சிந்தாநதி

By லா.ச.ராமாமிருதம் 14.11k படித்தவர்கள் | 5.0 out of 5 (10 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Romance Mini-SeriesEnded48 அத்தியாயங்கள்
லா.ச.ரா.வினுடைய வாழ்வனுபவங்களின் வளமான தொகுப்பே இந்த நூல். அவரின் அன்றாட வாழ்க்கையில் கடந்த கண நேரத்துக் கதைமாந்தர்களின் அனுபவ உரையாடல்களையே தொகுப்பாக வடித்துள்ளார். மனிதர்களோடு நில்லாமல் சுற்றும் காலம் போன்றவற்றை அழகான சித்திரங்களாக உறையச் செய்திருப்பது தனிச்சிறப்பு. ஒவ்வோர் அத்தியாயத்தின் தலைப்பே நிகழவிருக்கும் சம்பவத்தின் சாரத்தைக் கடத்திவிடும். தலைப்பின் வழியே தரமான தொகுப்பைப் படிப்பதில் அனுபவம் சார்ந்த லா.ச.ரா.வின் எழுத்தாளுமையை உணரலாம். லா.ச.ரா.வின் நாசூக்கான அனுபவச் சிந்தனை எனும் நதியானது இனி வாசகர் உள்ளத்திலும் நிச்சயம் ஓடத் தொடங்கும்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
10 ரேட்டிங்ஸ்
5.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Bhuvaneswari Lakshmanan"

nalla karuthulla anubavamthan. nalla iruku. fulla padikathan asai. but ph p...Read more

"Thangam Dharmaraj"

கடவுளின் வாக்கு போல் இருக்கிறதுRead more

"Baskar"

very nice series

"Amrutha P"

லா ச ரா வின் எழுத்தை இனிமேல் எப்போது படிப்போம்Read more

2 Mins 2.41k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 22-07-2021
2 Mins 1.67k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 22-07-2021
2 Mins 1.11k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 22-07-2021
3 Mins 823 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 22-07-2021
2 Mins 673 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 22-07-2021
3 Mins 500 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 22-07-2021
3 Mins 439 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 22-07-2021
2 Mins 434 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 22-07-2021
3 Mins 360 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 22-07-2021
3 Mins 326 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 22-07-2021
2 Mins 284 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 22-07-2021
3 Mins 234 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 22-07-2021
3 Mins 222 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 22-07-2021
1 Mins 205 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 22-07-2021
2 Mins 191 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 22-07-2021
4 Mins 195 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 22-07-2021
4 Mins 197 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 22-07-2021
4 Mins 169 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 22-07-2021
3 Mins 166 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 22-07-2021
2 Mins 171 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 22-07-2021
4 Mins 145 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 22-07-2021
5 Mins 144 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 22-07-2021
2 Mins 137 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 22-07-2021
4 Mins 123 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 22-07-2021
3 Mins 117 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 22-07-2021
4 Mins 126 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 22-07-2021
3 Mins 131 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 22-07-2021
3 Mins 112 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 22-07-2021
3 Mins 108 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 22-07-2021
4 Mins 119 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 22-07-2021
4 Mins 104 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 22-07-2021
4 Mins 113 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 22-07-2021
4 Mins 98 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 22-07-2021
4 Mins 111 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 22-07-2021
3 Mins 98 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 22-07-2021
4 Mins 94 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 22-07-2021
5 Mins 105 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 22-07-2021
5 Mins 104 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 22-07-2021
4 Mins 96 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 22-07-2021
4 Mins 105 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 22-07-2021
2 Mins 94 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 22-07-2021
3 Mins 89 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 22-07-2021
3 Mins 94 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 22-07-2021
4 Mins 108 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 22-07-2021
4 Mins 92 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 22-07-2021
3 Mins 103 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 22-07-2021
5 Mins 157 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 22-07-2021
3 Mins 291 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்