அளம்

By சு.தமிழ்ச்செல்வி 47.88k படித்தவர்கள் | 4.2 out of 5 (33 ரேட்டிங்ஸ்)
Social Women's Fiction Mini-SeriesEnded41 அத்தியாயங்கள்
சிங்கப்பூர் போவதாக மனைவி சுந்தரம்பாளிடம் கூறிவிட்டு கப்பலேறிச் செல்கிறான் சுப்பையா. தனி ஒருத்தியாக மகள்கள் வடிவம்மாள், ராசாம்மாள், அஞ்சம்மாள் மூவரையும் வளர்க்கிறாள் சுந்தரம்பாள். கண்ணீரும் கஷ்டமும் ஒருசேர அவளை வதைக்கின்றன. வளர்த்த மாடுகள், வசித்த வீடு, விளைந்த பயிர் என அனைத்தையும் வெள்ளமும் புயலும் கொண்டுசெல்கின்றன. வெளிநாடு சென்ற கணவன் சுப்பையா எப்போது வேதாரண்யம் வருவான் எனவும் தெரியவில்லை. இப்படியான சூழலில் சுந்தரம்பாளும் அவளது மகள்களும் எதிர்கொள்ளும் போராட்டமே இந்தக் கதை. தஞ்சை, நாகை வட்டார மொழியில் கடல் சார்ந்த ஏழை மனுஷிகளின் வாழ்க்கையைப் பிரதிபலிக்கும் நாவல் இது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
33 ரேட்டிங்ஸ்
4.2 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"shalini ram"

interesting

"Anonymous"

good to read

"Thamizhselvi Hm"

Veri nice. 👌👌👌👌👌

"deepa kumar"

கதை களதுக்கே நம்மை அழைத்து செல்கிறது எழுத்தாளரின் கைவண்ணம் 👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻Read more

4 Mins 1.99k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 04-06-2022
4 Mins 1.43k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 05-06-2022
5 Mins 1.39k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 07-06-2022
4 Mins 1.33k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 08-06-2022
5 Mins 1.34k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 11-06-2022
4 Mins 1.1k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 12-06-2022
4 Mins 1.18k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 14-06-2022
4 Mins 1.1k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 15-06-2022
5 Mins 1.81k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 20-06-2022
5 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 20-06-2022
6 Mins 1.11k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 21-06-2022
4 Mins 1.05k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 22-06-2022
5 Mins 1.22k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 25-06-2022
4 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 26-06-2022
5 Mins 1.12k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 28-06-2022
4 Mins 1.06k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 29-06-2022
4 Mins 1.29k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 02-07-2022
4 Mins 989 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 03-07-2022
4 Mins 1.1k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 05-07-2022
4 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 06-07-2022
5 Mins 1.24k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 09-07-2022
5 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 10-07-2022
4 Mins 1.13k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-07-2022
4 Mins 1.05k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 13-07-2022
5 Mins 1.13k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 16-07-2022
5 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 17-07-2022
6 Mins 1.17k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 19-07-2022
5 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 20-07-2022
4 Mins 1.25k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 23-07-2022
4 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 24-07-2022
4 Mins 1.08k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 26-07-2022
4 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 27-07-2022
4 Mins 1.24k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 30-07-2022
5 Mins 1.02k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 31-07-2022
6 Mins 1.09k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 02-08-2022
5 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 03-08-2022
6 Mins 1.24k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 06-08-2022
5 Mins 980 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 07-08-2022
5 Mins 1.12k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 09-08-2022
4 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 10-08-2022
6 Mins 1.12k படித்தவர்கள் 31 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்