உன்னோடு ஒரு நாள்

By முத்துலட்சுமி ராகவன் 16,846 படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (36 ரேட்டிங்ஸ்)
Romance Women's Fiction Mini-SeriesOngoing4 அத்தியாயங்கள்
பாண்டிச்சேரியைச் சேர்ந்த பணக்கார பிசினஸ்மேன்தான் ஹீரோ. அழகானவன், உயரமானவன். பணம் பணத்தோடுதான் சேரவேண்டும் என்பதில் குறியாக இருக்கும் ஹீரோவின் அப்பா, பணக்கார குடும்பத்துடன் சம்பந்தம் செய்யலாம் என்று முடிவெடுக்கிறார். திருமண விஷயத்தில் இருந்து தப்பிக்க மூணாருக்குச் செல்ழும் ஹீரோ வழியில் காரை மறிக்கும் சுமித்ராவைச் சந்திக்கிறான். இனி கதைக்குள் செல்லலாம்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
36 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Jaga"

Explained well

"Hema Raj"

nice going

"Geeta Padmanabhan"

Good start..

"Shanthi Saravanan"

ஆரம்பம் ஆருமை

5 Mins 7.0k படித்தவர்கள் 41 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 15-09-2021
5 Mins 4.79k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 17-09-2021
3 Mins 3.23k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 18-09-2021
3 Mins 1.8k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 19-09-2021
3 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 20-09-2021
3 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 22-09-2021
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 24-09-2021
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-09-2021
3 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 26-09-2021
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 27-09-2021
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 29-09-2021
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 01-10-2021
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 02-10-2021
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 03-10-2021
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 04-10-2021
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 06-10-2021
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 08-10-2021
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 09-10-2021
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 10-10-2021
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 11-10-2021
3 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 13-10-2021
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 15-10-2021
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 16-10-2021
3 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 17-10-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 18-10-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 20-10-2021
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 22-10-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 23-10-2021
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 24-10-2021
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 25-10-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 27-10-2021
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 29-10-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்