ஊருக்குள் ஒரு புரட்சி

By சு. சமுத்திரம் 3,250 படித்தவர்கள் | 5.0 out of 5 (1 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded21 அத்தியாயங்கள்
ஊரில் புதிதாகத் தொடங்கப்பட்ட கிராம இளைஞர் நற்பணி மன்றத்தின் நிர்வாகிகளில் ஒருவன், எட்டாம் வகுப்பு மட்டும் படித்த ஆண்டியப்பன். கட்டுமஸ்தான உடல், எதிர்த்து பேசும் தன்மை என ஒடுக்கப்பட்ட தன் மக்களுக்காகப் போராடும் குணமுள்ளவன். அதே ஊரின் ஒரு பண்ணையாரின் மகன் குமார். மற்றொரு பண்ணையாரின் மகன் மாணிக்கம். அதிகார, பண பலத்தால் எப்படி பண்ணையார் மகன்கள் ஊரை வளைக்கிறார்கள், அதை இளைஞர் கூட்டம் எப்படி எதிர்கொள்கிறது என்பதுதான் கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
1 ரேட்டிங்ஸ்
5.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"arun priya"

எழுத்தாளரின் இயல்பான வழக்கில் கதை மிளிர்கிறது.Read more

9 Mins 763 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 31-12-2020
8 Mins 224 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 31-12-2020
8 Mins 163 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 31-12-2020
7 Mins 152 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 31-12-2020
5 Mins 137 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 31-12-2020
5 Mins 130 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 31-12-2020
7 Mins 134 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 31-12-2020
6 Mins 121 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 31-12-2020
6 Mins 121 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 31-12-2020
5 Mins 113 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
4 Mins 118 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
8 Mins 105 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
6 Mins 97 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
5 Mins 99 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
14 Mins 107 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
6 Mins 107 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
5 Mins 98 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
6 Mins 97 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
6 Mins 105 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
6 Mins 107 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
10 Mins 151 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்