கபடவேடதாரி

By பா.ராகவன் 1.21 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.0 out of 5 (135 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Young adult fiction Mini-SeriesEnded50 அத்தியாயங்கள்
முதலில் அவனைப் பெற்றோர் கைவிட்டனர். சாதியும் மதமும் கைவிட்டன. பிறகு, கல்வி கைவிட்டது. காதல் கைவிட்டது. உத்தியோகமும் கைவிட்டது. காலமும் கடவுளும் அவனுக்குத் துரோகம் செய்தார்கள். இறுதியில் மரணத்தாலும் கைவிடப்பட்ட பிறகு, அவன் என்ன செய்ய முடியும்? திட்டமிட்டுத் தன்னைப் பழிவாங்கிய உலகத்தைப் பதிலுக்குப் பழிவாங்க அவன் புறப்பட்டான். வாழ்வில் முதன்முதலாக அவனுக்கு ஒரு நண்பன் கிடைத்தான். அவன் மனிதனல்ல. அவன் ஒரு சூனியன். அவனது ஆலோசனைகளின் பேரில் தன்னைப் பழிவாங்கியவர்களுக்குப் பதில் மரியாதை செய்யப் புறப்பட்டவனின் கதை இது. புராதனமான மாயாஜால காமிக்ஸ் கதை வடிவத்தில் எழுதப்படும் நவீனக் கதை இது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
135 ரேட்டிங்ஸ்
4.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
""

முதல் அத்தியாயம் அசத்தல் ஆரம்பம், படிக்க படிக்க update செய்யப்படும்.Read more

"Jack Josh"

சரித்திர எழுத்தாளர் பா.ராகவன் அவர்களே.... உங்களது நிலமெல்லாம் ரத்தம் தொடரி...Read more

"Siva Prabhu"

good to read

""

What a wow.

5 Mins 28.44k படித்தவர்கள் 153 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 01-04-2021
5 Mins 8.48k படித்தவர்கள் 76 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 07-04-2021
5 Mins 5.05k படித்தவர்கள் 55 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 10-04-2021
5 Mins 4.44k படித்தவர்கள் 69 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 14-04-2021
6 Mins 4.02k படித்தவர்கள் 53 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 17-04-2021
5 Mins 3.56k படித்தவர்கள் 36 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 21-04-2021
5 Mins 3.18k படித்தவர்கள் 35 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 24-04-2021
5 Mins 3.33k படித்தவர்கள் 50 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 28-04-2021
5 Mins 3.28k படித்தவர்கள் 43 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 01-05-2021
5 Mins 3.1k படித்தவர்கள் 39 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 05-05-2021
5 Mins 2.76k படித்தவர்கள் 35 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 08-05-2021
5 Mins 2.6k படித்தவர்கள் 28 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-05-2021
5 Mins 2.54k படித்தவர்கள் 31 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 15-05-2021
5 Mins 2.6k படித்தவர்கள் 38 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 19-05-2021
6 Mins 2.37k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 22-05-2021
5 Mins 2.28k படித்தவர்கள் 28 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 26-05-2021
6 Mins 2.2k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 29-05-2021
5 Mins 2.1k படித்தவர்கள் 51 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 02-06-2021
5 Mins 1.93k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 05-06-2021
5 Mins 1.81k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 09-06-2021
5 Mins 1.87k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-06-2021
5 Mins 1.79k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 16-06-2021
5 Mins 1.72k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 19-06-2021
5 Mins 1.64k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 23-06-2021
5 Mins 1.43k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 26-06-2021
5 Mins 1.37k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 30-06-2021
6 Mins 1.29k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 03-07-2021
5 Mins 1.26k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 07-07-2021
5 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 10-07-2021
5 Mins 1.05k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 14-07-2021
5 Mins 974 படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 17-07-2021
5 Mins 998 படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 21-07-2021
5 Mins 870 படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 24-07-2021
4 Mins 820 படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 28-07-2021
5 Mins 870 படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 31-07-2021
5 Mins 901 படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 04-08-2021
5 Mins 786 படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 07-08-2021
5 Mins 800 படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 11-08-2021
5 Mins 795 படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 14-08-2021
5 Mins 789 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 18-08-2021
5 Mins 788 படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 21-08-2021
5 Mins 822 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 25-08-2021
5 Mins 727 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 28-08-2021
5 Mins 728 படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 01-09-2021
5 Mins 694 படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 04-09-2021
5 Mins 719 படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 08-09-2021
5 Mins 769 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 11-09-2021
5 Mins 927 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 15-09-2021
5 Mins 1.08k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 18-09-2021
6 Mins 1.24k படித்தவர்கள் 32 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்