ஒரு முடிவற்ற துப்பறியும் கதை

By ஆர்.அபிலாஷ் 45,201 படித்தவர்கள் | 3.7 out of 5 (30 ரேட்டிங்ஸ்)
Crime Thriller Literature & Fiction Mini-SeriesOngoing31 அத்தியாயங்கள்
சில வருடங்களுக்கு முன் தமிழகத்தில் பரபரப்பாகப் பேசப்பட்ட ஒரு கொலைவழக்கின் சாயலில் எழுதப்பட்ட உளவியல் துப்பறியும் நாவல் இது. அந்தக் கொலைவழக்கு பல சதிக்கோட்பாடுகள் நிறைந்ததாக ஆரம்பத்திலிருந்தே இருந்தது. இவை பொதுமக்களால் உருவாக்கப்பட்டவை அல்ல; மாறாக, வெளியிலிருந்து இந்த வழக்குவிசாரணையைக் கண்காணித்து வந்த சக்திகளால் உற்பத்தி செய்யப்பட்டவை. தொடர்ந்து ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு புதுக் கோணம் இந்த வழக்குக்குக் கிடைத்தது. சதிக் கோட்பாட்டுகளின் இடையே கொலைக்கான நடைமுறைக் காரணங்கள் எவை என அலசி கண்டெடுக்கிறது இந்நாவல்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
30 ரேட்டிங்ஸ்
3.7 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Babu Palaniappan"

கதையின் நடை சரளமாக நேரடியாக இல்லை. அயர்ச்சியை தருகிறது.Read more

"Latha Natarajan"

worst story not interesting.

"Jaimoorthy Kjm"

அருமையான துவக்கம்

"Balaji Karthikeyan"

இது போன்ற கதைகளை உளவியல் பாணியில் எழுதுவதற்கு அனுபவம் வேண்டும். எழுத்தாளரின...Read more

7 Mins 10.55k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 26-11-2021
12 Mins 4.74k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 26-11-2021
7 Mins 2.44k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 26-11-2021
6 Mins 1.94k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 27-11-2021
7 Mins 1.56k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 28-11-2021
7 Mins 1.49k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 29-11-2021
8 Mins 1.69k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 01-12-2021
9 Mins 1.78k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 03-12-2021
9 Mins 1.65k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 06-12-2021
8 Mins 1.49k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 08-12-2021
9 Mins 1.24k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 10-12-2021
8 Mins 1.15k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 13-12-2021
8 Mins 1.1k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 15-12-2021
9 Mins 1.17k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 17-12-2021
8 Mins 1.13k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 20-12-2021
9 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 22-12-2021
8 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 24-12-2021
9 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 27-12-2021
8 Mins 857 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 29-12-2021
9 Mins 785 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 31-12-2021
8 Mins 700 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 03-01-2022
8 Mins 625 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 05-01-2022
10 Mins 610 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 07-01-2022
7 Mins 575 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 10-01-2022
12 Mins 564 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2022
13 Mins 534 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 14-01-2022
13 Mins 536 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 17-01-2022
13 Mins 484 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 19-01-2022
14 Mins 332 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 20-01-2022
13 Mins 243 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 21-01-2022
14 Mins 140 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 24-01-2022
11 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 25-01-2022
11 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 26-01-2022
11 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 27-01-2022
11 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 28-01-2022
9 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 31-01-2022
11 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 01-02-2022
12 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 02-02-2022
12 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 03-02-2022
12 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 04-02-2022
11 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 07-02-2022
11 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 08-02-2022
12 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 09-02-2022
9 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 10-02-2022
11 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 11-02-2022
8 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 14-02-2022
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்