ஒரு நாள்

By க.நா.சுப்ரமண்யம் 12,679 படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (5 ரேட்டிங்ஸ்)
Classic Fiction Social Mini-SeriesEnded29 அத்தியாயங்கள்
படிப்பு, பணி நிமித்தமாக ஜப்பான், ஜெர்மனி உள்ளிட்ட நாடுகளுக்குச் சென்று திரும்பியவன், மேஜர் இ.தே.ரா.மூர்த்தி. ஒரு இரவில் தனது மாமா சிவராமையர் குடும்பத்தினரைப் பார்க்க சாத்தனூர் சர்வமானிய அஹ்ரகாரத்துக்கு வருகிறான். ஒரு நாள் அந்த ஊரில் தங்குகிறான். அந்த ஊரினரது செயல்பாடுகள், நடைமுறை, அவனது மாமா, மாமியின் உபசரிப்பு, முறைப் பெண் மங்களம் காட்டும் நேசம் உள்ளிட்டவை அவனுக்கு என்ன மாதிரியான அனுபவத்தை அளிக்கிறது என்பதுதான் இந்நூல்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
5 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Anonymous"

good read

"Sakthivek Sengoden"

Excellent super ver nice.

"Savithri Sankaran"

இது போன்று உடனே படித்து முடிக்கும் கதைகள் பதிவிடுங்கள்Read more

"Bhanumathi Venkatasubramanian"

கிராமத்தில் உள்ள இயல்பான வாழ்க்கை முறையை விவரிக்கிறதுRead more

4 Mins 1.59k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 21-07-2022
4 Mins 1.14k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 21-07-2022
5 Mins 768 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 21-07-2022
3 Mins 641 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 21-07-2022
4 Mins 625 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 21-07-2022
3 Mins 582 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 21-07-2022
4 Mins 561 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 21-07-2022
7 Mins 553 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 21-07-2022
4 Mins 455 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 21-07-2022
4 Mins 428 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 21-07-2022
4 Mins 376 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 21-07-2022
4 Mins 360 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 21-07-2022
4 Mins 325 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 21-07-2022
4 Mins 328 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 21-07-2022
5 Mins 309 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 21-07-2022
3 Mins 286 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 21-07-2022
4 Mins 296 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 21-07-2022
4 Mins 261 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 21-07-2022
5 Mins 247 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 21-07-2022
5 Mins 259 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 21-07-2022
6 Mins 254 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 21-07-2022
5 Mins 250 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 21-07-2022
4 Mins 253 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 21-07-2022
5 Mins 231 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 21-07-2022
4 Mins 222 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 21-07-2022
4 Mins 216 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 21-07-2022
4 Mins 220 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 21-07-2022
4 Mins 226 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 21-07-2022
3 Mins 397 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்