ஒன்பது வாசல்

By எஸ்.செந்தில்குமார் 1.14 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.3 out of 5 (72 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction True Story Mini-SeriesEnded40 அத்தியாயங்கள்
பள்ளிப் பருவம் முடிந்துத் தொழில் முனையவரும் இரு இளைஞர்களின் கதை ‘ஒன்பது வாசல்’. நகைத்தொழில் கற்று, தன்னையும் தன் குடும்பத்தாரையும் காப்பாற்றப் போராடும் மரத்தச்சரின் மகன் சுந்தரமூர்த்தியும், நகைத் தொழிலாளர்களின் அன்றாடத் தேவைக்குக் கடனாக வட்டிக்குக் கொடுத்து வாங்கும் விவசாயியின் மகன் சர்க்கரையும் நேர்க்கோட்டின் இருமுனைகளாக உள்ளனர். இருவரும் கனவுகளுடன் தொடங்கிய வாழ்க்கை இறுதி வரை சென்றடைந்ததா? துரோகத்தால், கோபத்தால், தாபம், வெற்றி, தோல்விகளால் திறக்கப்படும் வாசல்கள் இவர்களை வேறு பாதைக்கு அழைத்துச் சென்றனவா? அவர்கள் தாங்கள் வாழும் காலத்தில் எந்த இடத்தை அடைந்தார்கள் என்பதை அன்றாடம் காணும் புறவுலக யதார்த்தத்தின் மூலம் அழுத்தமாகச் சொல்ல முனையும் கதை இது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
72 ரேட்டிங்ஸ்
4.3 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Maheswaran Pandian"

அருமையான, பரபரப்பான கதை

"Krishna Moorthy"

அடுத்து என்ன நடக்கும் என்று *எதிர்பார்ப்பை* எகிற வைக்கிறார்.... ...Read more

"Ravi Kumar"

அழகான கதை. தெளிவான நடை.

"Sugumar S"

nice story

7 Mins 15.09k படித்தவர்கள் 72 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 04-06-2021
7 Mins 5.19k படித்தவர்கள் 35 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 07-06-2021
7 Mins 4.22k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 10-06-2021
6 Mins 4.12k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 14-06-2021
8 Mins 3.89k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 17-06-2021
5 Mins 3.26k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 21-06-2021
5 Mins 3.03k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 24-06-2021
5 Mins 3.32k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 28-06-2021
7 Mins 3.08k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 01-07-2021
6 Mins 2.89k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 05-07-2021
5 Mins 2.61k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 08-07-2021
6 Mins 2.7k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-07-2021
7 Mins 2.83k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 15-07-2021
5 Mins 2.86k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 19-07-2021
5 Mins 2.46k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 22-07-2021
5 Mins 2.45k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 26-07-2021
5 Mins 2.37k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 29-07-2021
5 Mins 2.25k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 02-08-2021
5 Mins 2.15k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 04-08-2021
5 Mins 2.14k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 06-08-2021
5 Mins 2.16k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 09-08-2021
5 Mins 2.11k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 11-08-2021
5 Mins 2.11k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 13-08-2021
5 Mins 2.12k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 16-08-2021
4 Mins 2.02k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 18-08-2021
6 Mins 2.08k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 20-08-2021
5 Mins 1.95k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 22-08-2021
4 Mins 1.76k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 23-08-2021
4 Mins 1.83k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 25-08-2021
4 Mins 1.9k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 27-08-2021
5 Mins 2.04k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 29-08-2021
5 Mins 1.82k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 30-08-2021
7 Mins 2.03k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 01-09-2021
8 Mins 2.05k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 03-09-2021
8 Mins 2.04k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 05-09-2021
7 Mins 1.84k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 06-09-2021
6 Mins 2.09k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 08-09-2021
8 Mins 2.12k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 10-09-2021
10 Mins 2.51k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 12-09-2021
10 Mins 3.15k படித்தவர்கள் 63 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்