உன்னோடு ஒரு நாள்

By முத்துலட்சுமி ராகவன் 3.52 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (144 ரேட்டிங்ஸ்)
Romance Women's Fiction Mini-SeriesEnded33 அத்தியாயங்கள்
பாண்டிச்சேரியைச் சேர்ந்த பணக்கார பிசினஸ்மேன்தான் ஹீரோ. அழகானவன், உயரமானவன். பணம் பணத்தோடுதான் சேர வேண்டும் என்பதில் குறியாக இருக்கும் ஹீரோவின் அப்பா, பணக்காரக் குடும்பத்துடன் சம்பந்தம் செய்யலாம் என்று முடிவெடுக்கிறார். திருமண விஷயத்திலிருந்து தப்பிக்க மூணாருக்குச் செல்லும் ஹீரோ, வழியில் காரை மறிக்கும் சுமித்ராவைச் சந்திக்கிறான். இனி என்னவாகிறது?
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
144 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"nirmala sarathy"

அருமையான கதை

"Jaga"

Explained well

"Anonymous"

superb story

"Kavi"

Very romantic novel

5 Mins 19.24k படித்தவர்கள் 66 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 15-09-2021
5 Mins 12.52k படித்தவர்கள் 34 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 17-09-2021
3 Mins 10.71k படித்தவர்கள் 38 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 18-09-2021
3 Mins 9.92k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 19-09-2021
3 Mins 9.86k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 20-09-2021
3 Mins 11.3k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 22-09-2021
4 Mins 13.01k படித்தவர்கள் 50 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 24-09-2021
4 Mins 9.98k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-09-2021
3 Mins 9.15k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 26-09-2021
4 Mins 9.27k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 27-09-2021
4 Mins 10.99k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 29-09-2021
4 Mins 10.88k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 01-10-2021
4 Mins 9.61k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 02-10-2021
4 Mins 9.24k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 03-10-2021
4 Mins 9.87k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 04-10-2021
4 Mins 11.01k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 06-10-2021
4 Mins 10.75k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 08-10-2021
4 Mins 9.41k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 09-10-2021
4 Mins 9.07k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 10-10-2021
4 Mins 9.47k படித்தவர்கள் 33 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 11-10-2021
3 Mins 10.44k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 13-10-2021
4 Mins 10.65k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 15-10-2021
4 Mins 9.39k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 16-10-2021
3 Mins 9.0k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 17-10-2021
5 Mins 9.8k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 18-10-2021
5 Mins 11.07k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 20-10-2021
6 Mins 10.56k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 22-10-2021
5 Mins 9.55k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 23-10-2021
4 Mins 10.06k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 24-10-2021
4 Mins 10.67k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 25-10-2021
5 Mins 12.67k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 27-10-2021
4 Mins 12.36k படித்தவர்கள் 60 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 29-10-2021
5 Mins 11.04k படித்தவர்கள் 203 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்