கண்ணாடி கோபுரங்கள்

By பாலகுமாரன் 116.9k படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (40 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded34 அத்தியாயங்கள்
உருக்குத் தொழிற்சாலை நடத்திவருகிறார், சிவப்பிரகாசம். தனது தொழிற்சாலைப் பணிக்கு நிலக்கரி தேவை என்கிற சூழலில் சேட்டு ஒருவரின் உதவியை நாடுகிறார். அவரது நட்பால், சிவப்பிரகாசம் தங்க பிஸ்கட் கடத்தல் முறைகேட்டில் சிக்கி மத்தியப் புலனாய்வுத் துறையால் கைது செய்யப்படுகிறார். விசாரணையின் முடிவில் அவருக்கு ஓராண்டு சிறைத்தண்டனைக் கிடைக்கிறது. கம்பெனியை விற்று குடும்பத்தைக் கவனி என்று சொல்லும் கணவன் சிவபிரகாசத்தின் வார்த்தையைப் பொய்யாக்கி அவரது மனைவி புவனா தொழிற்சாலையை எப்படி வோறொரு நிலைக்குக் கொண்டுசெல்கிறார் என்பதுதான் ‘கண்ணாடி கோபுரங்கள்’.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
40 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"kalees224"

எப்போதும் கதை எழுதுவதில் அவர் மன்னன்! என்ன வேகம், என்ன நடை, எவ்வளவு இயல்பாக...Read more

"Bhuvaneswari Manikandan"

பெண்களால் ஆண்களைப் போல உறவுகளையோ கடமைகளையோ அவ்வளவு சீக்கிரமாக அறுக்க முடிய...Read more

"HONEY BUNNY"

good story for strong women

"ganesan lcc"

பாலகுமாரனின் கதைகளை படிப்பவர்கள் கண்டிப்பாக பக்குவம் அடைவார்கள்.. அருமையான ...Read more

4 Mins 6.86k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 11-06-2022
6 Mins 5.04k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 12-06-2022
6 Mins 4.08k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 13-06-2022
5 Mins 3.8k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 15-06-2022
7 Mins 3.79k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 17-06-2022
6 Mins 3.91k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 20-06-2022
6 Mins 3.43k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 22-06-2022
6 Mins 3.28k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 24-06-2022
5 Mins 3.52k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 27-06-2022
6 Mins 3.37k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 29-06-2022
6 Mins 3.21k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 01-07-2022
6 Mins 3.37k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 04-07-2022
4 Mins 3.09k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 06-07-2022
4 Mins 3.17k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 08-07-2022
4 Mins 3.16k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 11-07-2022
4 Mins 3.02k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 13-07-2022
5 Mins 3.06k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 15-07-2022
4 Mins 3.16k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 18-07-2022
5 Mins 3.11k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 20-07-2022
4 Mins 2.98k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 22-07-2022
4 Mins 3.15k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 25-07-2022
6 Mins 3.15k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 27-07-2022
4 Mins 3.14k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 29-07-2022
5 Mins 3.37k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 01-08-2022
5 Mins 3.21k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 03-08-2022
5 Mins 3.1k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 05-08-2022
5 Mins 3.36k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 08-08-2022
5 Mins 3.16k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 10-08-2022
5 Mins 3.17k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-08-2022
4 Mins 3.44k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 15-08-2022
5 Mins 3.18k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 17-08-2022
4 Mins 3.04k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 19-08-2022
4 Mins 3.12k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 22-08-2022
4 Mins 2.81k படித்தவர்கள் 56 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்