சிந்தாநதி

By லா.ச.ராமாமிருதம் 13.29k படித்தவர்கள் | 5.0 out of 5 (9 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Romance Mini-SeriesEnded48 அத்தியாயங்கள்
லா.ச.ரா.வினுடைய வாழ்வனுபவங்களின் வளமான தொகுப்பே இந்த நூல். அவரின் அன்றாட வாழ்க்கையில் கடந்த கண நேரத்துக் கதைமாந்தர்களின் அனுபவ உரையாடல்களையே தொகுப்பாக வடித்துள்ளார். மனிதர்களோடு நில்லாமல் சுற்றும் காலம் போன்றவற்றை அழகான சித்திரங்களாக உறையச் செய்திருப்பது தனிச்சிறப்பு. ஒவ்வோர் அத்தியாயத்தின் தலைப்பே நிகழவிருக்கும் சம்பவத்தின் சாரத்தைக் கடத்திவிடும். தலைப்பின் வழியே தரமான தொகுப்பைப் படிப்பதில் அனுபவம் சார்ந்த லா.ச.ரா.வின் எழுத்தாளுமையை உணரலாம். லா.ச.ரா.வின் நாசூக்கான அனுபவச் சிந்தனை எனும் நதியானது இனி வாசகர் உள்ளத்திலும் நிச்சயம் ஓடத் தொடங்கும்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
9 ரேட்டிங்ஸ்
5.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Bhuvaneswari Lakshmanan"

nalla karuthulla anubavamthan. nalla iruku. fulla padikathan asai. but ph p...Read more

"Thangam Dharmaraj"

கடவுளின் வாக்கு போல் இருக்கிறதுRead more

"Baskar"

very nice series

"Ravichandran29 Ranganatha"

யதார்த்தமான கதை.

2 Mins 2.33k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 22-07-2021
2 Mins 1.59k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 22-07-2021
2 Mins 1.05k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 22-07-2021
3 Mins 768 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 22-07-2021
2 Mins 625 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 22-07-2021
3 Mins 460 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 22-07-2021
3 Mins 408 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 22-07-2021
2 Mins 402 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 22-07-2021
3 Mins 336 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 22-07-2021
3 Mins 305 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 22-07-2021
2 Mins 265 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 22-07-2021
3 Mins 220 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 22-07-2021
3 Mins 211 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 22-07-2021
1 Mins 194 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 22-07-2021
2 Mins 176 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 22-07-2021
4 Mins 180 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 22-07-2021
4 Mins 185 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 22-07-2021
4 Mins 159 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 22-07-2021
3 Mins 152 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 22-07-2021
2 Mins 161 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 22-07-2021
4 Mins 136 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 22-07-2021
5 Mins 136 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 22-07-2021
2 Mins 127 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 22-07-2021
4 Mins 114 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 22-07-2021
3 Mins 109 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 22-07-2021
4 Mins 118 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 22-07-2021
3 Mins 123 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 22-07-2021
3 Mins 106 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 22-07-2021
3 Mins 102 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 22-07-2021
4 Mins 113 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 22-07-2021
4 Mins 97 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 22-07-2021
4 Mins 102 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 22-07-2021
4 Mins 89 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 22-07-2021
4 Mins 104 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 22-07-2021
3 Mins 89 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 22-07-2021
4 Mins 88 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 22-07-2021
5 Mins 101 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 22-07-2021
5 Mins 96 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 22-07-2021
4 Mins 90 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 22-07-2021
4 Mins 98 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 22-07-2021
2 Mins 89 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 22-07-2021
3 Mins 82 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 22-07-2021
3 Mins 87 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 22-07-2021
4 Mins 102 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 22-07-2021
4 Mins 87 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 22-07-2021
3 Mins 95 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 22-07-2021
5 Mins 151 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 22-07-2021
3 Mins 282 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்