உன்னோடு ஒரு நாள்

By முத்துலட்சுமி ராகவன் 3.3 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (135 ரேட்டிங்ஸ்)
Romance Women's Fiction Mini-SeriesEnded33 அத்தியாயங்கள்
பாண்டிச்சேரியைச் சேர்ந்த பணக்கார பிசினஸ்மேன்தான் ஹீரோ. அழகானவன், உயரமானவன். பணம் பணத்தோடுதான் சேர வேண்டும் என்பதில் குறியாக இருக்கும் ஹீரோவின் அப்பா, பணக்காரக் குடும்பத்துடன் சம்பந்தம் செய்யலாம் என்று முடிவெடுக்கிறார். திருமண விஷயத்திலிருந்து தப்பிக்க மூணாருக்குச் செல்லும் ஹீரோ, வழியில் காரை மறிக்கும் சுமித்ராவைச் சந்திக்கிறான். இனி என்னவாகிறது?
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
135 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"nirmala sarathy"

அருமையான கதை

"Jaga"

Explained well

"Anonymous"

superb story

"Kavi"

Very romantic novel

5 Mins 17.95k படித்தவர்கள் 64 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 15-09-2021
5 Mins 11.69k படித்தவர்கள் 32 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 17-09-2021
3 Mins 9.95k படித்தவர்கள் 37 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 18-09-2021
3 Mins 9.23k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 19-09-2021
3 Mins 9.2k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 20-09-2021
3 Mins 10.6k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 22-09-2021
4 Mins 12.29k படித்தவர்கள் 48 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 24-09-2021
4 Mins 9.28k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-09-2021
3 Mins 8.49k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 26-09-2021
4 Mins 8.59k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 27-09-2021
4 Mins 10.34k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 29-09-2021
4 Mins 10.23k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 01-10-2021
4 Mins 8.97k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 02-10-2021
4 Mins 8.64k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 03-10-2021
4 Mins 9.27k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 04-10-2021
4 Mins 10.41k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 06-10-2021
4 Mins 10.13k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 08-10-2021
4 Mins 8.78k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 09-10-2021
4 Mins 8.48k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 10-10-2021
4 Mins 8.86k படித்தவர்கள் 33 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 11-10-2021
3 Mins 9.8k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 13-10-2021
4 Mins 10.04k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 15-10-2021
4 Mins 8.8k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 16-10-2021
3 Mins 8.4k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 17-10-2021
5 Mins 9.2k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 18-10-2021
5 Mins 10.47k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 20-10-2021
6 Mins 9.96k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 22-10-2021
5 Mins 8.93k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 23-10-2021
4 Mins 9.43k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 24-10-2021
4 Mins 10.03k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 25-10-2021
5 Mins 11.97k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 27-10-2021
4 Mins 11.6k படித்தவர்கள் 60 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 29-10-2021
5 Mins 9.93k படித்தவர்கள் 193 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்