பெருந்தக்க யாவுள

By யாத்திரி கார்த்திக் 1.7 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.3 out of 5 (121 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Romance Mini-SeriesEnded30 அத்தியாயங்கள்
இரண்டு பெண்கள். ஒருத்தி இந்தச் சமூகத்துக்குப் பயந்து வாழ்பவள். இன்னொருத்தி தன்னுடைய வாழ்வைத் தனக்காக வாழ்பவள். இருவருக்கும் இடையேயான நட்பு, அவர்கள் வாழ்வில் மலரும் காதல், காமம், நட்பு, உறவு, பிரிவு, விரக்தி, புரிதல் என விரிகிறது கதை. முதலாமானவள் எப்படி இந்தச் சமூகப் பயத்திலிருந்து விடுபடுகிறாள் என்பதும், இரண்டாமவளை இந்தச் சமூகம் எப்படி பாவிக்கிறது என்பதும் கதையின் போக்கில் சொல்லப்படும்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
121 ரேட்டிங்ஸ்
4.3 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"udhaya kumar"

perfect story

"Sahabuddin Abdulrahaman"

Excellent Narration , balakumaran avarkaluda eluthu nadai pol ullthu,

"Tamil Channel Bro"

சமுதாயத்திற்கு ஏற்புடையது அல்லRead more

"Preethi R"

மிக அருமையான பதிவு. ஒரு பெண் என்றால் இப்படித்தான் நடக்க வேண்டும், பார்க்க வ...Read more

5 Mins 16.6k படித்தவர்கள் 138 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 28-05-2021
5 Mins 9.56k படித்தவர்கள் 41 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 31-05-2021
5 Mins 8.29k படித்தவர்கள் 28 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 04-06-2021
5 Mins 7.15k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 07-06-2021
4 Mins 6.8k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 11-06-2021
5 Mins 6.23k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 14-06-2021
5 Mins 6.24k படித்தவர்கள் 37 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 18-06-2021
5 Mins 6.14k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 21-06-2021
5 Mins 5.6k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-06-2021
5 Mins 5.54k படித்தவர்கள் 47 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 28-06-2021
5 Mins 5.57k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 02-07-2021
5 Mins 5.19k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 05-07-2021
5 Mins 5.06k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 09-07-2021
5 Mins 4.83k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-07-2021
5 Mins 4.94k படித்தவர்கள் 54 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 16-07-2021
5 Mins 4.72k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 19-07-2021
5 Mins 4.54k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 23-07-2021
5 Mins 4.47k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 26-07-2021
5 Mins 4.54k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 30-07-2021
5 Mins 4.59k படித்தவர்கள் 39 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 02-08-2021
4 Mins 4.85k படித்தவர்கள் 33 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 06-08-2021
5 Mins 4.28k படித்தவர்கள் 37 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 09-08-2021
4 Mins 4.3k படித்தவர்கள் 35 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 13-08-2021
5 Mins 4.3k படித்தவர்கள் 44 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 16-08-2021
4 Mins 4.27k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 20-08-2021
5 Mins 3.9k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 23-08-2021
5 Mins 4.24k படித்தவர்கள் 40 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 27-08-2021
4 Mins 4.14k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 30-08-2021
5 Mins 4.41k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 03-09-2021
4 Mins 4.85k படித்தவர்கள் 95 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்