மயிலங்கி மங்கையின் மரகதப் பெட்டி!

By 'காலச்சக்கரம்' நரசிம்மா 3.38 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (276 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Limited SeriesEnded50 அத்தியாயங்கள்
மைசூருக்கும் மலபாருக்கும் இடையே இருந்த மிகப் பணக்கார சாம்ராஜ்யம்தான் மயிலங்கி. மன்னர்கள் மட்டுமல்ல, ஜமீன்தார்களும் பெரும் செல்வங்களையும் பொக்கிஷங்களையும் வைத்திருந்தார்கள். மயிலங்கி மன்னருக்கு ஒரே ஒரு மகள் ராணி அலர்மேல் மங்கம்மா. மகன் இல்லாத குறையைப் போக்க மகளை வீராங்கனையாக வளர்க்கிறார் மன்னர். தன்னைப் பெண் கேட்டு வரும் மைசூர் மன்னரை நிராகரிக்கிறாள் அலர்மேல் மங்கம்மா. அந்தக் கோபத்தில் மயிலங்கி மீது படையெடுக்கிறார் மைசூர் மன்னர். மற்றொருபுறம் சொத்துக்களுக்காக ஆங்கிலேயர்கள், முகலாயர்கள் என மும்முனை தாக்குதலைச் சந்திக்கத் தயாராகிறது மயிலங்கி. இதனால் பயந்துபோகும் மயிலங்கி மன்னர், சொத்துக்களை ஓரிடத்தில் மறைத்துவைத்து, நேரம் வரும்போது மகளுக்குச் சொல்லலாம் என்று நினைக்கிறார். அதற்குள் திடீரென்று மரணப் படுக்கையில் விழும் மன்னர், மகளிடம் ரகசிய சுவடி ஒன்றைக் கொடுத்துவிட்டு இறந்துபோகிறார். அதன்பிறகு என்ன நடக்கிறது என்பதுதான் கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
276 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"V Raja"

excellent novel. bynge should have allowed for 3 parts

"Padmaja Sankar"

கதை படிக்க படிக்க நாற்காலி நுனிதான். ஒரே மூச்சில் படித்து முடித்து விட ஆசை.Read more

"Ayesha"

fantastic story

"suresh kumar"

வித்தியாசாமான் கதைக்களம் நன்கு establish செய்கிறார் ஆதாரங்கள் அசத்தலாக தரு...Read more

5 Mins 25.09k படித்தவர்கள் 258 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 23-04-2021
5 Mins 11.73k படித்தவர்கள் 123 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-04-2021
4 Mins 11.04k படித்தவர்கள் 97 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 28-04-2021
5 Mins 10.37k படித்தவர்கள் 78 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 02-05-2021
5 Mins 9.97k படித்தவர்கள் 80 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 05-05-2021
5 Mins 9.1k படித்தவர்கள் 71 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 09-05-2021
5 Mins 8.56k படித்தவர்கள் 68 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 12-05-2021
5 Mins 9.15k படித்தவர்கள் 68 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 16-05-2021
5 Mins 9.08k படித்தவர்கள் 70 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 19-05-2021
4 Mins 7.89k படித்தவர்கள் 44 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 23-05-2021
6 Mins 7.89k படித்தவர்கள் 54 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 26-05-2021
6 Mins 7.31k படித்தவர்கள் 49 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 30-05-2021
6 Mins 7.63k படித்தவர்கள் 52 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 02-06-2021
5 Mins 7.57k படித்தவர்கள் 47 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 06-06-2021
6 Mins 7.43k படித்தவர்கள் 52 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 09-06-2021
6 Mins 7.41k படித்தவர்கள் 42 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 13-06-2021
7 Mins 7.41k படித்தவர்கள் 41 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 16-06-2021
6 Mins 7.22k படித்தவர்கள் 39 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 20-06-2021
6 Mins 6.79k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 23-06-2021
5 Mins 6.91k படித்தவர்கள் 52 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 27-06-2021
5 Mins 6.56k படித்தவர்கள் 46 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 30-06-2021
6 Mins 6.93k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 04-07-2021
5 Mins 6.27k படித்தவர்கள் 48 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 07-07-2021
5 Mins 6.27k படித்தவர்கள் 39 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 11-07-2021
6 Mins 6.02k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 14-07-2021
5 Mins 6.26k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 18-07-2021
6 Mins 5.98k படித்தவர்கள் 45 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 21-07-2021
5 Mins 5.7k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 25-07-2021
5 Mins 5.62k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 28-07-2021
5 Mins 5.53k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 01-08-2021
6 Mins 4.99k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 02-08-2021
7 Mins 5.04k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 04-08-2021
6 Mins 4.8k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 06-08-2021
6 Mins 4.46k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 08-08-2021
6 Mins 4.5k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 09-08-2021
6 Mins 4.7k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 11-08-2021
5 Mins 4.69k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 13-08-2021
6 Mins 4.48k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 15-08-2021
6 Mins 4.22k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 16-08-2021
6 Mins 4.68k படித்தவர்கள் 32 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 18-08-2021
5 Mins 4.71k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 20-08-2021
6 Mins 4.35k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 22-08-2021
6 Mins 4.39k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 23-08-2021
8 Mins 4.68k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 25-08-2021
5 Mins 4.62k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 27-08-2021
5 Mins 4.38k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 29-08-2021
5 Mins 4.05k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 30-08-2021
5 Mins 4.36k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 01-09-2021
6 Mins 4.69k படித்தவர்கள் 68 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 03-09-2021
6 Mins 4.98k படித்தவர்கள் 463 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்