கபடவேடதாரி

By பா.ராகவன் 128.26k படித்தவர்கள் | 4.0 out of 5 (140 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Young adult fiction Mini-SeriesEnded50 அத்தியாயங்கள்
முதலில் அவனைப் பெற்றோர் கைவிட்டனர். சாதியும் மதமும் கைவிட்டன. பிறகு, கல்வி கைவிட்டது. காதல் கைவிட்டது. உத்தியோகமும் கைவிட்டது. காலமும் கடவுளும் அவனுக்குத் துரோகம் செய்தார்கள். இறுதியில் மரணத்தாலும் கைவிடப்பட்ட பிறகு, அவன் என்ன செய்ய முடியும்? திட்டமிட்டுத் தன்னைப் பழிவாங்கிய உலகத்தைப் பதிலுக்குப் பழிவாங்க அவன் புறப்பட்டான். வாழ்வில் முதன்முதலாக அவனுக்கு ஒரு நண்பன் கிடைத்தான். அவன் மனிதனல்ல. அவன் ஒரு சூனியன். அவனது ஆலோசனைகளின் பேரில் தன்னைப் பழிவாங்கியவர்களுக்குப் பதில் மரியாதை செய்யப் புறப்பட்டவனின் கதை இது. புராதனமான மாயாஜால காமிக்ஸ் கதை வடிவத்தில் எழுதப்படும் நவீனக் கதை இது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
140 ரேட்டிங்ஸ்
4.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
""

முதல் அத்தியாயம் அசத்தல் ஆரம்பம், படிக்க படிக்க update செய்யப்படும்.Read more

"Jack Josh"

சரித்திர எழுத்தாளர் பா.ராகவன் அவர்களே.... உங்களது நிலமெல்லாம் ரத்தம் தொடரி...Read more

"Siva Prabhu"

good to read

""

What a wow.

5 Mins 30.0k படித்தவர்கள் 154 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 01-04-2021
5 Mins 9.02k படித்தவர்கள் 77 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 07-04-2021
5 Mins 5.34k படித்தவர்கள் 55 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 10-04-2021
5 Mins 4.63k படித்தவர்கள் 69 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 14-04-2021
6 Mins 4.2k படித்தவர்கள் 53 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 17-04-2021
5 Mins 3.73k படித்தவர்கள் 36 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 21-04-2021
5 Mins 3.32k படித்தவர்கள் 36 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 24-04-2021
5 Mins 3.48k படித்தவர்கள் 52 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 28-04-2021
5 Mins 3.41k படித்தவர்கள் 43 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 01-05-2021
5 Mins 3.25k படித்தவர்கள் 40 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 05-05-2021
5 Mins 2.89k படித்தவர்கள் 35 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 08-05-2021
5 Mins 2.73k படித்தவர்கள் 28 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-05-2021
5 Mins 2.66k படித்தவர்கள் 32 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 15-05-2021
5 Mins 2.73k படித்தவர்கள் 39 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 19-05-2021
6 Mins 2.49k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 22-05-2021
5 Mins 2.39k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 26-05-2021
6 Mins 2.31k படித்தவர்கள் 31 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 29-05-2021
5 Mins 2.19k படித்தவர்கள் 51 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 02-06-2021
5 Mins 2.01k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 05-06-2021
5 Mins 1.89k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 09-06-2021
5 Mins 1.95k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-06-2021
5 Mins 1.87k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 16-06-2021
5 Mins 1.81k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 19-06-2021
5 Mins 1.71k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 23-06-2021
5 Mins 1.51k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 26-06-2021
5 Mins 1.44k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 30-06-2021
6 Mins 1.38k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 03-07-2021
5 Mins 1.33k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 07-07-2021
5 Mins 1.07k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 10-07-2021
5 Mins 1.11k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 14-07-2021
5 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 17-07-2021
5 Mins 1.05k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 21-07-2021
5 Mins 932 படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 24-07-2021
4 Mins 873 படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 28-07-2021
5 Mins 925 படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 31-07-2021
5 Mins 964 படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 04-08-2021
5 Mins 835 படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 07-08-2021
5 Mins 846 படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 11-08-2021
5 Mins 849 படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 14-08-2021
5 Mins 840 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 18-08-2021
5 Mins 838 படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 21-08-2021
5 Mins 870 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 25-08-2021
5 Mins 778 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 28-08-2021
5 Mins 777 படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 01-09-2021
5 Mins 748 படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 04-09-2021
5 Mins 765 படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 08-09-2021
5 Mins 826 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 11-09-2021
5 Mins 980 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 15-09-2021
5 Mins 1.13k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 18-09-2021
6 Mins 1.39k படித்தவர்கள் 33 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்