நடாஷா ஓர் புதுமைப் பெண்

By எஸ்.நரேஷ் பாலாஜி 1.08 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.0 out of 5 (54 ரேட்டிங்ஸ்)
Crime Thriller Women's Fiction Mini-SeriesEnded35 அத்தியாயங்கள்
நடாஷா - மாஃபியா கும்பல் இவர்களுக்கிடையே நடக்கும் சம்பவங்களே கதை. குறிப்பாக, நடாஷா என்னும் பெண்ணின் காதல், அன்பு, ஏமாற்றம், இன்ப – துன்ப நிகழ்வுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு கதை நகர்கிறது. நடாஷாவின் காதலன் சூர்யாவால் ஏமாற்றப்பட்டு, அவனைக் கொல்வதன் மூலம் தீயவர்களை அழித்த ஒரு புதுமைப் பெண்ணாக மாறுகிறாள்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
54 ரேட்டிங்ஸ்
4.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Kamala Subbiah"

எதிர்பாராத திருப்பம் சூப்பர் 👍👍Read more

"Thangam Dharmaraj"

கல்லூரி கலாட்டா

"Abila Babu"

புதுப்பெண் என்ற கோலம் தவிர்த்து புதுமைப்பெண் ஆக பிறக்கவிருக்கும் இளந்தளிர்க...Read more

"Nikil"

attagasam

5 Mins 7.41k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
5 Mins 4.67k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
5 Mins 3.8k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
2 Mins 3.3k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
3 Mins 3.26k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
5 Mins 3.36k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
4 Mins 3.29k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
4 Mins 3.2k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
3 Mins 3.0k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
3 Mins 3.07k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
3 Mins 3.09k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
3 Mins 3.05k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
2 Mins 3.01k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
5 Mins 3.07k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
4 Mins 2.95k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
4 Mins 2.95k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
6 Mins 2.91k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
4 Mins 2.72k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
4 Mins 2.65k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
2 Mins 2.62k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
4 Mins 2.68k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
2 Mins 2.59k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
4 Mins 2.61k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
4 Mins 2.65k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
4 Mins 2.66k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
4 Mins 2.77k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
3 Mins 2.59k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
3 Mins 2.6k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
4 Mins 2.57k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
4 Mins 2.54k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
3 Mins 2.46k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-01-2021
3 Mins 2.62k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 12-01-2021
3 Mins 2.44k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 12-01-2021
4 Mins 3.14k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 12-01-2021
3 Mins 4.48k படித்தவர்கள் 87 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்