ஒரு நாள்

By க.நா.சுப்ரமண்யம் 17,129 படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (5 ரேட்டிங்ஸ்)
Classic Fiction Social Mini-SeriesEnded29 அத்தியாயங்கள்
படிப்பு, பணி நிமித்தமாக ஜப்பான், ஜெர்மனி உள்ளிட்ட நாடுகளுக்குச் சென்று திரும்பியவன், மேஜர் இ.தே.ரா.மூர்த்தி. ஒரு இரவில் தனது மாமா சிவராமையர் குடும்பத்தினரைப் பார்க்க சாத்தனூர் சர்வமானிய அஹ்ரகாரத்துக்கு வருகிறான். ஒரு நாள் அந்த ஊரில் தங்குகிறான். அந்த ஊரினரது செயல்பாடுகள், நடைமுறை, அவனது மாமா, மாமியின் உபசரிப்பு, முறைப் பெண் மங்களம் காட்டும் நேசம் உள்ளிட்டவை அவனுக்கு என்ன மாதிரியான அனுபவத்தை அளிக்கிறது என்பதுதான் இந்நூல்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
5 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Anonymous"

good read

"Sakthivek Sengoden"

Excellent super ver nice.

"Savithri Sankaran"

இது போன்று உடனே படித்து முடிக்கும் கதைகள் பதிவிடுங்கள்Read more

"Bhanumathi Venkatasubramanian"

கிராமத்தில் உள்ள இயல்பான வாழ்க்கை முறையை விவரிக்கிறதுRead more

4 Mins 2.09k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 21-07-2022
4 Mins 1.5k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 21-07-2022
5 Mins 995 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 21-07-2022
3 Mins 839 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 21-07-2022
4 Mins 827 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 21-07-2022
3 Mins 781 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 21-07-2022
4 Mins 768 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 21-07-2022
7 Mins 756 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 21-07-2022
4 Mins 599 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 21-07-2022
4 Mins 579 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 21-07-2022
4 Mins 519 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 21-07-2022
4 Mins 491 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 21-07-2022
4 Mins 447 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 21-07-2022
4 Mins 450 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 21-07-2022
5 Mins 433 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 21-07-2022
3 Mins 404 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 21-07-2022
4 Mins 416 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 21-07-2022
4 Mins 358 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 21-07-2022
5 Mins 343 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 21-07-2022
5 Mins 365 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 21-07-2022
6 Mins 351 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 21-07-2022
5 Mins 342 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 21-07-2022
4 Mins 353 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 21-07-2022
5 Mins 328 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 21-07-2022
4 Mins 313 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 21-07-2022
4 Mins 301 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 21-07-2022
4 Mins 307 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 21-07-2022
4 Mins 319 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 21-07-2022
3 Mins 538 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்