 15-01-2022
6 Mins 1.72k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 16-01-2022
6 Mins 1.85k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 17-01-2022
5 Mins 2.43k படித்தவர்கள் 45 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்