ஒரு முடிவற்ற துப்பறியும் கதை

By ஆர்.அபிலாஷ் 74.37k படித்தவர்கள் | 3.6 out of 5 (43 ரேட்டிங்ஸ்)
Crime Thriller Literature & Fiction Mini-SeriesEnded47 அத்தியாயங்கள்
சில வருடங்களுக்கு முன் தமிழகத்தில் பரபரப்பாகப் பேசப்பட்ட ஒரு கொலைவழக்கின் சாயலில் எழுதப்பட்ட உளவியல் துப்பறியும் நாவல் இது. அந்தக் கொலைவழக்கு பல சதிக்கோட்பாடுகள் நிறைந்ததாக ஆரம்பத்திலிருந்தே இருந்தது. இவை பொதுமக்களால் உருவாக்கப்பட்டவை அல்ல; மாறாக, வெளியிலிருந்து இந்த வழக்குவிசாரணையைக் கண்காணித்து வந்த சக்திகளால் உற்பத்தி செய்யப்பட்டவை. தொடர்ந்து ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு புதுக் கோணம் இந்த வழக்குக்குக் கிடைத்தது. சதிக் கோட்பாட்டுகளின் இடையே கொலைக்கான நடைமுறைக் காரணங்கள் எவை என அலசி கண்டெடுக்கிறது இந்நாவல்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
43 ரேட்டிங்ஸ்
3.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Ramji Yahoo Mahadevan"

90%imagine

"Karthik448 Sweety"

துப்பறிதலே....துப்பறிய வேண்டிய கதைRead more

"Babu Palaniappan"

கதையின் நடை சரளமாக நேரடியாக இல்லை. அயர்ச்சியை தருகிறது.Read more

"Latha Natarajan"

worst story not interesting.

7 Mins 15.73k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 26-11-2021
12 Mins 6.96k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 26-11-2021
7 Mins 3.42k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 26-11-2021
6 Mins 2.66k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 27-11-2021
7 Mins 2.05k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 28-11-2021
7 Mins 1.98k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 29-11-2021
8 Mins 2.21k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 01-12-2021
9 Mins 2.22k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 03-12-2021
9 Mins 2.13k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 06-12-2021
8 Mins 1.96k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 08-12-2021
9 Mins 1.65k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 10-12-2021
8 Mins 1.51k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 13-12-2021
8 Mins 1.45k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 15-12-2021
9 Mins 1.53k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 17-12-2021
8 Mins 1.47k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 20-12-2021
9 Mins 1.38k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 22-12-2021
8 Mins 1.39k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 24-12-2021
9 Mins 1.42k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 27-12-2021
8 Mins 1.25k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 29-12-2021
9 Mins 1.17k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 31-12-2021
8 Mins 1.05k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 03-01-2022
8 Mins 985 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 05-01-2022
10 Mins 921 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 07-01-2022
7 Mins 868 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 10-01-2022
12 Mins 883 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2022
13 Mins 900 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 14-01-2022
13 Mins 936 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 17-01-2022
13 Mins 900 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 19-01-2022
14 Mins 757 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 20-01-2022
13 Mins 769 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 21-01-2022
14 Mins 895 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 24-01-2022
11 Mins 625 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 25-01-2022
11 Mins 592 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 26-01-2022
11 Mins 640 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 27-01-2022
11 Mins 549 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 28-01-2022
9 Mins 593 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 31-01-2022
11 Mins 532 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 01-02-2022
12 Mins 506 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 02-02-2022
12 Mins 536 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 03-02-2022
12 Mins 568 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 04-02-2022
11 Mins 540 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 07-02-2022
11 Mins 457 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 08-02-2022
11 Mins 471 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 09-02-2022
9 Mins 461 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 10-02-2022
11 Mins 482 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 11-02-2022
8 Mins 512 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 14-02-2022
6 Mins 827 படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்