பெருந்தக்க யாவுள

By யாத்திரி கார்த்திக் 1.37 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (106 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Romance Mini-SeriesEnded30 அத்தியாயங்கள்
இரு பெண்களின் வாழ்வில் நிகழ்பவை. இரண்டு பெண்கள். ஒருத்தி இந்தச் சமூகத்துக்குப் பயந்து வாழ்பவள். இன்னொருத்தி தன்னுடைய வாழ்வை தனக்காக வாழ்பவள். இருவருக்கும் இடையேயான நட்பு, அவர்கள் வாழ்வில் ஆண்களோடு ஏற்படும் காதல், காமம், நட்பு, உறவு, பிரிவு, விரக்தி, புரிதல் இறுதியாய் தனக்கான உயிரை அடைதல் அடங்கியது இக்கதை. முதலாமானவள் எப்படி இந்தச் சமூகப் பயத்திலிருந்து விடுபடுகிறாள் என்பதும், இரண்டாமாவளை இந்தச் சமூகம் எப்படியாக பாவிக்கிறது என்பதும் கதையின் போக்கில் சொல்லப்படும்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
106 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"udhaya kumar"

perfect story

"Sahabuddin Abdulrahaman"

Excellent Narration , balakumaran avarkaluda eluthu nadai pol ullthu,

"Preethi R"

மிக அருமையான பதிவு. ஒரு பெண் என்றால் இப்படித்தான் நடக்க வேண்டும், பார்க்க வ...Read more

"selvam Photography"

nalla iruku

5 Mins 14.46k படித்தவர்கள் 131 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 28-05-2021
5 Mins 8.17k படித்தவர்கள் 40 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 31-05-2021
5 Mins 7.05k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 04-06-2021
5 Mins 5.97k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 07-06-2021
4 Mins 5.65k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 11-06-2021
5 Mins 5.08k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 14-06-2021
5 Mins 5.14k படித்தவர்கள் 32 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 18-06-2021
5 Mins 5.12k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 21-06-2021
5 Mins 4.56k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-06-2021
5 Mins 4.46k படித்தவர்கள் 40 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 28-06-2021
5 Mins 4.52k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 02-07-2021
5 Mins 4.19k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 05-07-2021
5 Mins 4.11k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 09-07-2021
5 Mins 3.85k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-07-2021
5 Mins 3.96k படித்தவர்கள் 51 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 16-07-2021
5 Mins 3.78k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 19-07-2021
5 Mins 3.6k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 23-07-2021
5 Mins 3.53k படித்தவர்கள் 28 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 26-07-2021
5 Mins 3.61k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 30-07-2021
5 Mins 3.64k படித்தவர்கள் 36 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 02-08-2021
4 Mins 3.94k படித்தவர்கள் 32 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 06-08-2021
5 Mins 3.35k படித்தவர்கள் 34 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 09-08-2021
4 Mins 3.37k படித்தவர்கள் 34 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 13-08-2021
5 Mins 3.36k படித்தவர்கள் 38 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 16-08-2021
4 Mins 3.33k படித்தவர்கள் 28 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 20-08-2021
5 Mins 2.95k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 23-08-2021
5 Mins 3.21k படித்தவர்கள் 33 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 27-08-2021
4 Mins 3.05k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 30-08-2021
5 Mins 3.03k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 03-09-2021
4 Mins 3.04k படித்தவர்கள் 71 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்