உத்தராயணம்

By லா.ச.ராமமிருதம் 7,259 படித்தவர்கள் | 3.9 out of 5 (8 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Romance Mini-SeriesEnded13 அத்தியாயங்கள்
லா ச ராவின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிறுகதைகள் என்ற தொகுப்பில் 23 கதைகளில் உத்தராயணம் ஒரு கதை. நினைவோடை உத்தியில் எழுதப்பட்ட கதை. தன்னைப் பற்றிச் சொல்கிற மாதிரி கதை. அப்படிச் சொல்லிக்கொண்டே போகும்போது எதை எதைச் சொல்லலாம் எதை எதைச் சொல்லக் கூடாது என்பது இக் கதையில் ஒழுங்காகக் கொண்டு வருகிறார்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
8 ரேட்டிங்ஸ்
3.9 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Azar Deen"

great series

"Jaimoorthy Kjm"

அருமையான கதை தொகுப்பு

"Thangam Dharmaraj"

அருமை.💐💐💐🙏🙏🙏🙏👌👌❤

"akshitha lakshmi"

செமயா இருக்கு

9 Mins 3.19k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 01-07-2021
8 Mins 911 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 01-07-2021
7 Mins 482 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 01-07-2021
4 Mins 314 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 01-07-2021
6 Mins 288 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 01-07-2021
5 Mins 300 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 01-07-2021
5 Mins 232 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 01-07-2021
5 Mins 209 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 01-07-2021
10 Mins 227 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 01-07-2021
8 Mins 230 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 01-07-2021
7 Mins 229 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 01-07-2021
5 Mins 239 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 01-07-2021
6 Mins 405 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்