என்னுயிர் நின்னதன்றோ

By இந்துமதி 2.32 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.2 out of 5 (93 ரேட்டிங்ஸ்)
Romance Women's Fiction Mini-SeriesEnded35 அத்தியாயங்கள்
ஊர் பெரிய மனிதர் தவசி. அவர் கட்டிய பள்ளியில் ஆசிரியர் கணேசன். தன் மனைவி இறக்க, ஒற்றை ஆளாக மூன்று குழந்தைகளையும் வளர்க்கிறார். மூத்தவள் மாநிறம், இளையவள் பேரழகு. இளையவளை தவசியின் மகன் காதலிக்க, மூத்தவளின் கணவனோ இளையவளை அடைய ஆசைப்படுகிறான். அக்கா, தங்கையின் வாழ்க்கை என்னவாகிறது, காதல் ஜெயித்ததா என்று விரிகிறது ‘என்னுயிர் நின்னதன்றோ’.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
93 ரேட்டிங்ஸ்
4.2 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Rajalakshmi Sureshkumar"

thiyagan, sogam, kathal, kadamai ellam niraintha very interesting story

"lalitha devi"

sagunthala part is very good. saravanan maturity is notable.

"Muneeswari Balamurugan"

இந்துமதிஅவர்களின்கதையைமுதல்முறைபடிக்கிறேன்அருமைRead more

"Padmavathi Moorthy"

௬மார் இது இந்துமதியின் ௧தையே இல்லைRead more

4 Mins 14.09k படித்தவர்கள் 81 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 23-07-2021
4 Mins 9.66k படித்தவர்கள் 32 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 26-07-2021
5 Mins 8.05k படித்தவர்கள் 36 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 27-07-2021
4 Mins 7.55k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 28-07-2021
4 Mins 7.56k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 29-07-2021
4 Mins 7.37k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 30-07-2021
4 Mins 8.34k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 02-08-2021
3 Mins 7.47k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 03-08-2021
4 Mins 6.68k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 04-08-2021
3 Mins 6.36k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 05-08-2021
4 Mins 6.08k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 06-08-2021
4 Mins 6.52k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 09-08-2021
4 Mins 6.08k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 10-08-2021
4 Mins 6.02k படித்தவர்கள் 31 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 11-08-2021
4 Mins 5.88k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-08-2021
4 Mins 5.82k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 13-08-2021
4 Mins 6.1k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 16-08-2021
4 Mins 5.71k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 17-08-2021
4 Mins 5.74k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 18-08-2021
4 Mins 5.72k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 19-08-2021
4 Mins 5.67k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 20-08-2021
5 Mins 5.96k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 23-08-2021
4 Mins 5.56k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 24-08-2021
5 Mins 5.6k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 25-08-2021
4 Mins 5.43k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 26-08-2021
4 Mins 5.46k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 27-08-2021
4 Mins 5.78k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 30-08-2021
4 Mins 5.43k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 31-08-2021
3 Mins 5.55k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 01-09-2021
5 Mins 5.73k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 02-09-2021
4 Mins 5.59k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 03-09-2021
4 Mins 6.03k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 06-09-2021
4 Mins 5.8k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 07-09-2021
4 Mins 6.86k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 08-09-2021
4 Mins 8.76k படித்தவர்கள் 193 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்