மாயா வினோதப் பரதேசி - பகுதி 1

By வடுவூர் கே.துரைசாமி ஐயங்கார் 25.8k படித்தவர்கள் | 4.1 out of 5 (12 ரேட்டிங்ஸ்)
Classic Fiction Crime Thriller Mini-SeriesEnded55 அத்தியாயங்கள்
கந்தசாமி பிள்ளைக்கு கலெக்டரின் மகள் மனோன்மணியை நிச்சயம் செய்கின்றனர். முன்பின் அறியாத மனோன்மணியை பற்றி தெரிந்துகொள்ள தனது நண்பன் கோபாலசாமியுடன் கந்தசாமி அவளது வீட்டுக்குச் செல்கிறான். கந்தசாமி மனைவியாகவும், கோபாலசாமி கணவனாகவும் வேடமிட்டு செல்கின்றனர். இவர்கள் மீது சந்தேகம் வர மனோன்மணியின் தந்தை கலெக்டர் பட்டாபிராமபிள்ளை இருவரையும் வீட்டில் அடைத்து வைக்கிறார். இன்னொருபுறம், முன் விரோதத்தால் கந்தசாமியின் தந்தை வேலாயுதம்பிள்ளை சட்டைநாதபிள்ளையை சிறைக்கு அனுப்புகிறார். ஒரு கட்டத்தில் அவன் சிறையில் இருந்து தப்பித்து, கந்தசாமி திருமணம் முடிக்கவிருந்த மனோன்மணியை கடத்த முயற்சிக்கிறான். அந்த திட்டம் நிறைவேறியதா? பெண் வேடமிட்ட கந்தசாமியின் கதி என்ன என்பதே இந்த முதல் பாகம்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
12 ரேட்டிங்ஸ்
4.1 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"kousalyadevi chandrasekar"

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

"Bynge Echo"

அருமையான கதை

"Tamil Channel Bro"

சுமாரன கதை

"Sikkandar Kani"

good start

5 Mins 3.33k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 24-08-2022
5 Mins 1.47k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 24-08-2022
5 Mins 973 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 24-08-2022
5 Mins 717 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 24-08-2022
5 Mins 681 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 24-08-2022
5 Mins 590 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 24-08-2022
5 Mins 557 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 24-08-2022
5 Mins 528 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 24-08-2022
4 Mins 449 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 24-08-2022
4 Mins 503 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 24-08-2022
5 Mins 479 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 24-08-2022
5 Mins 511 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 24-08-2022
4 Mins 507 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 24-08-2022
5 Mins 452 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 24-08-2022
5 Mins 427 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 24-08-2022
5 Mins 405 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 24-08-2022
4 Mins 399 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 24-08-2022
4 Mins 420 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 24-08-2022
5 Mins 417 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 24-08-2022
5 Mins 405 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 24-08-2022
4 Mins 390 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 24-08-2022
5 Mins 392 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 24-08-2022
4 Mins 368 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 24-08-2022
5 Mins 365 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 24-08-2022
6 Mins 392 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 24-08-2022
4 Mins 380 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 24-08-2022
4 Mins 363 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 24-08-2022
5 Mins 364 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 24-08-2022
4 Mins 357 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 24-08-2022
5 Mins 343 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 24-08-2022
4 Mins 372 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 24-08-2022
5 Mins 336 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 24-08-2022
5 Mins 319 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 24-08-2022
5 Mins 319 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 24-08-2022
4 Mins 333 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 24-08-2022
5 Mins 311 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 24-08-2022
5 Mins 301 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 24-08-2022
6 Mins 318 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 24-08-2022
5 Mins 291 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 24-08-2022
4 Mins 318 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 24-08-2022
5 Mins 310 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 24-08-2022
5 Mins 293 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 24-08-2022
4 Mins 290 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 24-08-2022
6 Mins 295 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 24-08-2022
5 Mins 310 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 24-08-2022
5 Mins 302 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 24-08-2022
5 Mins 272 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 24-08-2022
4 Mins 269 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 24-08-2022
5 Mins 269 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 24-08-2022
5 Mins 299 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 24-08-2022
4 Mins 277 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 24-08-2022
5 Mins 287 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 24-08-2022
5 Mins 299 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 24-08-2022
5 Mins 309 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 24-08-2022
6 Mins 574 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்