உன்னோடு ஒரு நாள்

By முத்துலட்சுமி ராகவன் 2.97 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (125 ரேட்டிங்ஸ்)
Romance Women's Fiction Mini-SeriesEnded33 அத்தியாயங்கள்
பாண்டிச்சேரியைச் சேர்ந்த பணக்கார பிசினஸ்மேன்தான் ஹீரோ. அழகானவன், உயரமானவன். பணம் பணத்தோடுதான் சேர வேண்டும் என்பதில் குறியாக இருக்கும் ஹீரோவின் அப்பா, பணக்காரக் குடும்பத்துடன் சம்பந்தம் செய்யலாம் என்று முடிவெடுக்கிறார். திருமண விஷயத்திலிருந்து தப்பிக்க மூணாருக்குச் செல்லும் ஹீரோ, வழியில் காரை மறிக்கும் சுமித்ராவைச் சந்திக்கிறான். இனி என்னவாகிறது?
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
125 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"nirmala sarathy"

அருமையான கதை

"Jaga"

Explained well

"Anonymous"

superb story

"Kavi"

Very romantic novel

5 Mins 16.03k படித்தவர்கள் 61 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 15-09-2021
5 Mins 10.51k படித்தவர்கள் 31 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 17-09-2021
3 Mins 8.93k படித்தவர்கள் 34 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 18-09-2021
3 Mins 8.21k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 19-09-2021
3 Mins 8.24k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 20-09-2021
3 Mins 9.6k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 22-09-2021
4 Mins 11.25k படித்தவர்கள் 45 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 24-09-2021
4 Mins 8.26k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-09-2021
3 Mins 7.55k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 26-09-2021
4 Mins 7.68k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 27-09-2021
4 Mins 9.39k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 29-09-2021
4 Mins 9.3k படித்தவர்கள் 28 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 01-10-2021
4 Mins 8.07k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 02-10-2021
4 Mins 7.78k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 03-10-2021
4 Mins 8.42k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 04-10-2021
4 Mins 9.54k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 06-10-2021
4 Mins 9.23k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 08-10-2021
4 Mins 7.88k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 09-10-2021
4 Mins 7.57k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 10-10-2021
4 Mins 7.99k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 11-10-2021
3 Mins 8.94k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 13-10-2021
4 Mins 9.15k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 15-10-2021
4 Mins 7.93k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 16-10-2021
3 Mins 7.53k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 17-10-2021
5 Mins 8.34k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 18-10-2021
5 Mins 9.59k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 20-10-2021
6 Mins 9.06k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 22-10-2021
5 Mins 8.02k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 23-10-2021
4 Mins 8.51k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 24-10-2021
4 Mins 9.07k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 25-10-2021
5 Mins 10.97k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 27-10-2021
4 Mins 10.48k படித்தவர்கள் 58 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 29-10-2021
5 Mins 8.24k படித்தவர்கள் 162 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்