அளம்

By சு.தமிழ்ச்செல்வி 0 படித்தவர்கள் | 2.0 out of 5 (1 ரேட்டிங்ஸ்)
Social Women's Fiction Mini-SeriesUpcoming0 அத்தியாயங்கள்
சிங்கப்பூர் போவதாக மனைவி சுந்தரம்பாளிடம் கூறிவிட்டு கப்பலேறிச் செல்கிறான் சுப்பையா. தனி ஒருத்தியாக மகள்கள் வடிவம்மாள், ராசாம்மாள், அஞ்சம்மாள் மூவரையும் வளர்க்கிறாள் சுந்தரம்மாள். கண்ணீரும் கஷ்டமும் ஒருசேர அவளை வதைக்கின்றன. வளர்த்த மாடுகள், வசித்த வீடு, விளைந்த பயிர் என அனைத்தையும் வெள்ளமும் புயலும் கொண்டுசெல்கின்றன. வெளிநாடு சென்ற கணவன் சுப்பையா எப்போது வேதாரண்யம் வருவான் எனவும் தெரியவில்லை. இப்படியான சூழலில் சுந்தரம்பாளும் அவளது மகள்களும் எதிர்கொள்ளும் போராட்டமே இந்தக் கதை. தஞ்சை, நாகை வட்டார மொழியில் கடல் சார்ந்த ஏழை மனுஷிகளின் வாழ்க்கையைப் பிரதிபலிக்கும் நாவல் இது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
1 ரேட்டிங்ஸ்
2.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Rajee A"

கீதாரிக்குப் பின் அளத்தை எதிர்பார்க்கிறோம்.Read more

அத்தியாயம் 1 03-06-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 04-06-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 05-06-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 07-06-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 08-06-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 11-06-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 12-06-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 14-06-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 15-06-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 18-06-2022
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 19-06-2022
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 21-06-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 22-06-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 25-06-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 26-06-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 28-06-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 29-06-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 02-07-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 03-07-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 05-07-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 06-07-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 09-07-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 10-07-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-07-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 13-07-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 16-07-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 17-07-2022
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 19-07-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 20-07-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 23-07-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 24-07-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 26-07-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 27-07-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 30-07-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 31-07-2022
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 02-08-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 03-08-2022
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 06-08-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 07-08-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 09-08-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 10-08-2022
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்