ஒன்பது வாசல்

By எஸ்.செந்தில்குமார் 83,242 படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (64 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction True Story Mini-SeriesEnded40 அத்தியாயங்கள்
பள்ளிப் பருவம் முடிந்துத் தொழில் முனையவரும் இரு இளைஞர்களின் கதை ‘ஒன்பது வாசல்’. நகைத்தொழில் கற்றுத் தன்னையும் தன்னுடைய குடும்பத்தாரையும் காப்பாற்றப் போராடும் மரத்தச்சரின் மகன் சுந்தரமூர்த்தியும் நகைத் தொழிலாளர்களின் அன்றாடச் சிறுச்சிறுத் தேவைக்குக் கடனாக வட்டிக்குக் கொடுத்து வாங்கும் விவசாயியின் மகன் சர்க்கரையும் நேர்க்கோட்டின் இருமுனைகளாக உள்ளனர். இருவரும் தங்களின் கனவுகளுடன் தொடங்கிய அவர்களுடைய வாழ்க்கை இறுதி வரை சென்றடைந்ததா? பாதைகள் மாறுகிறதா? துரோகத்தால், கோபத்தால், தாபம், வெற்றி, தோல்விகளால் திறக்கப்படும் வாசல்கள் இவர்களை வேறு பாதைக்கு அழைத்துச் செல்கிறதா அதில் அவர்கள் பயணிக்கிறார்களா? அவர்கள் தங்களது வாழும் காலத்தில் எந்த இடத்தை அடைந்தார்கள் என்பதை அன்றாடம் காணும் புறவுலக எதார்த்தத்தின் மூலம் அழுத்தமாக சொல்ல முனையும் கதை இது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
64 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Maheswaran Pandian"

அருமையான, பரபரப்பான கதை

"Krishna Moorthy"

அடுத்து என்ன நடக்கும் என்று *எதிர்பார்ப்பை* எகிற வைக்கிறார்.... ...Read more

"Ravi Kumar"

அழகான கதை. தெளிவான நடை.

"srinivasan g"

முடிவு சரியில்லை. பல வினாக்களுக்கு விடையில்லைRead more

7 Mins 12.7k படித்தவர்கள் 68 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 04-06-2021
7 Mins 4.15k படித்தவர்கள் 35 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 07-06-2021
7 Mins 3.32k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 10-06-2021
6 Mins 3.24k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 14-06-2021
8 Mins 3.03k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 17-06-2021
5 Mins 2.45k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 21-06-2021
5 Mins 2.26k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 24-06-2021
5 Mins 2.51k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 28-06-2021
7 Mins 2.31k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 01-07-2021
6 Mins 2.13k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 05-07-2021
5 Mins 1.87k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 08-07-2021
6 Mins 1.96k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-07-2021
7 Mins 2.04k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 15-07-2021
5 Mins 2.06k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 19-07-2021
5 Mins 1.74k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 22-07-2021
5 Mins 1.75k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 26-07-2021
5 Mins 1.71k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 29-07-2021
5 Mins 1.6k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 02-08-2021
5 Mins 1.49k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 04-08-2021
5 Mins 1.48k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 06-08-2021
5 Mins 1.5k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 09-08-2021
5 Mins 1.46k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 11-08-2021
5 Mins 1.46k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 13-08-2021
5 Mins 1.49k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 16-08-2021
4 Mins 1.38k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 18-08-2021
6 Mins 1.4k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 20-08-2021
5 Mins 1.32k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 22-08-2021
4 Mins 1.15k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 23-08-2021
4 Mins 1.26k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 25-08-2021
4 Mins 1.3k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 27-08-2021
5 Mins 1.38k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 29-08-2021
5 Mins 1.19k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 30-08-2021
7 Mins 1.35k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 01-09-2021
8 Mins 1.36k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 03-09-2021
8 Mins 1.35k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 05-09-2021
7 Mins 1.14k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 06-09-2021
6 Mins 1.35k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 08-09-2021
8 Mins 1.35k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 10-09-2021
10 Mins 1.5k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 12-09-2021
10 Mins 1.56k படித்தவர்கள் 41 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்