வானவில் நிலையம்

By ஷாராஜ் 92.47k படித்தவர்கள் | 4.0 out of 5 (39 ரேட்டிங்ஸ்)
Romance Literature & Fiction Mini-SeriesEnded29 அத்தியாயங்கள்
இளங்கோ, ஸ்கிஸாய்ட் பர்ஸனாலிட்டி எனப்படும் மனப் பிளவு உளவியல் கூறு கொண்டவன். விளம்பரப் பலகைகள், பேனர்கள் எழுதும் தொழிற்துறை ஓவியன். ப்ளக்ஸ் பேனர்கள், போர்டுகள் வரவால் இவனுடைய தொழில் பாதிக்கப்படுகிறது. எட்டாம் வகுப்பு படிக்கும்போதிலிருந்து அவனைக் காதலித்துவந்தவளான எம்ஃபில் மாணவி மாதங்கி, இளங்கோ வீட்டிலும் நன்கு பழகி இருந்த நிலையில், தன் அம்மாவின் கட்டாயத்தால் வேறு ஒருவரைத் திருமணம் செய்துகொள்கிறாள். தன் மகன் காதல் தோல்வியால் பாதிக்கப்படக் கூடாது என்பதற்காக, இளங்கோவின் தந்தை, மாதங்கியின் திருமணத்துக்கு முன்பே அவனுக்கு சாமுத்ரிகாவை மணம் முடித்துவைக்கிறார். முன்னாள் காதலியின் நினைவிலிருந்து மீள முடியாமல் போதையில் ஆழ்ந்துவிடுகிற இளங்கோ, ஆறேழு மாதங்களாகியும் மனைவியுடன் தாம்பத்தியத்தில் ஈடுபடாமல் அவளிடமிருந்து விலகியே இருக்கிறான். பிறகு என்ன ஆயிற்று என்பதுதான் கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
39 ரேட்டிங்ஸ்
4.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"sanaathany"

good. interesting

"usha Srinivasan"

எதார்த்தமான நடையில் நல்ல படைப்பு. நன்றிRead more

"Shan Suji"

nice going......

"Jaimoorthy Kjm"

👌👌👌👌👌👌👌👌👌

9 Mins 11.71k படித்தவர்கள் 53 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 11-06-2021
7 Mins 5.21k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 13-06-2021
9 Mins 4.61k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 16-06-2021
9 Mins 4.26k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 20-06-2021
8 Mins 4.09k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 23-06-2021
8 Mins 3.95k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 27-06-2021
9 Mins 3.46k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 30-06-2021
10 Mins 3.36k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 04-07-2021
8 Mins 3.05k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 07-07-2021
10 Mins 2.92k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 11-07-2021
9 Mins 2.65k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 14-07-2021
10 Mins 2.61k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 18-07-2021
10 Mins 2.51k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 21-07-2021
9 Mins 2.46k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 25-07-2021
9 Mins 2.37k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 28-07-2021
9 Mins 2.3k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 01-08-2021
9 Mins 2.25k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 04-08-2021
9 Mins 2.29k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 08-08-2021
7 Mins 2.01k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 11-08-2021
7 Mins 2.2k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 15-08-2021
7 Mins 2.13k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 16-08-2021
10 Mins 2.35k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 18-08-2021
9 Mins 2.47k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 20-08-2021
9 Mins 2.35k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 22-08-2021
8 Mins 2.14k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 23-08-2021
7 Mins 2.24k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 25-08-2021
6 Mins 2.13k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 27-08-2021
8 Mins 2.63k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 29-08-2021
5 Mins 3.67k படித்தவர்கள் 35 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்