என்னுயிர் நின்னதன்றோ

By இந்துமதி 2.56 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.2 out of 5 (100 ரேட்டிங்ஸ்)
Romance Women's Fiction Limited SeriesEnded35 அத்தியாயங்கள்
ஊர் பெரிய மனிதர் தவசி. அவர் கட்டிய பள்ளியில் ஆசிரியர் கணேசன். தன் மனைவி இறக்க, ஒற்றை ஆளாக மூன்று குழந்தைகளையும் வளர்க்கிறார். மூத்தவள் மாநிறம், இளையவள் பேரழகு. இளையவளை தவசியின் மகன் காதலிக்க, மூத்தவளின் கணவனோ இளையவளை அடைய ஆசைப்படுகிறான். அக்கா, தங்கையின் வாழ்க்கை என்னவாகிறது, காதல் ஜெயித்ததா என்று விரிகிறது ‘என்னுயிர் நின்னதன்றோ’.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
100 ரேட்டிங்ஸ்
4.2 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Rajalakshmi Sureshkumar"

thiyagan, sogam, kathal, kadamai ellam niraintha very interesting story

"lalitha devi"

sagunthala part is very good. saravanan maturity is notable.

"Muneeswari Balamurugan"

இந்துமதிஅவர்களின்கதையைமுதல்முறைபடிக்கிறேன்அருமைRead more

"Padmavathi Moorthy"

௬மார் இது இந்துமதியின் ௧தையே இல்லைRead more

4 Mins 15.46k படித்தவர்கள் 86 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 23-07-2021
4 Mins 10.57k படித்தவர்கள் 34 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 26-07-2021
5 Mins 8.87k படித்தவர்கள் 39 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 27-07-2021
4 Mins 8.3k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 28-07-2021
4 Mins 8.3k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 29-07-2021
4 Mins 8.13k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 30-07-2021
4 Mins 9.11k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 02-08-2021
3 Mins 8.21k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 03-08-2021
4 Mins 7.38k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 04-08-2021
3 Mins 7.05k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 05-08-2021
4 Mins 6.76k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 06-08-2021
4 Mins 7.18k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 09-08-2021
4 Mins 6.73k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 10-08-2021
4 Mins 6.68k படித்தவர்கள் 33 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 11-08-2021
4 Mins 6.53k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-08-2021
4 Mins 6.43k படித்தவர்கள் 33 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 13-08-2021
4 Mins 6.72k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 16-08-2021
4 Mins 6.34k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 17-08-2021
4 Mins 6.35k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 18-08-2021
4 Mins 6.33k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 19-08-2021
4 Mins 6.28k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 20-08-2021
5 Mins 6.58k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 23-08-2021
4 Mins 6.19k படித்தவர்கள் 28 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 24-08-2021
5 Mins 6.21k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 25-08-2021
4 Mins 6.0k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 26-08-2021
4 Mins 6.05k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 27-08-2021
4 Mins 6.36k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 30-08-2021
4 Mins 6.02k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 31-08-2021
3 Mins 6.14k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 01-09-2021
5 Mins 6.34k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 02-09-2021
4 Mins 6.2k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 03-09-2021
4 Mins 6.62k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 06-09-2021
4 Mins 6.38k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 07-09-2021
4 Mins 7.51k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 08-09-2021
4 Mins 9.98k படித்தவர்கள் 212 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்