மயிலங்கி மங்கையின் மரகதப் பெட்டி

By ‘காலச்சக்கரம்’ நரசிம்மா 474.38k படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (310 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Mini-SeriesEnded50 அத்தியாயங்கள்
மைசூருக்கும் மலபாருக்கும் இடையே இருந்த மிகப் பணக்கார சாம்ராஜ்யம்தான் மயிலங்கி. மயிலங்கி மன்னருக்கு ஒரே ஒரு மகள், ராணி அலர்மேல் மங்கம்மா. மகன் இல்லாத குறையைப் போக்க மகளை வீராங்கனையாக வளர்க்கிறார். தன்னைப் பெண் கேட்டு வரும் மைசூர் மன்னரை நிராகரிக்கிறாள் அலர்மேல் மங்கம்மா. அந்தக் கோபத்தில் மயிலங்கி மீது படையெடுக்கிறார் மைசூர் மன்னர். மற்றொருபுறம் ஆங்கிலேயர்கள், முகலாயர்கள் என மும்முனைத் தாக்குதலைச் சந்திக்கத் தயாராகிறது மயிலங்கி. இதனால் பயந்துபோகும் மயிலங்கி மன்னர், சொத்துகளை மறைத்துவைத்து, நேரம் வரும்போது மகளுக்குச் சொல்லலாம் என்று நினைக்கிறார். அதற்குள் திடீரென்று மரணப் படுக்கையில் விழும் மன்னர், மகளிடம் ரகசியச் சுவடி ஒன்றைக் கொடுத்துவிட்டு இறந்துபோகிறார். அதன் பிறகு என்ன நடக்கிறது என்பதுதான் கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
310 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"V Raja"

excellent novel. bynge should have allowed for 3 parts

"Padmaja Sankar"

கதை படிக்க படிக்க நாற்காலி நுனிதான். ஒரே மூச்சில் படித்து முடித்து விட ஆசை.Read more

"Ayesha"

fantastic story

"suresh kumar"

வித்தியாசாமான் கதைக்களம் நன்கு establish செய்கிறார் ஆதாரங்கள் அசத்தலாக தரு...Read more

5 Mins 31.44k படித்தவர்கள் 269 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 23-04-2021
5 Mins 15.66k படித்தவர்கள் 126 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-04-2021
4 Mins 14.64k படித்தவர்கள் 103 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 28-04-2021
5 Mins 13.69k படித்தவர்கள் 78 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 02-05-2021
5 Mins 13.3k படித்தவர்கள் 82 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 05-05-2021
5 Mins 12.12k படித்தவர்கள் 73 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 09-05-2021
5 Mins 11.52k படித்தவர்கள் 70 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 12-05-2021
5 Mins 12.05k படித்தவர்கள் 69 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 16-05-2021
5 Mins 12.17k படித்தவர்கள் 74 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 19-05-2021
4 Mins 10.59k படித்தவர்கள் 46 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 23-05-2021
6 Mins 10.63k படித்தவர்கள் 63 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 26-05-2021
6 Mins 9.83k படித்தவர்கள் 52 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 30-05-2021
6 Mins 10.14k படித்தவர்கள் 54 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 02-06-2021
5 Mins 10.22k படித்தவர்கள் 50 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 06-06-2021
6 Mins 10.11k படித்தவர்கள் 56 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 09-06-2021
6 Mins 10.05k படித்தவர்கள் 44 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 13-06-2021
7 Mins 10.16k படித்தவர்கள் 43 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 16-06-2021
6 Mins 9.72k படித்தவர்கள் 42 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 20-06-2021
6 Mins 9.15k படித்தவர்கள் 28 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 23-06-2021
5 Mins 9.19k படித்தவர்கள் 55 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 27-06-2021
5 Mins 8.91k படித்தவர்கள் 48 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 30-06-2021
6 Mins 9.31k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 04-07-2021
5 Mins 8.54k படித்தவர்கள் 51 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 07-07-2021
5 Mins 8.6k படித்தவர்கள் 41 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 11-07-2021
6 Mins 8.38k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 14-07-2021
5 Mins 8.68k படித்தவர்கள் 28 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 18-07-2021
6 Mins 8.42k படித்தவர்கள் 51 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 21-07-2021
5 Mins 8.15k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 25-07-2021
5 Mins 8.14k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 28-07-2021
5 Mins 7.93k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 01-08-2021
6 Mins 7.38k படித்தவர்கள் 34 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 02-08-2021
7 Mins 7.34k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 04-08-2021
6 Mins 7.04k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 06-08-2021
6 Mins 6.67k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 08-08-2021
6 Mins 6.78k படித்தவர்கள் 34 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 09-08-2021
6 Mins 6.95k படித்தவர்கள் 28 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 11-08-2021
5 Mins 6.96k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 13-08-2021
6 Mins 6.62k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 15-08-2021
6 Mins 6.31k படித்தவர்கள் 28 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 16-08-2021
6 Mins 6.89k படித்தவர்கள் 34 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 18-08-2021
5 Mins 6.97k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 20-08-2021
6 Mins 6.69k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 22-08-2021
6 Mins 6.83k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 23-08-2021
8 Mins 7.15k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 25-08-2021
5 Mins 7.0k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 27-08-2021
5 Mins 6.74k படித்தவர்கள் 31 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 29-08-2021
5 Mins 6.36k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 30-08-2021
5 Mins 6.79k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 01-09-2021
6 Mins 8.69k படித்தவர்கள் 76 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 03-09-2021
6 Mins 10.52k படித்தவர்கள் 624 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்