உன்னோடு ஒரு நாள்

By முத்துலட்சுமி ராகவன் 370.14k படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (150 ரேட்டிங்ஸ்)
Romance Women's Fiction Mini-SeriesEnded33 அத்தியாயங்கள்
பாண்டிச்சேரியைச் சேர்ந்த பணக்கார பிசினஸ்மேன்தான் ஹீரோ. அழகானவன், உயரமானவன். பணம் பணத்தோடுதான் சேர வேண்டும் என்பதில் குறியாக இருக்கும் ஹீரோவின் அப்பா, பணக்காரக் குடும்பத்துடன் சம்பந்தம் செய்யலாம் என்று முடிவெடுக்கிறார். திருமண விஷயத்திலிருந்து தப்பிக்க மூணாருக்குச் செல்லும் ஹீரோ, வழியில் காரை மறிக்கும் சுமித்ராவைச் சந்திக்கிறான். இனி என்னவாகிறது?
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
150 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"nirmala sarathy"

அருமையான கதை

"Jaga"

Explained well

"Anonymous"

superb story

"Kavi"

Very romantic novel

5 Mins 20.24k படித்தவர்கள் 68 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 15-09-2021
5 Mins 13.12k படித்தவர்கள் 34 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 17-09-2021
3 Mins 11.24k படித்தவர்கள் 38 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 18-09-2021
3 Mins 10.42k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 19-09-2021
3 Mins 10.35k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 20-09-2021
3 Mins 11.81k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 22-09-2021
4 Mins 13.55k படித்தவர்கள் 50 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 24-09-2021
4 Mins 10.48k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-09-2021
3 Mins 9.63k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 26-09-2021
4 Mins 9.74k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 27-09-2021
4 Mins 11.47k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 29-09-2021
4 Mins 11.38k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 01-10-2021
4 Mins 10.11k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 02-10-2021
4 Mins 9.71k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 03-10-2021
4 Mins 10.32k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 04-10-2021
4 Mins 11.47k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 06-10-2021
4 Mins 11.24k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 08-10-2021
4 Mins 9.9k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 09-10-2021
4 Mins 9.55k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 10-10-2021
4 Mins 9.94k படித்தவர்கள் 33 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 11-10-2021
3 Mins 10.93k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 13-10-2021
4 Mins 11.14k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 15-10-2021
4 Mins 9.88k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 16-10-2021
3 Mins 9.47k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 17-10-2021
5 Mins 10.29k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 18-10-2021
5 Mins 11.56k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 20-10-2021
6 Mins 11.06k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 22-10-2021
5 Mins 10.06k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 23-10-2021
4 Mins 10.56k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 24-10-2021
4 Mins 11.22k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 25-10-2021
5 Mins 13.23k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 27-10-2021
4 Mins 12.95k படித்தவர்கள் 60 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 29-10-2021
5 Mins 11.99k படித்தவர்கள் 208 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்