மாயா வினோதப் பரதேசி - பகுதி 1

By வடுவூர் கே.துரைசாமி ஐயங்கார் 25.31k படித்தவர்கள் | 4.1 out of 5 (12 ரேட்டிங்ஸ்)
Classic Fiction Crime Thriller Mini-SeriesEnded55 அத்தியாயங்கள்
கந்தசாமி பிள்ளைக்கு கலெக்டரின் மகள் மனோன்மணியை நிச்சயம் செய்கின்றனர். முன்பின் அறியாத மனோன்மணியை பற்றி தெரிந்துகொள்ள தனது நண்பன் கோபாலசாமியுடன் கந்தசாமி அவளது வீட்டுக்குச் செல்கிறான். கந்தசாமி மனைவியாகவும், கோபாலசாமி கணவனாகவும் வேடமிட்டு செல்கின்றனர். இவர்கள் மீது சந்தேகம் வர மனோன்மணியின் தந்தை கலெக்டர் பட்டாபிராமபிள்ளை இருவரையும் வீட்டில் அடைத்து வைக்கிறார். இன்னொருபுறம், முன் விரோதத்தால் கந்தசாமியின் தந்தை வேலாயுதம்பிள்ளை சட்டைநாதபிள்ளையை சிறைக்கு அனுப்புகிறார். ஒரு கட்டத்தில் அவன் சிறையில் இருந்து தப்பித்து, கந்தசாமி திருமணம் முடிக்கவிருந்த மனோன்மணியை கடத்த முயற்சிக்கிறான். அந்த திட்டம் நிறைவேறியதா? பெண் வேடமிட்ட கந்தசாமியின் கதி என்ன என்பதே இந்த முதல் பாகம்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
12 ரேட்டிங்ஸ்
4.1 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"kousalyadevi chandrasekar"

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

"Bynge Echo"

அருமையான கதை

"Tamil Channel Bro"

சுமாரன கதை

"Sikkandar Kani"

good start

5 Mins 3.24k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 24-08-2022
5 Mins 1.44k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 24-08-2022
5 Mins 951 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 24-08-2022
5 Mins 702 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 24-08-2022
5 Mins 666 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 24-08-2022
5 Mins 580 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 24-08-2022
5 Mins 546 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 24-08-2022
5 Mins 519 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 24-08-2022
4 Mins 441 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 24-08-2022
4 Mins 494 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 24-08-2022
5 Mins 469 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 24-08-2022
5 Mins 500 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 24-08-2022
4 Mins 492 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 24-08-2022
5 Mins 445 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 24-08-2022
5 Mins 420 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 24-08-2022
5 Mins 399 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 24-08-2022
4 Mins 394 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 24-08-2022
4 Mins 415 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 24-08-2022
5 Mins 414 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 24-08-2022
5 Mins 401 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 24-08-2022
4 Mins 386 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 24-08-2022
5 Mins 385 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 24-08-2022
4 Mins 362 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 24-08-2022
5 Mins 358 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 24-08-2022
6 Mins 378 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 24-08-2022
4 Mins 367 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 24-08-2022
4 Mins 354 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 24-08-2022
5 Mins 355 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 24-08-2022
4 Mins 349 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 24-08-2022
5 Mins 332 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 24-08-2022
4 Mins 357 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 24-08-2022
5 Mins 330 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 24-08-2022
5 Mins 313 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 24-08-2022
5 Mins 314 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 24-08-2022
4 Mins 327 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 24-08-2022
5 Mins 304 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 24-08-2022
5 Mins 297 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 24-08-2022
6 Mins 309 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 24-08-2022
5 Mins 289 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 24-08-2022
4 Mins 312 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 24-08-2022
5 Mins 303 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 24-08-2022
5 Mins 291 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 24-08-2022
4 Mins 289 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 24-08-2022
6 Mins 291 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 24-08-2022
5 Mins 307 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 24-08-2022
5 Mins 301 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 24-08-2022
5 Mins 270 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 24-08-2022
4 Mins 268 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 24-08-2022
5 Mins 268 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 24-08-2022
5 Mins 298 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 24-08-2022
4 Mins 276 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 24-08-2022
5 Mins 284 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 24-08-2022
5 Mins 297 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 24-08-2022
5 Mins 300 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 24-08-2022
6 Mins 560 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்