கழுதைப்பாதை

By எஸ்.செந்தில்குமார் 72.78k படித்தவர்கள் | 4.2 out of 5 (33 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Social Mini-SeriesEnded54 அத்தியாயங்கள்
மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைதான் கதைக்களம். முட்டம், வக்கப்பட்டி, போடிப்பட்டி, அடக்கல் ஆகியவற்றுக்கு இடைப்பட்ட மலைக்காட்டுக்கும் தரைக்காட்டுக்குமான பயணமாக விரிகிறது நாவல். மூவண்ணா, சுப்பண்ணா தங்களது வாரிசுகளுடன் காப்பித்தளிர்களை இறக்கவும், தரையிலிருந்து அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களை மலைக்கு ஏற்றவும் கழுதைகளைப் பயன்படுத்துகின்றனர். எதிர்பாராத விதமாக அவர்கள் வளர்க்கும் கழுதைகளுக்குப் பெரும் ஆபத்து நேர்கிறது. கழுதைகள், அவற்றின் மேய்ப்பர்களான கழுதைக்காரர்கள், அந்த மலைகளின் ஆதிகுடிகளான முதுவான்கள், முதுவாச்சிகள், தலைச்சுமைக் கூலிகள், காணிக்காரர்கள், முதலாளிகளான செட்டியார்கள் ஆகியோரின் வெவ்வேறு வாழ்க்கைப் பாதைகளை இணைக்கும் கதையே ‘கழுதைப்பாதை’.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
33 ரேட்டிங்ஸ்
4.2 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Rajaraman Narayanan"

தமிழின் மிகச் சிறந்த நாவல்களுள் ஒன்று.Read more

"Bhanumathi Venkatasubramanian"

கழுதையை க் கையாளும் விதம் யதார்த்தம் வாழ்வியல் பற்றிய அற்புதமான தகவல்கள் ...Read more

"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌👌

"Jaimoorthy Kjm"

அருமையான படைப்பு

5 Mins 3.85k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 05-02-2022
5 Mins 2.31k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 06-02-2022
6 Mins 1.95k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 07-02-2022
6 Mins 1.8k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 08-02-2022
6 Mins 1.67k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 09-02-2022
6 Mins 1.63k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 10-02-2022
4 Mins 1.5k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 11-02-2022
4 Mins 1.44k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 12-02-2022
4 Mins 1.56k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 13-02-2022
5 Mins 1.45k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 14-02-2022
6 Mins 1.49k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 15-02-2022
5 Mins 1.48k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 16-02-2022
4 Mins 1.41k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 17-02-2022
3 Mins 1.29k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 18-02-2022
6 Mins 1.39k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 19-02-2022
6 Mins 1.41k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 20-02-2022
6 Mins 1.4k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 21-02-2022
4 Mins 1.38k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 22-02-2022
4 Mins 1.29k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 23-02-2022
5 Mins 1.29k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 24-02-2022
4 Mins 1.21k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 25-02-2022
4 Mins 1.16k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 26-02-2022
3 Mins 1.21k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 27-02-2022
5 Mins 1.17k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 28-02-2022
4 Mins 1.16k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 01-03-2022
5 Mins 1.23k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 02-03-2022
3 Mins 1.16k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 03-03-2022
5 Mins 1.18k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 04-03-2022
4 Mins 1.16k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 05-03-2022
3 Mins 1.14k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 06-03-2022
5 Mins 1.18k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 07-03-2022
6 Mins 1.22k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 08-03-2022
4 Mins 1.26k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 09-03-2022
5 Mins 1.24k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 10-03-2022
5 Mins 1.27k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 11-03-2022
5 Mins 1.15k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 12-03-2022
4 Mins 1.27k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 13-03-2022
4 Mins 1.12k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 14-03-2022
4 Mins 1.13k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 15-03-2022
6 Mins 1.14k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 16-03-2022
5 Mins 1.15k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 17-03-2022
6 Mins 1.14k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 18-03-2022
6 Mins 1.21k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 19-03-2022
5 Mins 1.19k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 20-03-2022
4 Mins 1.11k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 21-03-2022
4 Mins 1.13k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 22-03-2022
4 Mins 1.26k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 23-03-2022
6 Mins 1.16k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 24-03-2022
6 Mins 1.13k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 25-03-2022
4 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 26-03-2022
4 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 27-03-2022
5 Mins 1.07k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 28-03-2022
4 Mins 1.11k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 29-03-2022
3 Mins 1.06k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்