ஒரு முடிவற்ற துப்பறியும் கதை

By ஆர்.அபிலாஷ் 63,071 படித்தவர்கள் | 3.6 out of 5 (38 ரேட்டிங்ஸ்)
Crime Thriller Literature & Fiction Mini-SeriesEnded47 அத்தியாயங்கள்
சில வருடங்களுக்கு முன் தமிழகத்தில் பரபரப்பாகப் பேசப்பட்ட ஒரு கொலைவழக்கின் சாயலில் எழுதப்பட்ட உளவியல் துப்பறியும் நாவல் இது. அந்தக் கொலைவழக்கு பல சதிக்கோட்பாடுகள் நிறைந்ததாக ஆரம்பத்திலிருந்தே இருந்தது. இவை பொதுமக்களால் உருவாக்கப்பட்டவை அல்ல; மாறாக, வெளியிலிருந்து இந்த வழக்குவிசாரணையைக் கண்காணித்து வந்த சக்திகளால் உற்பத்தி செய்யப்பட்டவை. தொடர்ந்து ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு புதுக் கோணம் இந்த வழக்குக்குக் கிடைத்தது. சதிக் கோட்பாட்டுகளின் இடையே கொலைக்கான நடைமுறைக் காரணங்கள் எவை என அலசி கண்டெடுக்கிறது இந்நாவல்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
38 ரேட்டிங்ஸ்
3.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Ramji Yahoo Mahadevan"

90%imagine

"Karthik448 Sweety"

துப்பறிதலே....துப்பறிய வேண்டிய கதைRead more

"Babu Palaniappan"

கதையின் நடை சரளமாக நேரடியாக இல்லை. அயர்ச்சியை தருகிறது.Read more

"Latha Natarajan"

worst story not interesting.

7 Mins 13.1k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 26-11-2021
12 Mins 5.81k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 26-11-2021
7 Mins 2.91k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 26-11-2021
6 Mins 2.28k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 27-11-2021
7 Mins 1.81k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 28-11-2021
7 Mins 1.73k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 29-11-2021
8 Mins 1.93k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 01-12-2021
9 Mins 1.99k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 03-12-2021
9 Mins 1.88k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 06-12-2021
8 Mins 1.71k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 08-12-2021
9 Mins 1.45k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 10-12-2021
8 Mins 1.34k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 13-12-2021
8 Mins 1.29k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 15-12-2021
9 Mins 1.36k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 17-12-2021
8 Mins 1.32k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 20-12-2021
9 Mins 1.2k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 22-12-2021
8 Mins 1.2k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 24-12-2021
9 Mins 1.24k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 27-12-2021
8 Mins 1.08k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 29-12-2021
9 Mins 996 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 31-12-2021
8 Mins 897 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 03-01-2022
8 Mins 820 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 05-01-2022
10 Mins 776 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 07-01-2022
7 Mins 735 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 10-01-2022
12 Mins 746 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2022
13 Mins 753 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 14-01-2022
13 Mins 796 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 17-01-2022
13 Mins 755 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 19-01-2022
14 Mins 615 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 20-01-2022
13 Mins 635 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 21-01-2022
14 Mins 751 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 24-01-2022
11 Mins 517 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 25-01-2022
11 Mins 490 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 26-01-2022
11 Mins 520 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 27-01-2022
11 Mins 442 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 28-01-2022
9 Mins 503 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 31-01-2022
11 Mins 440 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 01-02-2022
12 Mins 422 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 02-02-2022
12 Mins 438 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 03-02-2022
12 Mins 468 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 04-02-2022
11 Mins 450 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 07-02-2022
11 Mins 377 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 08-02-2022
11 Mins 375 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 09-02-2022
9 Mins 366 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 10-02-2022
11 Mins 378 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 11-02-2022
8 Mins 400 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 14-02-2022
6 Mins 499 படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்