ஊருக்குள் ஒரு புரட்சி

By சு.சமுத்திரம் 4.73k படித்தவர்கள் | 5.0 out of 5 (3 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded21 அத்தியாயங்கள்
ஊரில் புதிதாகத் தொடங்கப்பட்ட கிராம இளைஞர் நற்பணி மன்றத்தின் நிர்வாகிகளில் ஒருவன், எட்டாம் வகுப்பு மட்டும் படித்த ஆண்டியப்பன். கட்டுமஸ்தான உடல், எதிர்த்துப் பேசும் தன்மை என ஒடுக்கப்பட்ட தன் மக்களுக்காகப் போராடும் குணமுள்ளவன். அதே ஊரிலுள்ள ஒரு பண்ணையாரின் மகன் குமார். மற்றொரு பண்ணையாரின் மகன் மாணிக்கம். அதிகார, பண பலத்தால் எப்படி பண்ணையார் மகன்கள் ஊரை வளைக்கிறார்கள், அதை இளைஞர் கூட்டம் எப்படி எதிர்கொள்கிறது என்பதுதான் கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
3 ரேட்டிங்ஸ்
5.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Ravichandran29 Ranganatha"

அருமையான சமூக கதை.

"arun priya"

எழுத்தாளரின் இயல்பான வழக்கில் கதை மிளிர்கிறது.Read more

"Karthick .d"

super book

"VENKAT"

arumaiyana novel

9 Mins 983 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 31-12-2020
8 Mins 322 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 31-12-2020
8 Mins 246 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 31-12-2020
7 Mins 223 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 31-12-2020
5 Mins 203 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 31-12-2020
5 Mins 190 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 31-12-2020
7 Mins 197 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 31-12-2020
6 Mins 184 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 31-12-2020
6 Mins 176 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 31-12-2020
5 Mins 169 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
4 Mins 174 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
8 Mins 162 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
6 Mins 149 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
5 Mins 149 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
14 Mins 164 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
6 Mins 163 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
5 Mins 154 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
6 Mins 154 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
6 Mins 164 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
6 Mins 181 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
10 Mins 226 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்