மாயா வினோதப் பரதேசி - பகுதி 1

By வடுவூர் கே.துரைசாமி ஐயங்கார் 23.49k படித்தவர்கள் | 4.2 out of 5 (11 ரேட்டிங்ஸ்)
Classic Fiction Crime Thriller Mini-SeriesEnded55 அத்தியாயங்கள்
கந்தசாமி பிள்ளைக்கு கலெக்டரின் மகள் மனோன்மணியை நிச்சயம் செய்கின்றனர். முன்பின் அறியாத மனோன்மணியை பற்றி தெரிந்துகொள்ள தனது நண்பன் கோபாலசாமியுடன் கந்தசாமி அவளது வீட்டுக்குச் செல்கிறான். கந்தசாமி மனைவியாகவும், கோபாலசாமி கணவனாகவும் வேடமிட்டு செல்கின்றனர். இவர்கள் மீது சந்தேகம் வர மனோன்மணியின் தந்தை கலெக்டர் பட்டாபிராமபிள்ளை இருவரையும் வீட்டில் அடைத்து வைக்கிறார். இன்னொருபுறம், முன் விரோதத்தால் கந்தசாமியின் தந்தை வேலாயுதம்பிள்ளை சட்டைநாதபிள்ளையை சிறைக்கு அனுப்புகிறார். ஒரு கட்டத்தில் அவன் சிறையில் இருந்து தப்பித்து, கந்தசாமி திருமணம் முடிக்கவிருந்த மனோன்மணியை கடத்த முயற்சிக்கிறான். அந்த திட்டம் நிறைவேறியதா? பெண் வேடமிட்ட கந்தசாமியின் கதி என்ன என்பதே இந்த முதல் பாகம்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
11 ரேட்டிங்ஸ்
4.2 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Bynge Echo"

அருமையான கதை

"Tamil Channel Bro"

சுமாரன கதை

"Sikkandar Kani"

good start

"Venkatkumar V"

அருமையான விறுவிறுப்பான ஸ்டோரிRead more

5 Mins 2.97k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 24-08-2022
5 Mins 1.35k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 24-08-2022
5 Mins 885 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 24-08-2022
5 Mins 655 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 24-08-2022
5 Mins 622 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 24-08-2022
5 Mins 535 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 24-08-2022
5 Mins 508 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 24-08-2022
5 Mins 486 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 24-08-2022
4 Mins 411 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 24-08-2022
4 Mins 459 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 24-08-2022
5 Mins 436 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 24-08-2022
5 Mins 465 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 24-08-2022
4 Mins 460 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 24-08-2022
5 Mins 413 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 24-08-2022
5 Mins 382 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 24-08-2022
5 Mins 367 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 24-08-2022
4 Mins 360 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 24-08-2022
4 Mins 383 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 24-08-2022
5 Mins 379 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 24-08-2022
5 Mins 363 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 24-08-2022
4 Mins 350 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 24-08-2022
5 Mins 346 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 24-08-2022
4 Mins 329 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 24-08-2022
5 Mins 331 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 24-08-2022
6 Mins 350 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 24-08-2022
4 Mins 340 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 24-08-2022
4 Mins 317 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 24-08-2022
5 Mins 324 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 24-08-2022
4 Mins 324 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 24-08-2022
5 Mins 311 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 24-08-2022
4 Mins 331 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 24-08-2022
5 Mins 302 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 24-08-2022
5 Mins 293 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 24-08-2022
5 Mins 295 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 24-08-2022
4 Mins 307 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 24-08-2022
5 Mins 285 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 24-08-2022
5 Mins 279 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 24-08-2022
6 Mins 289 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 24-08-2022
5 Mins 273 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 24-08-2022
4 Mins 295 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 24-08-2022
5 Mins 287 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 24-08-2022
5 Mins 276 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 24-08-2022
4 Mins 273 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 24-08-2022
6 Mins 275 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 24-08-2022
5 Mins 292 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 24-08-2022
5 Mins 285 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 24-08-2022
5 Mins 254 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 24-08-2022
4 Mins 253 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 24-08-2022
5 Mins 252 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 24-08-2022
5 Mins 277 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 24-08-2022
4 Mins 260 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 24-08-2022
5 Mins 268 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 24-08-2022
5 Mins 272 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 24-08-2022
5 Mins 279 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 24-08-2022
6 Mins 518 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்