ஒரு வருங்காலத் தலைவனின் இளமைக்காலம்

By என்.எம்.தனராஜ் 68,151 படித்தவர்கள் | 3.5 out of 5 (29 ரேட்டிங்ஸ்)
Crime Thriller Young adult fiction Mini-SeriesEnded32 அத்தியாயங்கள்
உணர்வுகளால் பின்னப்பட்டவர்கள் மனிதர்கள். ஏதேனும் சூழ்நிலை காரணமாக மனதிற்குள் ஏற்படும் பொறாமை, வஞ்சகம், கோபம் போன்றவற்றால் ஒருவரது வாழ்க்கை திசை மாறிவிடுவதுண்டு. அவற்றை மாற்றியமைக்கும் வல்லமை காதல் (அன்பு)க்கு உண்டு. கத்தி எடுத்தவன் கத்தியாலையே சாகிறான் என்று கூறவதுபோல தொடக்கத்தில் கத்தியால் தம் துரோகிகளை வீழ்த்திட நினைக்கும் ஒருவன் இறுதியாக எவ்வாறு மனம் திருந்தி வாழ்க்கையை வாழ முயல்கிறான் என்பதே கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
29 ரேட்டிங்ஸ்
3.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Ravichandran29 Ranganatha"

உண்மையான காதலுக்கு, இவர்களே. உதாரணம்!.Read more

"Siva Shan Mugam"

அருமையான, எதார்த்தமான எழுத்தாளர். கதை மிகவும் பிடித்தது. நன்றிRead more

"Krish"

what am say it's fucking story very bad ,

"Karthick .d"

good story

5 Mins 5.14k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
2 Mins 2.67k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
7 Mins 2.51k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
3 Mins 2.27k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
1 Mins 2.11k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
6 Mins 2.14k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
1 Mins 1.98k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
1 Mins 1.95k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
1 Mins 1.98k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
3 Mins 2.01k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
1 Mins 1.89k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
1 Mins 1.93k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
6 Mins 2.01k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
5 Mins 2.04k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
2 Mins 1.94k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
7 Mins 1.97k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
7 Mins 2.04k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
2 Mins 1.77k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
2 Mins 1.78k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
1 Mins 1.79k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
2 Mins 1.77k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
1 Mins 1.76k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
1 Mins 1.75k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
2 Mins 1.78k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
2 Mins 1.83k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
3 Mins 1.83k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
3 Mins 1.87k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
3 Mins 2.1k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
4 Mins 2.05k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
8 Mins 1.98k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
7 Mins 2.23k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-01-2021
1 Mins 3.1k படித்தவர்கள் 52 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்