மாயா வினோதப் பரதேசி - பகுதி 1

By வடுவூர் கே.துரைசாமி ஐயங்கார் 16,308 படித்தவர்கள் | 4.3 out of 5 (9 ரேட்டிங்ஸ்)
Classic Fiction Crime Thriller Mini-SeriesEnded55 அத்தியாயங்கள்
கந்தசாமி பிள்ளைக்கு கலெக்டரின் மகள் மனோன்மணியை நிச்சயம் செய்கின்றனர். முன்பின் அறியாத மனோன்மணியை பற்றி தெரிந்துகொள்ள தனது நண்பன் கோபாலசாமியுடன் கந்தசாமி அவளது வீட்டுக்குச் செல்கிறான். கந்தசாமி மனைவியாகவும், கோபாலசாமி கணவனாகவும் வேடமிட்டு செல்கின்றனர். இவர்கள் மீது சந்தேகம் வர மனோன்மணியின் தந்தை கலெக்டர் பட்டாபிராமபிள்ளை இருவரையும் வீட்டில் அடைத்து வைக்கிறார். இன்னொருபுறம், முன் விரோதத்தால் கந்தசாமியின் தந்தை வேலாயுதம்பிள்ளை சட்டைநாதபிள்ளையை சிறைக்கு அனுப்புகிறார். ஒரு கட்டத்தில் அவன் சிறையில் இருந்து தப்பித்து, கந்தசாமி திருமணம் முடிக்கவிருந்த மனோன்மணியை கடத்த முயற்சிக்கிறான். அந்த திட்டம் நிறைவேறியதா? பெண் வேடமிட்ட கந்தசாமியின் கதி என்ன என்பதே இந்த முதல் பாகம்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
9 ரேட்டிங்ஸ்
4.3 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Bynge Echo"

அருமையான கதை

"Sikkandar Kani"

good start

"Venkatkumar V"

அருமையான விறுவிறுப்பான ஸ்டோரிRead more

"Ponnusamy D"

very super

5 Mins 2.03k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 24-08-2022
5 Mins 950 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 24-08-2022
5 Mins 632 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 24-08-2022
5 Mins 482 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 24-08-2022
5 Mins 456 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 24-08-2022
5 Mins 390 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 24-08-2022
5 Mins 365 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 24-08-2022
5 Mins 350 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 24-08-2022
4 Mins 300 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 24-08-2022
4 Mins 333 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 24-08-2022
5 Mins 317 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 24-08-2022
5 Mins 349 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 24-08-2022
4 Mins 338 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 24-08-2022
5 Mins 292 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 24-08-2022
5 Mins 279 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 24-08-2022
5 Mins 262 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 24-08-2022
4 Mins 251 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 24-08-2022
4 Mins 273 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 24-08-2022
5 Mins 276 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 24-08-2022
5 Mins 261 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 24-08-2022
4 Mins 256 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 24-08-2022
5 Mins 239 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 24-08-2022
4 Mins 238 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 24-08-2022
5 Mins 235 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 24-08-2022
6 Mins 242 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 24-08-2022
4 Mins 234 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 24-08-2022
4 Mins 225 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 24-08-2022
5 Mins 225 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 24-08-2022
4 Mins 218 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 24-08-2022
5 Mins 220 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 24-08-2022
4 Mins 226 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 24-08-2022
5 Mins 207 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 24-08-2022
5 Mins 199 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 24-08-2022
5 Mins 200 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 24-08-2022
4 Mins 204 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 24-08-2022
5 Mins 191 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 24-08-2022
5 Mins 189 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 24-08-2022
6 Mins 193 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 24-08-2022
5 Mins 185 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 24-08-2022
4 Mins 194 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 24-08-2022
5 Mins 186 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 24-08-2022
5 Mins 182 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 24-08-2022
4 Mins 185 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 24-08-2022
6 Mins 175 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 24-08-2022
5 Mins 194 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 24-08-2022
5 Mins 182 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 24-08-2022
5 Mins 160 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 24-08-2022
4 Mins 167 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 24-08-2022
5 Mins 171 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 24-08-2022
5 Mins 185 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 24-08-2022
4 Mins 170 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 24-08-2022
5 Mins 170 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 24-08-2022
5 Mins 177 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 24-08-2022
5 Mins 178 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 24-08-2022
6 Mins 327 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்