மாக்காளை

By கலாப்ரியா 60,572 படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (68 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded44 அத்தியாயங்கள்
கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றாண்டாகத் தமிழ் வாழ்வும் சினிமாவும், பின்னிப் பிணைந்து கிடக்கிறது. பல நூற்றாண்டுகளாகப் பக்தியையும் கலையையும் போற்றி வருகின்றன கோயில்கள். அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இவையிரண்டும் சாமானியனின் வாழ்வில் ஏற்படுத்திய தாக்கங்களின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றத்தைச் சொல்லும் ரத்தமும் சதையுமான கதை இது. அடித்தட்டு மக்களின் வெற்று அரட்டையின் நீட்சி மட்டுமல்ல அன்றைய சினிமா. அவர்களின் அபிலாஷைகளையும் கனவுகளையும் நாளும் தூண்டியவை மட்டுமல்ல சினிமா. விளிம்பு நிலை மனிதர்களின் பொழுதுபோக்காகவும், நடுத்தர வர்க்கத்தின் கடைசி அடுக்கு மனிதர்களின் வாழ்க்கைப்பாடாகவும் சினிமாத் தியேட்டர் தொழில் இருந்து வந்திருக்கிறது. அவற்றைப் பற்றிய ஆவணம் என்று தமிழ் நாவல் பரப்பில் ஏதுமில்லை. வெவ்வேறு காலகட்டத்தில் வெளியாகும் முக்கிய சினிமாக்களுக்கு இடையில், கோயில்களில் நடை பெறும் திருவிழாக்களுக்கு இடையில் சாமான்ய மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் அரங்கேறிவிடும் பலவிதமான சம்பவங்கள் அவர்கள் வாழ்க்கையையே புரட்டிப் போட்டு விடுகின்றன. அவை சினிமா கதைகளை விட அதிர்ச்சியும் ஆச்சரியமும் நிரம்பிய கதைகளாக இருக்கின்றன. அவற்றின் ஒரு நினைவும் புனைவுமான பதிவுதான் இது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
68 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Poornima Ganesh"

your way of writing is very nice.nice start.nellai tamil slang is very nice...Read more

"bupesh kumar"

திருநெல்வேலி சீமை பேச்சு மொழி நடையில் கதை படிப்பது சென்னை வாழ் நெல்லை மக்கள...Read more

"shivakumar r"

"ரதவீதி சுற்றி விட்டு நிலையத்திற்கு வந்து நிற்கும் தேர் போல" என்ன அழகான உவம...Read more

"nirmala sarathy"

அருமையான நடை

4 Mins 7.51k படித்தவர்கள் 70 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 02-07-2021
4 Mins 3.24k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 03-07-2021
5 Mins 2.81k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 07-07-2021
3 Mins 2.11k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 10-07-2021
5 Mins 2.0k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 14-07-2021
5 Mins 1.73k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 17-07-2021
4 Mins 1.76k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 21-07-2021
5 Mins 1.51k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 24-07-2021
5 Mins 1.53k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 28-07-2021
5 Mins 1.43k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 31-07-2021
5 Mins 1.4k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 02-08-2021
5 Mins 1.24k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 03-08-2021
5 Mins 1.17k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 04-08-2021
5 Mins 1.18k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 05-08-2021
4 Mins 1.12k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 06-08-2021
5 Mins 1.3k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 09-08-2021
5 Mins 1.1k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 10-08-2021
5 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 11-08-2021
5 Mins 1.06k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-08-2021
5 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 13-08-2021
5 Mins 1.16k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 16-08-2021
4 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 17-08-2021
4 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 18-08-2021
4 Mins 979 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 19-08-2021
5 Mins 955 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 20-08-2021
5 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 23-08-2021
5 Mins 929 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 24-08-2021
4 Mins 938 படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 25-08-2021
5 Mins 897 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 26-08-2021
4 Mins 891 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 27-08-2021
5 Mins 1000 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 30-08-2021
5 Mins 881 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 31-08-2021
4 Mins 898 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 01-09-2021
5 Mins 887 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 02-09-2021
5 Mins 914 படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 03-09-2021
5 Mins 991 படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 06-09-2021
5 Mins 919 படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 07-09-2021
5 Mins 918 படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 08-09-2021
5 Mins 925 படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 09-09-2021
5 Mins 892 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 10-09-2021
5 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 13-09-2021
5 Mins 993 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 14-09-2021
5 Mins 1.17k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 15-09-2021
6 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 35 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்