மாக்காளை

By கலாப்ரியா 99.12k படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (92 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded44 அத்தியாயங்கள்
கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றாண்டாகத் தமிழ் வாழ்வும் சினிமாவும், பின்னிப்பிணைந்து கிடக்கின்றன. பல நூற்றாண்டுகளாகப் பக்தியையும் கலையையும் போற்றி வருகின்றன கோயில்கள். அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இவையிரண்டும் சாமானியனின் வாழ்வில் ஏற்படுத்திய தாக்கங்களின் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தைச் சொல்லும் ரத்தமும் சதையுமான கதை இது. விளிம்பு நிலை மனிதர்களின் பொழுதுபோக்காகவும், நடுத்தர வர்க்கத்தின் கடைசி அடுக்கு மனிதர்களின் வாழ்க்கைப்பாடாகவும் தியேட்டர் தொழில் இருந்துவந்திருக்கிறது. அவற்றைப் பற்றிய ஆவணம் என்று தமிழ் நாவல் பரப்பில் ஏதுமில்லை. வெவ்வேறு காலகட்டத்தில் வெளியாகும் முக்கிய சினிமாக்களுக்கு இடையில், கோயில்களில் நடைபெறும் திருவிழாக்களுக்கு இடையில் சாமான்ய மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் அரங்கேறிவிடும் பலவிதமான சம்பவங்கள் அவர்கள் வாழ்க்கையையே புரட்டிப்போட்டு விடுகின்றன. அவை சினிமாக் கதைகளை விட அதிர்ச்சியும் ஆச்சரியமும் நிரம்பிய கதைகளாக இருக்கின்றன. அவற்றின் நினைவும் புனைவுமான பதிவுதான் இது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
92 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Rajagopalan Parthasarathy"

Great Story. So natural. Kudos to author

"Poornima Ganesh"

your way of writing is very nice.nice start.nellai tamil slang is very nice...Read more

"bupesh kumar"

திருநெல்வேலி சீமை பேச்சு மொழி நடையில் கதை படிப்பது சென்னை வாழ் நெல்லை மக்கள...Read more

"Sikkandar Kani"

good family story

4 Mins 10.98k படித்தவர்கள் 77 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 02-07-2021
4 Mins 4.94k படித்தவர்கள் 28 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 03-07-2021
5 Mins 4.11k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 07-07-2021
3 Mins 3.12k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 10-07-2021
5 Mins 2.95k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 14-07-2021
5 Mins 2.67k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 17-07-2021
4 Mins 2.63k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 21-07-2021
5 Mins 2.39k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 24-07-2021
5 Mins 2.37k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 28-07-2021
5 Mins 2.31k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 31-07-2021
5 Mins 2.31k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 02-08-2021
5 Mins 2.12k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 03-08-2021
5 Mins 1.96k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 04-08-2021
5 Mins 2.0k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 05-08-2021
4 Mins 1.93k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 06-08-2021
5 Mins 2.07k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 09-08-2021
5 Mins 1.83k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 10-08-2021
5 Mins 1.77k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 11-08-2021
5 Mins 1.76k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-08-2021
5 Mins 1.73k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 13-08-2021
5 Mins 1.88k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 16-08-2021
4 Mins 1.71k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 17-08-2021
4 Mins 1.69k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 18-08-2021
4 Mins 1.64k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 19-08-2021
5 Mins 1.61k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 20-08-2021
5 Mins 1.72k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 23-08-2021
5 Mins 1.64k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 24-08-2021
4 Mins 1.62k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 25-08-2021
5 Mins 1.56k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 26-08-2021
4 Mins 1.58k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 27-08-2021
5 Mins 1.67k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 30-08-2021
5 Mins 1.55k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 31-08-2021
4 Mins 1.56k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 01-09-2021
5 Mins 1.57k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 02-09-2021
5 Mins 1.6k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 03-09-2021
5 Mins 1.68k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 06-09-2021
5 Mins 1.63k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 07-09-2021
5 Mins 1.64k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 08-09-2021
5 Mins 1.58k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 09-09-2021
5 Mins 1.55k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 10-09-2021
5 Mins 1.71k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 13-09-2021
5 Mins 1.74k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 14-09-2021
5 Mins 2.26k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 15-09-2021
6 Mins 2.58k படித்தவர்கள் 64 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்