ஒரு வருங்காலத் தலைவனின் இளமைக்காலம்

By என். எம். தனராஜ் 32,433 படித்தவர்கள் | 3.7 out of 5 (20 ரேட்டிங்ஸ்)
Crime Thriller Young adult fiction Mini-SeriesEnded32 அத்தியாயங்கள்
மனிதர்கள் உணர்வுகளால் பின்னப்பட்டவர்கள். ஏதேனும் சூழ்நிலை காரணமாக மனதிற்குள் ஏற்படும் பொறாமை, வஞ்சகம், கோபம் போன்றவற்றால் ஒருவரது வாழ்க்கைத் திசை மாறிவிடுவதுண்டு. அவற்றை மாற்றியமைக்கும் வல்லமை காதல் (அன்பு)க்கு உண்டு. கத்தி எடுத்தவன் கத்தியாலையே சாகிறான் என்று கூறவது போல தொடக்கத்தில் கத்தியால் தம் துரோகிகளை வீழ்த்திட நினைக்கும் ஒருவனின் கதையில் இறுதியாக எவ்வாறு அவன் மனம் திருந்தி வாழ்க்கையை வாழ முயற்சிக்கிறான் என்பதே கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
20 ரேட்டிங்ஸ்
3.7 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Ravichandran29 Ranganatha"

உண்மையான காதலுக்கு, இவர்களே. உதாரணம்!.Read more

"Siva Shan Mugam"

அருமையான, எதார்த்தமான எழுத்தாளர். கதை மிகவும் பிடித்தது. நன்றிRead more

"Krish"

what am say it's fucking story very bad ,

"Vijay Anand"

Read when you have no other option to read

5 Mins 2.69k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
2 Mins 1.24k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
7 Mins 1.19k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
3 Mins 1.1k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
1 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
6 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
1 Mins 965 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
1 Mins 950 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
1 Mins 948 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
3 Mins 958 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
1 Mins 897 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
1 Mins 891 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
6 Mins 932 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
5 Mins 935 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
2 Mins 905 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
7 Mins 933 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
7 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
2 Mins 840 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
2 Mins 867 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
1 Mins 859 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
2 Mins 842 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
1 Mins 839 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
1 Mins 842 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
2 Mins 852 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
2 Mins 867 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
3 Mins 854 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
3 Mins 870 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
3 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
4 Mins 963 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
8 Mins 899 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
7 Mins 951 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-01-2021
1 Mins 1.47k படித்தவர்கள் 37 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்