ஒரு நாள்

By க.நா.சுப்ரமண்யம் 17.94k படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (7 ரேட்டிங்ஸ்)
Classic Fiction Social Mini-SeriesEnded29 அத்தியாயங்கள்
படிப்பு, பணி நிமித்தமாக ஜப்பான், ஜெர்மனி உள்ளிட்ட நாடுகளுக்குச் சென்று திரும்பியவன், மேஜர் இ.தே.ரா.மூர்த்தி. ஒரு இரவில் தனது மாமா சிவராமையர் குடும்பத்தினரைப் பார்க்க சாத்தனூர் சர்வமானிய அஹ்ரகாரத்துக்கு வருகிறான். ஒரு நாள் அந்த ஊரில் தங்குகிறான். அந்த ஊரினரது செயல்பாடுகள், நடைமுறை, அவனது மாமா, மாமியின் உபசரிப்பு, முறைப் பெண் மங்களம் காட்டும் நேசம் உள்ளிட்டவை அவனுக்கு என்ன மாதிரியான அனுபவத்தை அளிக்கிறது என்பதுதான் இந்நூல்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
7 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Anonymous"

good read

"Sakthivek Sengoden"

Excellent super ver nice.

"Akshitha Lakshmi"

அருமையான கதை

"Savithri Sankaran"

இது போன்று உடனே படித்து முடிக்கும் கதைகள் பதிவிடுங்கள்Read more

4 Mins 2.23k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 21-07-2022
4 Mins 1.58k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 21-07-2022
5 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 21-07-2022
3 Mins 874 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 21-07-2022
4 Mins 863 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 21-07-2022
3 Mins 813 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 21-07-2022
4 Mins 801 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 21-07-2022
7 Mins 783 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 21-07-2022
4 Mins 615 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 21-07-2022
4 Mins 599 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 21-07-2022
4 Mins 546 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 21-07-2022
4 Mins 511 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 21-07-2022
4 Mins 464 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 21-07-2022
4 Mins 474 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 21-07-2022
5 Mins 453 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 21-07-2022
3 Mins 421 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 21-07-2022
4 Mins 434 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 21-07-2022
4 Mins 374 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 21-07-2022
5 Mins 362 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 21-07-2022
5 Mins 383 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 21-07-2022
6 Mins 363 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 21-07-2022
5 Mins 356 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 21-07-2022
4 Mins 371 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 21-07-2022
5 Mins 345 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 21-07-2022
4 Mins 332 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 21-07-2022
4 Mins 317 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 21-07-2022
4 Mins 323 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 21-07-2022
4 Mins 338 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 21-07-2022
3 Mins 570 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்