அப்பம் வடை தயிர்சாதம்

By பாலகுமாரன் 283.5k படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (114 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded36 அத்தியாயங்கள்
புரோகிதம் செய்து வாழ்க்கை நடத்திவந்தது ஒரு பிராமணக் குடும்பத்தின் முதல் தலைமுறை. பின் காலமாற்றத்தில், ரயில்வே ஸ்டேஷனில் உணவு விற்று, தொடர்ந்து ஓட்டல் நடத்தி, பின்னர் வணிகம் செய்து என அக்குடும்பத்தின் ஐந்தாம் தலைமுறை வாரிசுக்கு அமெரிக்க மருத்துவமனையில் வேலை நியமனம் கையில் கிடைக்கிறது. தம் முன்னோர்களுக்கு நன்றி சொல்லும் பொருட்டு குடும்ப சகிதமாய் தஞ்சை ஜில்லாவுக்குப் பயணிக்கிறார்கள். ஐந்தாம் தலைமுறை பெண்ணுடன் உடன் பயணிக்கிறார் நான்காம் தலைமுறையைச் சேர்ந்த பாட்டி ஒருவர். வீட்டுக்கு மருமகளாய் வரப்போகும் பெண்ணிடம், ‘எங்க பரம்பரை எப்பேர்பட்டது தெரியுமாக்கும்’ என்று விவரிப்பதாய் நகர்கிறது கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
114 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Sharada Krishnan"

india vin sundandira porata varalaru.. generatuon chabges esp enga mayavara...Read more

"பாண்டியன்"

அருமை. அற்புதம்

"Anonymous"

ஜெயித்தவர்களின் அருமையான கதைRead more

"RajeshKannan Es"

மிக நல்ல சிறந்த கதை

7 Mins 20.25k படித்தவர்கள் 46 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 09-10-2021
6 Mins 13.06k படித்தவர்கள் 32 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 10-10-2021
6 Mins 11.42k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 11-10-2021
6 Mins 11.25k படித்தவர்கள் 46 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 13-10-2021
6 Mins 11.01k படித்தவர்கள் 31 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 15-10-2021
6 Mins 9.28k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 16-10-2021
7 Mins 8.26k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 17-10-2021
6 Mins 9.08k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 18-10-2021
6 Mins 9.75k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 20-10-2021
6 Mins 8.14k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 22-10-2021
7 Mins 7.63k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 23-10-2021
6 Mins 7.18k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 24-10-2021
7 Mins 7.69k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 25-10-2021
6 Mins 8.94k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 27-10-2021
6 Mins 8.43k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 29-10-2021
5 Mins 7.08k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 30-10-2021
5 Mins 6.88k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 31-10-2021
5 Mins 7.01k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 01-11-2021
5 Mins 7.85k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 03-11-2021
6 Mins 7.42k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 05-11-2021
5 Mins 6.61k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 06-11-2021
6 Mins 6.43k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 07-11-2021
5 Mins 6.37k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 08-11-2021
5 Mins 7.16k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 10-11-2021
5 Mins 6.42k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-11-2021
5 Mins 5.52k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 13-11-2021
5 Mins 5.43k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 14-11-2021
5 Mins 5.74k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 15-11-2021
5 Mins 6.2k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 17-11-2021
5 Mins 6.02k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 19-11-2021
5 Mins 4.94k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 20-11-2021
5 Mins 4.94k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 21-11-2021
6 Mins 5.86k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 22-11-2021
7 Mins 6.67k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 24-11-2021
7 Mins 5.94k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 26-11-2021
7 Mins 5.5k படித்தவர்கள் 124 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்