என்னுயிர் நின்னதன்றோ

By இந்துமதி 1.53 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.1 out of 5 (66 ரேட்டிங்ஸ்)
Romance Women's Fiction Mini-SeriesEnded35 அத்தியாயங்கள்
ஊர் பெரிய மனிதர் தவசி. அவர் கட்டிய பள்ளியில் ஆசிரியர் கணேசன். தன் மனைவி இறக்க, ஒற்றை ஆளாகத் மூன்று குழந்தைகளையும் வளர்க்கிறார் கணேச வாத்தியார். மூத்தவள் மாநிறம், இளையவள் பேரழகு. தவசியின் மகன் இளையவளை காதலிக்க, மூத்தவள் கணவன் இளையவளை அடைய ஆசைப்படுகிறான். அக்கா, தங்கையின் வாழ்க்கை என்னவாகிறது, காதல் ஜெயித்ததா என்பதைச் சொல்லும் என்னுயிர் நின்னதன்றோ.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
66 ரேட்டிங்ஸ்
4.1 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Rajalakshmi Sureshkumar"

thiyagan, sogam, kathal, kadamai ellam niraintha very interesting story

"lalitha devi"

sagunthala part is very good. saravanan maturity is notable.

"Muneeswari Balamurugan"

இந்துமதிஅவர்களின்கதையைமுதல்முறைபடிக்கிறேன்அருமைRead more

"Padmavathi Moorthy"

௬மார் இது இந்துமதியின் ௧தையே இல்லைRead more

4 Mins 9.71k படித்தவர்கள் 69 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 23-07-2021
4 Mins 6.73k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 26-07-2021
5 Mins 5.44k படித்தவர்கள் 33 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 27-07-2021
4 Mins 5.14k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 28-07-2021
4 Mins 5.09k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 29-07-2021
4 Mins 4.91k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 30-07-2021
4 Mins 5.82k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 02-08-2021
3 Mins 5.1k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 03-08-2021
4 Mins 4.48k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 04-08-2021
3 Mins 4.25k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 05-08-2021
4 Mins 4.02k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 06-08-2021
4 Mins 4.44k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 09-08-2021
4 Mins 3.96k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 10-08-2021
4 Mins 3.94k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 11-08-2021
4 Mins 3.83k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-08-2021
4 Mins 3.85k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 13-08-2021
4 Mins 4.22k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 16-08-2021
4 Mins 3.81k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 17-08-2021
4 Mins 3.78k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 18-08-2021
4 Mins 3.74k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 19-08-2021
4 Mins 3.67k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 20-08-2021
5 Mins 3.98k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 23-08-2021
4 Mins 3.61k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 24-08-2021
5 Mins 3.73k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 25-08-2021
4 Mins 3.6k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 26-08-2021
4 Mins 3.63k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 27-08-2021
4 Mins 3.96k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 30-08-2021
4 Mins 3.58k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 31-08-2021
3 Mins 3.65k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 01-09-2021
5 Mins 3.77k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 02-09-2021
4 Mins 3.68k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 03-09-2021
4 Mins 4.15k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 06-09-2021
4 Mins 3.8k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 07-09-2021
4 Mins 3.78k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 08-09-2021
4 Mins 4.36k படித்தவர்கள் 148 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்