என்னுயிர் நின்னதன்றோ

By இந்துமதி 2.7 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.2 out of 5 (100 ரேட்டிங்ஸ்)
Romance Women's Fiction Mini-SeriesEnded35 அத்தியாயங்கள்
ஊர் பெரிய மனிதர் தவசி. அவர் கட்டிய பள்ளியில் ஆசிரியர் கணேசன். தன் மனைவி இறக்க, ஒற்றை ஆளாக மூன்று குழந்தைகளையும் வளர்க்கிறார். மூத்தவள் மாநிறம், இளையவள் பேரழகு. இளையவளை தவசியின் மகன் காதலிக்க, மூத்தவளின் கணவனோ இளையவளை அடைய ஆசைப்படுகிறான். அக்கா, தங்கையின் வாழ்க்கை என்னவாகிறது, காதல் ஜெயித்ததா என்று விரிகிறது ‘என்னுயிர் நின்னதன்றோ’.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
100 ரேட்டிங்ஸ்
4.2 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Rajalakshmi Sureshkumar"

thiyagan, sogam, kathal, kadamai ellam niraintha very interesting story

"lalitha devi"

sagunthala part is very good. saravanan maturity is notable.

"Muneeswari Balamurugan"

இந்துமதிஅவர்களின்கதையைமுதல்முறைபடிக்கிறேன்அருமைRead more

"Padmavathi Moorthy"

௬மார் இது இந்துமதியின் ௧தையே இல்லைRead more

4 Mins 16.3k படித்தவர்கள் 89 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 23-07-2021
4 Mins 11.14k படித்தவர்கள் 34 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 26-07-2021
5 Mins 9.37k படித்தவர்கள் 42 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 27-07-2021
4 Mins 8.77k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 28-07-2021
4 Mins 8.75k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 29-07-2021
4 Mins 8.58k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 30-07-2021
4 Mins 9.57k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 02-08-2021
3 Mins 8.64k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 03-08-2021
4 Mins 7.81k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 04-08-2021
3 Mins 7.46k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 05-08-2021
4 Mins 7.16k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 06-08-2021
4 Mins 7.59k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 09-08-2021
4 Mins 7.13k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 10-08-2021
4 Mins 7.07k படித்தவர்கள் 36 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 11-08-2021
4 Mins 6.92k படித்தவர்கள் 31 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-08-2021
4 Mins 6.79k படித்தவர்கள் 35 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 13-08-2021
4 Mins 7.08k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 16-08-2021
4 Mins 6.7k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 17-08-2021
4 Mins 6.7k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 18-08-2021
4 Mins 6.69k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 19-08-2021
4 Mins 6.65k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 20-08-2021
5 Mins 6.93k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 23-08-2021
4 Mins 6.55k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 24-08-2021
5 Mins 6.56k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 25-08-2021
4 Mins 6.33k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 26-08-2021
4 Mins 6.4k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 27-08-2021
4 Mins 6.69k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 30-08-2021
4 Mins 6.34k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 31-08-2021
3 Mins 6.46k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 01-09-2021
5 Mins 6.68k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 02-09-2021
4 Mins 6.54k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 03-09-2021
4 Mins 6.95k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 06-09-2021
4 Mins 6.71k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 07-09-2021
4 Mins 7.87k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 08-09-2021
4 Mins 10.66k படித்தவர்கள் 220 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்