மாயா வினோதப் பரதேசி - பகுதி 1

By வடுவூர் கே.துரைசாமி ஐயங்கார் 26.22k படித்தவர்கள் | 4.1 out of 5 (12 ரேட்டிங்ஸ்)
Classic Fiction Crime Thriller Mini-SeriesEnded55 அத்தியாயங்கள்
கந்தசாமி பிள்ளைக்கு கலெக்டரின் மகள் மனோன்மணியை நிச்சயம் செய்கின்றனர். முன்பின் அறியாத மனோன்மணியை பற்றி தெரிந்துகொள்ள தனது நண்பன் கோபாலசாமியுடன் கந்தசாமி அவளது வீட்டுக்குச் செல்கிறான். கந்தசாமி மனைவியாகவும், கோபாலசாமி கணவனாகவும் வேடமிட்டு செல்கின்றனர். இவர்கள் மீது சந்தேகம் வர மனோன்மணியின் தந்தை கலெக்டர் பட்டாபிராமபிள்ளை இருவரையும் வீட்டில் அடைத்து வைக்கிறார். இன்னொருபுறம், முன் விரோதத்தால் கந்தசாமியின் தந்தை வேலாயுதம்பிள்ளை சட்டைநாதபிள்ளையை சிறைக்கு அனுப்புகிறார். ஒரு கட்டத்தில் அவன் சிறையில் இருந்து தப்பித்து, கந்தசாமி திருமணம் முடிக்கவிருந்த மனோன்மணியை கடத்த முயற்சிக்கிறான். அந்த திட்டம் நிறைவேறியதா? பெண் வேடமிட்ட கந்தசாமியின் கதி என்ன என்பதே இந்த முதல் பாகம்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
12 ரேட்டிங்ஸ்
4.1 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"kousalyadevi chandrasekar"

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

"Bynge Echo"

அருமையான கதை

"Tamil Channel Bro"

சுமாரன கதை

"Sikkandar Kani"

good start

5 Mins 3.35k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 24-08-2022
5 Mins 1.49k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 24-08-2022
5 Mins 987 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 24-08-2022
5 Mins 727 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 24-08-2022
5 Mins 689 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 24-08-2022
5 Mins 600 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 24-08-2022
5 Mins 565 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 24-08-2022
5 Mins 534 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 24-08-2022
4 Mins 453 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 24-08-2022
4 Mins 507 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 24-08-2022
5 Mins 484 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 24-08-2022
5 Mins 520 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 24-08-2022
4 Mins 517 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 24-08-2022
5 Mins 457 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 24-08-2022
5 Mins 432 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 24-08-2022
5 Mins 410 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 24-08-2022
4 Mins 406 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 24-08-2022
4 Mins 426 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 24-08-2022
5 Mins 422 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 24-08-2022
5 Mins 411 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 24-08-2022
4 Mins 394 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 24-08-2022
5 Mins 396 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 24-08-2022
4 Mins 373 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 24-08-2022
5 Mins 371 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 24-08-2022
6 Mins 398 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 24-08-2022
4 Mins 385 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 24-08-2022
4 Mins 370 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 24-08-2022
5 Mins 373 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 24-08-2022
4 Mins 363 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 24-08-2022
5 Mins 351 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 24-08-2022
4 Mins 382 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 24-08-2022
5 Mins 343 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 24-08-2022
5 Mins 326 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 24-08-2022
5 Mins 326 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 24-08-2022
4 Mins 340 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 24-08-2022
5 Mins 317 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 24-08-2022
5 Mins 306 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 24-08-2022
6 Mins 323 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 24-08-2022
5 Mins 299 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 24-08-2022
4 Mins 325 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 24-08-2022
5 Mins 318 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 24-08-2022
5 Mins 300 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 24-08-2022
4 Mins 296 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 24-08-2022
6 Mins 303 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 24-08-2022
5 Mins 317 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 24-08-2022
5 Mins 309 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 24-08-2022
5 Mins 278 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 24-08-2022
4 Mins 280 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 24-08-2022
5 Mins 275 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 24-08-2022
5 Mins 304 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 24-08-2022
4 Mins 284 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 24-08-2022
5 Mins 294 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 24-08-2022
5 Mins 306 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 24-08-2022
5 Mins 315 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 24-08-2022
6 Mins 588 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்