அப்பம் வடை தயிர்சாதம்

By பாலகுமாரன் 35,528 படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (51 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesOngoing8 அத்தியாயங்கள்
புரோகிதம் செய்து வாழ்க்கை நடத்திவந்தது ஒரு பிராமண குடும்பத்தின் முதல் தலைமுறை. பின் காலமாற்றத்தில் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் உணவு விற்று, தொடர்ந்து ஓட்டல் நடத்தி, பின்னர் வணிகம் செய்து என அக்குடும்பத்தின் ஐந்தாம் தலைமுறை வாரிசுக்கு அமெரிக்க மருத்துவமனையில் வேலை நியமனம் கையில் கிடைக்கிறது. தம் முன்னோர்களுக்கு நன்றி சொல்லும் பொருட்டு குடும்ப சகிதமாய் தஞ்சை ஜில்லாவிற்குப் பயணிக்கிறார்கள். ஐந்தாம் தலைமுறை வாரிசு திருமணம் செய்துகொள்ளப்போகும் பெண்ணும் அவர்களுடன் உடன் பயணிக்கிறார் நான்காம் தலைமுறையைச் சேர்ந்த பாட்டி ஒருவர். "எங்க பரம்பரை எப்பேர்பட்டது தெரியுமாக்கும்" என்று வீட்டுக்கு மருமகளாய் வரப்போகும் பெண்ணிடம் விவரிப்பதாய் நகர்கிறது கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
51 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"பாண்டியன்"

அருமை. அற்புதம்

"akshitha lakshmi"

அருமையான கதை

"B Senthil Kumar"

இவரை படிக்கும் போதெல்லாம் கண்களில் நீர் கோர்த்துக் கொள்ளும் மாயம்......Read more

"Vinod Kumar"

Good Starting. I think it will be good

7 Mins 8.2k படித்தவர்கள் 32 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 09-10-2021
6 Mins 5.5k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 10-10-2021
6 Mins 4.94k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 11-10-2021
6 Mins 5.31k படித்தவர்கள் 28 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 13-10-2021
6 Mins 4.78k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 15-10-2021
6 Mins 3.25k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 16-10-2021
7 Mins 2.33k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 17-10-2021
6 Mins 1.17k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 18-10-2021
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 20-10-2021
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 22-10-2021
7 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 23-10-2021
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 24-10-2021
7 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 25-10-2021
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 27-10-2021
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 29-10-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 30-10-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 31-10-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 01-11-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 03-11-2021
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 05-11-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 06-11-2021
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 07-11-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 08-11-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 10-11-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-11-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 13-11-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 14-11-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 15-11-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 17-11-2021
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 19-11-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 20-11-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 21-11-2021
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 22-11-2021
7 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 24-11-2021
7 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 26-11-2021
8 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்