கபடவேடதாரி

By பா. ராகவன் 1.02 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.1 out of 5 (129 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Young adult fiction Mini-SeriesOngoing50 அத்தியாயங்கள்
முதலில் அவனைப் பெற்றோர் கைவிட்டனர். சாதியும் மதமும் கைவிட்டன. பிறகு, கல்வி கைவிட்டது. காதல் கைவிட்டது. உத்தியோகமும் கைவிட்டது. காலமும் கடவுளும் சொல்லிச் சொல்லி அவனுக்குத் துரோகம் செய்தார்கள். இறுதியில் மரணத்தாலும் கைவிடப்பட்ட பிறகு, அவன் என்ன செய்ய முடியும்? திட்டமிட்டுத் தன்னை பழிவாங்கிய உலகத்தைப் பதிலுக்குப் பழிவாங்க அவன் புறப்பட்டான். வாழ்வில் முதன்முதலாக அவனுக்கு ஒரு நண்பன் கிடைத்தான். அவன் மனிதனல்ல. அவன் ஒரு சூனியன். அவனது ஆலோசனைகளின் பேரில் தன்னை பழிவாங்கியவர்களுக்குப் பதில் மரியாதை செய்யப் புறப்பட்டவனின் கதை இது. புராதனமான மாயாஜால காமிக்ஸ் கதை வடிவத்தில் எழுதப்படும் நவீன கதை இது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
129 ரேட்டிங்ஸ்
4.1 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
""

முதல் அத்தியாயம் அசத்தல் ஆரம்பம், படிக்க படிக்க update செய்யப்படும்.Read more

"Jack Josh"

சரித்திர எழுத்தாளர் பா.ராகவன் அவர்களே.... உங்களது நிலமெல்லாம் ரத்தம் தொடரி...Read more

"Siva Prabhu"

good to read

""

What a wow.

5 Mins 24.52k படித்தவர்கள் 153 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 01-04-2021
5 Mins 7.18k படித்தவர்கள் 74 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 07-04-2021
5 Mins 4.34k படித்தவர்கள் 54 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 10-04-2021
5 Mins 3.9k படித்தவர்கள் 68 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 14-04-2021
6 Mins 3.48k படித்தவர்கள் 53 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 17-04-2021
5 Mins 3.1k படித்தவர்கள் 36 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 21-04-2021
5 Mins 2.81k படித்தவர்கள் 34 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 24-04-2021
5 Mins 2.96k படித்தவர்கள் 49 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 28-04-2021
5 Mins 2.88k படித்தவர்கள் 43 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 01-05-2021
5 Mins 2.72k படித்தவர்கள் 39 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 05-05-2021
5 Mins 2.42k படித்தவர்கள் 35 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 08-05-2021
5 Mins 2.29k படித்தவர்கள் 28 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-05-2021
5 Mins 2.22k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 15-05-2021
5 Mins 2.3k படித்தவர்கள் 38 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 19-05-2021
6 Mins 2.08k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 22-05-2021
5 Mins 2.0k படித்தவர்கள் 28 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 26-05-2021
6 Mins 1.92k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 29-05-2021
5 Mins 1.82k படித்தவர்கள் 50 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 02-06-2021
5 Mins 1.66k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 05-06-2021
5 Mins 1.56k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 09-06-2021
5 Mins 1.61k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-06-2021
5 Mins 1.54k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 16-06-2021
5 Mins 1.44k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 19-06-2021
5 Mins 1.37k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 23-06-2021
5 Mins 1.18k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 26-06-2021
5 Mins 1.13k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 30-06-2021
6 Mins 1.07k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 03-07-2021
5 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 07-07-2021
5 Mins 845 படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 10-07-2021
5 Mins 884 படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 14-07-2021
5 Mins 794 படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 17-07-2021
5 Mins 809 படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 21-07-2021
5 Mins 719 படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 24-07-2021
4 Mins 659 படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 28-07-2021
5 Mins 704 படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 31-07-2021
5 Mins 731 படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 04-08-2021
5 Mins 621 படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 07-08-2021
5 Mins 626 படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 11-08-2021
5 Mins 604 படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 14-08-2021
5 Mins 608 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 18-08-2021
5 Mins 593 படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 21-08-2021
5 Mins 624 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 25-08-2021
5 Mins 536 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 28-08-2021
5 Mins 545 படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 01-09-2021
5 Mins 498 படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 04-09-2021
5 Mins 519 படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 08-09-2021
5 Mins 499 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 11-09-2021
5 Mins 607 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 15-09-2021
5 Mins 550 படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 18-09-2021
6 Mins 280 படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்