ஒரு நாள்

By க.நா.சுப்ரமண்யம் 19.43k படித்தவர்கள் | 4.3 out of 5 (9 ரேட்டிங்ஸ்)
Classic Fiction Social Mini-SeriesEnded29 அத்தியாயங்கள்
படிப்பு, பணி நிமித்தமாக ஜப்பான், ஜெர்மனி உள்ளிட்ட நாடுகளுக்குச் சென்று திரும்பியவன், மேஜர் இ.தே.ரா.மூர்த்தி. ஒரு இரவில் தனது மாமா சிவராமையர் குடும்பத்தினரைப் பார்க்க சாத்தனூர் சர்வமானிய அஹ்ரகாரத்துக்கு வருகிறான். ஒரு நாள் அந்த ஊரில் தங்குகிறான். அந்த ஊரினரது செயல்பாடுகள், நடைமுறை, அவனது மாமா, மாமியின் உபசரிப்பு, முறைப் பெண் மங்களம் காட்டும் நேசம் உள்ளிட்டவை அவனுக்கு என்ன மாதிரியான அனுபவத்தை அளிக்கிறது என்பதுதான் இந்நூல்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
9 ரேட்டிங்ஸ்
4.3 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Anonymous"

good read

"Tamil Channel Bro"

good story

"Sakthivek Sengoden"

Excellent super ver nice.

"Akshitha Lakshmi"

அருமையான கதை

4 Mins 2.44k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 21-07-2022
4 Mins 1.73k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 21-07-2022
5 Mins 1.11k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 21-07-2022
3 Mins 941 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 21-07-2022
4 Mins 930 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 21-07-2022
3 Mins 881 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 21-07-2022
4 Mins 873 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 21-07-2022
7 Mins 851 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 21-07-2022
4 Mins 668 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 21-07-2022
4 Mins 646 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 21-07-2022
4 Mins 597 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 21-07-2022
4 Mins 557 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 21-07-2022
4 Mins 502 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 21-07-2022
4 Mins 512 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 21-07-2022
5 Mins 492 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 21-07-2022
3 Mins 461 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 21-07-2022
4 Mins 464 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 21-07-2022
4 Mins 399 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 21-07-2022
5 Mins 388 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 21-07-2022
5 Mins 412 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 21-07-2022
6 Mins 390 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 21-07-2022
5 Mins 382 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 21-07-2022
4 Mins 394 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 21-07-2022
5 Mins 369 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 21-07-2022
4 Mins 352 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 21-07-2022
4 Mins 338 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 21-07-2022
4 Mins 349 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 21-07-2022
4 Mins 365 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 21-07-2022
3 Mins 629 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்