ஒன்பது வாசல்

By எஸ்.செந்தில்குமார் 117.5k படித்தவர்கள் | 4.3 out of 5 (74 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction True Story Mini-SeriesEnded40 அத்தியாயங்கள்
பள்ளிப் பருவம் முடிந்துத் தொழில் முனையவரும் இரு இளைஞர்களின் கதை ‘ஒன்பது வாசல்’. நகைத்தொழில் கற்று, தன்னையும் தன் குடும்பத்தாரையும் காப்பாற்றப் போராடும் மரத்தச்சரின் மகன் சுந்தரமூர்த்தியும், நகைத் தொழிலாளர்களின் அன்றாடத் தேவைக்குக் கடனாக வட்டிக்குக் கொடுத்து வாங்கும் விவசாயியின் மகன் சர்க்கரையும் நேர்க்கோட்டின் இருமுனைகளாக உள்ளனர். இருவரும் கனவுகளுடன் தொடங்கிய வாழ்க்கை இறுதி வரை சென்றடைந்ததா? துரோகத்தால், கோபத்தால், தாபம், வெற்றி, தோல்விகளால் திறக்கப்படும் வாசல்கள் இவர்களை வேறு பாதைக்கு அழைத்துச் சென்றனவா? அவர்கள் தாங்கள் வாழும் காலத்தில் எந்த இடத்தை அடைந்தார்கள் என்பதை அன்றாடம் காணும் புறவுலக யதார்த்தத்தின் மூலம் அழுத்தமாகச் சொல்ல முனையும் கதை இது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
74 ரேட்டிங்ஸ்
4.3 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Maheswaran Pandian"

அருமையான, பரபரப்பான கதை

"Krishna Moorthy"

அடுத்து என்ன நடக்கும் என்று *எதிர்பார்ப்பை* எகிற வைக்கிறார்.... ...Read more

"Ravi Kumar"

அழகான கதை. தெளிவான நடை.

"kousalyadevi chandrasekar"

excellent story

7 Mins 15.27k படித்தவர்கள் 72 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 04-06-2021
7 Mins 5.3k படித்தவர்கள் 35 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 07-06-2021
7 Mins 4.3k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 10-06-2021
6 Mins 4.2k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 14-06-2021
8 Mins 3.96k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 17-06-2021
5 Mins 3.33k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 21-06-2021
5 Mins 3.11k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 24-06-2021
5 Mins 3.4k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 28-06-2021
7 Mins 3.14k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 01-07-2021
6 Mins 2.96k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 05-07-2021
5 Mins 2.67k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 08-07-2021
6 Mins 2.77k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-07-2021
7 Mins 2.91k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 15-07-2021
5 Mins 2.93k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 19-07-2021
5 Mins 2.52k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 22-07-2021
5 Mins 2.51k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 26-07-2021
5 Mins 2.44k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 29-07-2021
5 Mins 2.31k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 02-08-2021
5 Mins 2.21k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 04-08-2021
5 Mins 2.19k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 06-08-2021
5 Mins 2.22k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 09-08-2021
5 Mins 2.17k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 11-08-2021
5 Mins 2.17k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 13-08-2021
5 Mins 2.18k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 16-08-2021
4 Mins 2.08k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 18-08-2021
6 Mins 2.14k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 20-08-2021
5 Mins 2.01k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 22-08-2021
4 Mins 1.81k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 23-08-2021
4 Mins 1.88k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 25-08-2021
4 Mins 1.95k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 27-08-2021
5 Mins 2.09k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 29-08-2021
5 Mins 1.88k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 30-08-2021
7 Mins 2.08k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 01-09-2021
8 Mins 2.11k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 03-09-2021
8 Mins 2.1k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 05-09-2021
7 Mins 1.89k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 06-09-2021
6 Mins 2.15k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 08-09-2021
8 Mins 2.18k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 10-09-2021
10 Mins 2.57k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 12-09-2021
10 Mins 3.24k படித்தவர்கள் 64 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்