நடாஷா ஓர் புதுமைப் பெண்

By எஸ்.நரேஷ் பாலாஜி 1.0 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.1 out of 5 (52 ரேட்டிங்ஸ்)
Crime Thriller Women's Fiction Mini-SeriesEnded35 அத்தியாயங்கள்
நடாஷா - மாஃபியா கும்பல் இவர்களுக்கிடையே நடக்கும் சம்பவங்களே கதை. குறிப்பாக, நடாஷா என்னும் பெண்ணின் காதல், அன்பு, ஏமாற்றம், இன்ப – துன்ப நிகழ்வுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு கதை நகர்கிறது. நடாஷாவின் காதலன் சூர்யாவால் ஏமாற்றப்பட்டு, அவனைக் கொல்வதன் மூலம் தீயவர்களை அழித்த ஒரு புதுமைப் பெண்ணாக மாறுகிறாள்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
52 ரேட்டிங்ஸ்
4.1 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Kamala Subbiah"

எதிர்பாராத திருப்பம் சூப்பர் 👍👍Read more

"Thangam Dharmaraj"

கல்லூரி கலாட்டா

"Abila Babu"

புதுப்பெண் என்ற கோலம் தவிர்த்து புதுமைப்பெண் ஆக பிறக்கவிருக்கும் இளந்தளிர்க...Read more

"Nikil"

attagasam

5 Mins 6.86k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
5 Mins 4.32k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
5 Mins 3.52k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
2 Mins 3.06k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
3 Mins 3.0k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
5 Mins 3.1k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
4 Mins 3.03k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
4 Mins 2.96k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
3 Mins 2.78k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
3 Mins 2.84k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
3 Mins 2.86k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
3 Mins 2.81k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
2 Mins 2.78k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
5 Mins 2.83k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
4 Mins 2.73k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
4 Mins 2.71k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
6 Mins 2.68k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
4 Mins 2.51k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
4 Mins 2.45k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
2 Mins 2.42k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
4 Mins 2.48k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
2 Mins 2.4k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
4 Mins 2.41k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
4 Mins 2.44k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
4 Mins 2.44k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
4 Mins 2.55k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
3 Mins 2.39k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
3 Mins 2.4k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
4 Mins 2.36k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
4 Mins 2.33k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
3 Mins 2.26k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-01-2021
3 Mins 2.42k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 12-01-2021
3 Mins 2.25k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 12-01-2021
4 Mins 2.92k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 12-01-2021
3 Mins 4.15k படித்தவர்கள் 85 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்