அலைகள் ஓய்வதில்லை

By லா.ச.ராமாமிருதம் 13.86k படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (14 ரேட்டிங்ஸ்)
Short Stories Literature & Fiction Mini-SeriesEnded15 அத்தியாயங்கள்
மனங்களை எழுதுபவர் என்று புகழப்படும் லா.ச.ராமாமருதத்தின் சிறுகதைத் தொகுப்பு இது. நியாயம், அநியாயம் என்று நாம் நினைப்பனவற்றை வேறொரு தளத்தில் புரட்டிப் போடுகின்ற வாழ்வை அறிமுகப்படுத்துகிறார். 13 சிறுகதைகள், ராமகிருஷ்ண விஜயத்திற்காக ஆசிரியர் எழுதிய கட்டுரை, தன்வரலாறாக எழுதப்பட்ட கதை வடிவம் ஆகியவை சேர்ந்த தொகுப்பு இது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
14 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Jaimoorthy Kjm"

அருமையான சிறுகதை தொகுப்பு

"D. Sathiya"

நல்ல கதைகள், ஒரு சில புரியவில்லை.Read more

"Karthik448 Sweety"

அருமையான கதைகள்,

"Amudha E"

End of all stories is sad, I don't like it..

14 Mins 4.02k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 06-01-2022
5 Mins 1.75k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 06-01-2022
9 Mins 1.54k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 06-01-2022
13 Mins 960 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 06-01-2022
11 Mins 778 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 06-01-2022
7 Mins 597 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 06-01-2022
7 Mins 575 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 06-01-2022
11 Mins 554 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 06-01-2022
5 Mins 493 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 06-01-2022
6 Mins 478 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 06-01-2022
7 Mins 408 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 06-01-2022
12 Mins 452 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 06-01-2022
9 Mins 377 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 06-01-2022
7 Mins 348 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 06-01-2022
11 Mins 502 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்