சிந்தாநதி

By லா. ச. ராமாமிருதம் 6,869 படித்தவர்கள் | 5.0 out of 5 (6 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Romance Mini-SeriesEnded48 அத்தியாயங்கள்
லா.ச.ரா-வின் வாழ்வனுபவங்களின் வளமான தொகுப்பே இந்த நூல். அவரின் அன்றாட வாழ்க்கையில் கடந்த கண நேரத்துக் கதைமாந்தர்களின் அனுபவ உரையாடல்களையே தொகுப்பாக வடித்துள்ளார் லா.ச.ரா. மனிதரளோடு நில்லாமல் சுற்றும் காலம் போன்றவற்றை அழகான சித்திரங்களாக உறையச் செய்திருப்பது ஆசிரியருக்குரிய தனிச்சிறப்பு. ஒவ்வோர் அத்தியாயத்தின் தலைப்பே நிகழவிருக்கும் சம்பவத்தின் சாரத்தைக் கடத்திவிடும். தலைப்பின் வழியே தரமான தொகுப்பைப் படிப்பதில் அனுபவம் சார்ந்த லா.ச.ரா-வின் எழுத்தாளுமையை நீங்கள் உணர்வீர்கள். லா.ச.ரா-வின் நாசூக்கான அனுபவச் சிந்தனை எனும் நதி, இனி வாசகர் உள்ளத்திலும் நிச்சயம் ஓடத் தொடங்கும்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
6 ரேட்டிங்ஸ்
5.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Bhuvaneswari Lakshmanan"

nalla karuthulla anubavamthan. nalla iruku. fulla padikathan asai. but ph p...Read more

"Thangam Dharmaraj"

கடவுளின் வாக்கு போல் இருக்கிறதுRead more

"Subadra Dorairajan"

Very nice flow of sharing writers thoughts

"YesKay Selva"

interesting series

2 Mins 1.26k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 22-07-2021
2 Mins 780 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 22-07-2021
2 Mins 534 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 22-07-2021
3 Mins 382 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 22-07-2021
2 Mins 328 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 22-07-2021
3 Mins 238 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 22-07-2021
3 Mins 234 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 22-07-2021
2 Mins 228 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 22-07-2021
3 Mins 188 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 22-07-2021
3 Mins 160 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 22-07-2021
2 Mins 137 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 22-07-2021
3 Mins 120 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 22-07-2021
3 Mins 106 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 22-07-2021
1 Mins 95 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 22-07-2021
2 Mins 89 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 22-07-2021
4 Mins 89 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 22-07-2021
4 Mins 94 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 22-07-2021
4 Mins 77 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 22-07-2021
3 Mins 73 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 22-07-2021
2 Mins 80 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 22-07-2021
4 Mins 68 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 22-07-2021
5 Mins 73 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 22-07-2021
2 Mins 61 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 22-07-2021
4 Mins 58 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 22-07-2021
3 Mins 52 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 22-07-2021
4 Mins 53 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 22-07-2021
3 Mins 61 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 22-07-2021
3 Mins 54 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 22-07-2021
3 Mins 52 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 22-07-2021
4 Mins 55 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 22-07-2021
4 Mins 45 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 22-07-2021
4 Mins 49 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 22-07-2021
4 Mins 44 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 22-07-2021
4 Mins 50 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 22-07-2021
3 Mins 45 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 22-07-2021
4 Mins 38 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 22-07-2021
5 Mins 54 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 22-07-2021
5 Mins 50 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 22-07-2021
4 Mins 48 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 22-07-2021
4 Mins 52 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 22-07-2021
2 Mins 50 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 22-07-2021
3 Mins 47 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 22-07-2021
3 Mins 40 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 22-07-2021
4 Mins 52 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 22-07-2021
4 Mins 47 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 22-07-2021
3 Mins 52 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 22-07-2021
5 Mins 70 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 22-07-2021
3 Mins 149 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்