ஒரு வருங்காலத் தலைவனின் இளமைக்காலம்

By என்.எம்.தனராஜ் 87.65k படித்தவர்கள் | 3.6 out of 5 (37 ரேட்டிங்ஸ்)
Crime Thriller Young adult fiction Mini-SeriesEnded32 அத்தியாயங்கள்
உணர்வுகளால் பின்னப்பட்டவர்கள் மனிதர்கள். ஏதேனும் சூழ்நிலை காரணமாக மனதிற்குள் ஏற்படும் பொறாமை, வஞ்சகம், கோபம் போன்றவற்றால் ஒருவரது வாழ்க்கை திசை மாறிவிடுவதுண்டு. அவற்றை மாற்றியமைக்கும் வல்லமை காதல் (அன்பு)க்கு உண்டு. கத்தி எடுத்தவன் கத்தியாலையே சாகிறான் என்று கூறவதுபோல தொடக்கத்தில் கத்தியால் தம் துரோகிகளை வீழ்த்திட நினைக்கும் ஒருவன் இறுதியாக எவ்வாறு மனம் திருந்தி வாழ்க்கையை வாழ முயல்கிறான் என்பதே கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
37 ரேட்டிங்ஸ்
3.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Ravichandran29 Ranganatha"

உண்மையான காதலுக்கு, இவர்களே. உதாரணம்!.Read more

"Surya Aadhikesavan"

average story

"Siva Shan Mugam"

அருமையான, எதார்த்தமான எழுத்தாளர். கதை மிகவும் பிடித்தது. நன்றிRead more

"Krish"

what am say it's fucking story very bad ,

5 Mins 6.53k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
2 Mins 3.5k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
7 Mins 3.22k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
3 Mins 2.91k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
1 Mins 2.7k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
6 Mins 2.77k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
1 Mins 2.56k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
1 Mins 2.52k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
1 Mins 2.57k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
3 Mins 2.6k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
1 Mins 2.43k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
1 Mins 2.51k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
6 Mins 2.62k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
5 Mins 2.65k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
2 Mins 2.52k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
7 Mins 2.58k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
7 Mins 2.61k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
2 Mins 2.3k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
2 Mins 2.3k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
1 Mins 2.3k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
2 Mins 2.27k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
1 Mins 2.26k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
1 Mins 2.26k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
2 Mins 2.31k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
2 Mins 2.34k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
3 Mins 2.35k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
3 Mins 2.4k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
3 Mins 2.69k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
4 Mins 2.64k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
8 Mins 2.56k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
7 Mins 2.82k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-01-2021
1 Mins 3.92k படித்தவர்கள் 57 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்