ஒரு நாள்

By க.நா.சுப்ரமண்யம் 19.05k படித்தவர்கள் | 4.3 out of 5 (9 ரேட்டிங்ஸ்)
Classic Fiction Social Mini-SeriesEnded29 அத்தியாயங்கள்
படிப்பு, பணி நிமித்தமாக ஜப்பான், ஜெர்மனி உள்ளிட்ட நாடுகளுக்குச் சென்று திரும்பியவன், மேஜர் இ.தே.ரா.மூர்த்தி. ஒரு இரவில் தனது மாமா சிவராமையர் குடும்பத்தினரைப் பார்க்க சாத்தனூர் சர்வமானிய அஹ்ரகாரத்துக்கு வருகிறான். ஒரு நாள் அந்த ஊரில் தங்குகிறான். அந்த ஊரினரது செயல்பாடுகள், நடைமுறை, அவனது மாமா, மாமியின் உபசரிப்பு, முறைப் பெண் மங்களம் காட்டும் நேசம் உள்ளிட்டவை அவனுக்கு என்ன மாதிரியான அனுபவத்தை அளிக்கிறது என்பதுதான் இந்நூல்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
9 ரேட்டிங்ஸ்
4.3 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Anonymous"

good read

"Tamil Channel Bro"

good story

"Sakthivek Sengoden"

Excellent super ver nice.

"Akshitha Lakshmi"

அருமையான கதை

4 Mins 2.39k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 21-07-2022
4 Mins 1.7k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 21-07-2022
5 Mins 1.09k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 21-07-2022
3 Mins 922 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 21-07-2022
4 Mins 911 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 21-07-2022
3 Mins 866 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 21-07-2022
4 Mins 856 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 21-07-2022
7 Mins 833 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 21-07-2022
4 Mins 654 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 21-07-2022
4 Mins 632 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 21-07-2022
4 Mins 583 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 21-07-2022
4 Mins 545 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 21-07-2022
4 Mins 491 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 21-07-2022
4 Mins 502 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 21-07-2022
5 Mins 482 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 21-07-2022
3 Mins 448 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 21-07-2022
4 Mins 453 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 21-07-2022
4 Mins 392 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 21-07-2022
5 Mins 380 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 21-07-2022
5 Mins 405 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 21-07-2022
6 Mins 384 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 21-07-2022
5 Mins 377 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 21-07-2022
4 Mins 388 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 21-07-2022
5 Mins 364 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 21-07-2022
4 Mins 347 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 21-07-2022
4 Mins 332 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 21-07-2022
4 Mins 344 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 21-07-2022
4 Mins 360 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 21-07-2022
3 Mins 615 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்