பேரருவி

By கலாப்ரியா 82.31k படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (29 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Romance Mini-SeriesEnded45 அத்தியாயங்கள்
அருவிகளால் புகழ்பெற்ற குற்றாலத்திற்கு, தங்களது முதல் படத்திற்கான திரைக்கதை உருவாக்கத்திற்காக வந்துசேர்கிறது மூன்று பேர் கொண்ட நண்பர் குழாம் ஒன்று. அதில் ஒருவராக வளரும் கவிஞர் முத்துக்குமார். தனது காதல் வாழ்வில் நிகழ்ந்த மாபெரும் சோகத்தினால் மன சஞ்சலத்துடனேயே வளையவருபவன். குற்றாலத்தில் அவர்களை வரவேற்று உபசரிக்கும் நண்பன் நாகராஜன். அவனது மனைவி ஆனந்தி. படத்தின் தயாரிப்பாளர் தரப்பிலிருந்து படத்தில் நடிக்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, சூழலால் குற்றாலம் வந்துசேரும் இளம்பெண் சைலேந்திரி. இதில் முத்துக்குமார் - ஆனந்தி - சைலேந்திரி என மூவரையும் வைத்து, அவரவர்க்கான சுய கண்டடைதல் என்னவாகிறது? காமம் என்னும் ஊடுபாவும் இழை வழியாக இதை நம் முன் பிரவகிக்கச் செய்வதே இந்தப் பேரருவி!
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
29 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Deepa Jayaraman"

very good story, places varnanai arumai👏🤝

"lic velu"

good v goood

"MOUGAMADOU"

அருமையான நாவல்

"sowmya R"

நன்று வாழ்த்துக்கள்

3 Mins 4.05k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 01-04-2022
4 Mins 2.99k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 02-04-2022
5 Mins 2.61k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 03-04-2022
4 Mins 2.37k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 05-04-2022
3 Mins 2.15k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 07-04-2022
2 Mins 2.02k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 09-04-2022
3 Mins 2.17k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 12-04-2022
4 Mins 2.16k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 14-04-2022
5 Mins 2.13k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 16-04-2022
8 Mins 2.19k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 19-04-2022
5 Mins 1.85k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 21-04-2022
4 Mins 1.8k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 23-04-2022
4 Mins 1.91k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 26-04-2022
4 Mins 1.81k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 28-04-2022
5 Mins 1.93k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 30-04-2022
7 Mins 1.95k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 03-05-2022
5 Mins 1.72k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 05-05-2022
5 Mins 1.7k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 07-05-2022
5 Mins 1.77k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 10-05-2022
5 Mins 1.63k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-05-2022
4 Mins 1.62k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 14-05-2022
6 Mins 1.73k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 17-05-2022
5 Mins 1.58k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 19-05-2022
3 Mins 1.51k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 21-05-2022
4 Mins 1.68k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 24-05-2022
4 Mins 1.59k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 26-05-2022
3 Mins 1.64k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 28-05-2022
3 Mins 1.64k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 31-05-2022
6 Mins 1.54k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 02-06-2022
6 Mins 1.54k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 04-06-2022
4 Mins 1.65k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 07-06-2022
3 Mins 1.51k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 09-06-2022
5 Mins 1.5k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 11-06-2022
5 Mins 1.56k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 14-06-2022
6 Mins 1.68k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 16-06-2022
8 Mins 2.15k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 20-06-2022
5 Mins 1.44k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 21-06-2022
3 Mins 1.46k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 23-06-2022
4 Mins 1.41k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 25-06-2022
6 Mins 1.58k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 28-06-2022
7 Mins 1.53k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 30-06-2022
7 Mins 1.42k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 02-07-2022
5 Mins 1.43k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 05-07-2022
5 Mins 1.44k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 07-07-2022
5 Mins 1.4k படித்தவர்கள் 28 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்