நடாஷா ஓர் புதுமைப் பெண்

By எஸ். நரேஷ் பாலாஜி 56,968 படித்தவர்கள் | 4.1 out of 5 (40 ரேட்டிங்ஸ்)
Crime Thriller Women's Fiction Mini-SeriesEnded35 அத்தியாயங்கள்
நடாஷா - மாஃபிய கும்பல் இவர்களுக்கிடையே நடக்கும் சம்பவங்களே கதை. குறிப்பாக, நடாஷா என்னும் பெண்ணைச் சுற்றி நடக்கும் காதல், அன்பு, ஏமாற்றம், இன்ப – துன்ப நிகழ்வுகளை அடிப்படையாக கொண்டு அமைகிறது. நடாஷாவின் காதலன் சூர்யாவால் ஏமாற்றப்பட்டு அவனைக் கொல்வதின் மூலம் தீயவர்களை அழித்த ஒரு புதுமைப் பெண்ணாக மாறுகிறாள்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
40 ரேட்டிங்ஸ்
4.1 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Kamala Subbiah"

எதிர்பாராத திருப்பம் சூப்பர் 👍👍Read more

"Thangam Dharmaraj"

கல்லூரி கலாட்டா

"Nikil"

attagasam

"M.YASHIKA 10 B"

really very interesting

5 Mins 3.92k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
5 Mins 2.39k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
5 Mins 1.96k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
2 Mins 1.74k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
3 Mins 1.71k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
5 Mins 1.77k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
4 Mins 1.71k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
4 Mins 1.68k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
3 Mins 1.57k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
3 Mins 1.63k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
3 Mins 1.67k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
3 Mins 1.62k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
2 Mins 1.58k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
5 Mins 1.56k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
4 Mins 1.53k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
4 Mins 1.52k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
6 Mins 1.51k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
4 Mins 1.43k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
4 Mins 1.43k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
2 Mins 1.41k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
4 Mins 1.45k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
2 Mins 1.39k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
4 Mins 1.37k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
4 Mins 1.37k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
4 Mins 1.39k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
4 Mins 1.45k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
3 Mins 1.35k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
3 Mins 1.39k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
4 Mins 1.37k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
4 Mins 1.34k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
3 Mins 1.29k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-01-2021
3 Mins 1.46k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 12-01-2021
3 Mins 1.29k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 12-01-2021
4 Mins 1.35k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 12-01-2021
3 Mins 2.19k படித்தவர்கள் 67 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்