மீண்டும் தாலிபன்

By பா.ராகவன் 3.13 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (280 ரேட்டிங்ஸ்)
Non Fiction Politics Mini-SeriesEnded76 அத்தியாயங்கள்
மீண்டும் தாலிபன்கள் ஆப்கன் அதிகார பீடத்தைக் கைப்பற்றிவிட்டார்கள். இனி இடிபடுவதற்கு அங்கே புத்தர் சிலைகள் மிச்சமில்லை என்றாலும், மிதிபடுவதற்கு மக்கள் மிச்சம் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள். ஆப்கனிஸ்தானில் இன்று ஏற்பட்டிருக்கும் அரசியல் குழப்பங்களும் வேண்டாத ஆட்சி மாற்றமும் 1996-ல் தாலிபன்களால் ஏற்பட்ட அபாயங்களைக் காட்டிலும் பல மடங்கு வீரியமுள்ளவை. மத அடிப்படைவாத சக்திகள் தீவிரவாதிகளாகவும் இருந்து ஆட்சியைப் பிடித்தால் நாடு என்னாகும் என்று அன்றைக்குப் பார்த்தோம். அதே மதத் தீவிரவாதிகள் சூழ்ச்சி அரசியலும் பயின்றுவிட்டு ஆட்சிக்கு வரும்போது இன்னும் என்னென்ன விவகாரங்கள் வெடிக்கும் என்று இனி பார்க்கலாம்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
280 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"priya dharsan"

தூக்கம் தேவையில்லை.....

"Yathav priyan"

very informative and eye-opening

"Sridharan L"

Really exhaustive and wonderful knowledge gained on afgan politics.

"Chandiran D.s"

நிச்சயமாக இந்தக் கதை மிகவும் அருமை பல உண்மைகள் தெரிய தற்போதுள்ள தாலிபான் கொ...Read more

5 Mins 19.33k படித்தவர்கள் 218 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 1 20-08-2021
5 Mins 12.66k படித்தவர்கள் 76 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 20-08-2021
5 Mins 9.77k படித்தவர்கள் 98 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 21-08-2021
5 Mins 8.25k படித்தவர்கள் 82 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 22-08-2021
5 Mins 7.22k படித்தவர்கள் 41 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 23-08-2021
6 Mins 6.15k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 24-08-2021
6 Mins 5.89k படித்தவர்கள் 38 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-08-2021
5 Mins 5.78k படித்தவர்கள் 36 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 26-08-2021
6 Mins 5.69k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 27-08-2021
5 Mins 5.51k படித்தவர்கள் 33 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 28-08-2021
5 Mins 5.68k படித்தவர்கள் 32 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 29-08-2021
5 Mins 5.82k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 30-08-2021
5 Mins 5.73k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 31-08-2021
5 Mins 5.57k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 01-09-2021
5 Mins 5.19k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 02-09-2021
5 Mins 4.82k படித்தவர்கள் 35 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 03-09-2021
5 Mins 4.77k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 04-09-2021
5 Mins 4.72k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 05-09-2021
5 Mins 4.89k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 06-09-2021
5 Mins 4.77k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 07-09-2021
5 Mins 4.32k படித்தவர்கள் 43 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 08-09-2021
5 Mins 4.39k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 09-09-2021
5 Mins 4.08k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 10-09-2021
5 Mins 3.66k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 11-09-2021
5 Mins 3.77k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-09-2021
5 Mins 4.08k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 13-09-2021
5 Mins 3.98k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 14-09-2021
5 Mins 4.05k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 15-09-2021
5 Mins 4.19k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 16-09-2021
5 Mins 4.34k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 17-09-2021
5 Mins 4.04k படித்தவர்கள் 43 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 18-09-2021
5 Mins 3.65k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 19-09-2021
5 Mins 3.63k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 20-09-2021
5 Mins 3.64k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 21-09-2021
5 Mins 3.47k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 22-09-2021
5 Mins 3.84k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 23-09-2021
5 Mins 3.22k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 24-09-2021
5 Mins 3.14k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 25-09-2021
5 Mins 2.99k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 26-09-2021
5 Mins 2.91k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 27-09-2021
5 Mins 2.95k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 28-09-2021
5 Mins 3.02k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 29-09-2021
5 Mins 3.26k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 30-09-2021
5 Mins 3.55k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 01-10-2021
5 Mins 3.52k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 02-10-2021
5 Mins 3.49k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 03-10-2021
5 Mins 3.33k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 04-10-2021
5 Mins 3.11k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 05-10-2021
5 Mins 3.06k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 06-10-2021
5 Mins 3.15k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 07-10-2021
5 Mins 3.15k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 08-10-2021
5 Mins 2.85k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 09-10-2021
5 Mins 2.75k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 10-10-2021
5 Mins 2.73k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 11-10-2021
5 Mins 2.7k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 12-10-2021
5 Mins 2.66k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 13-10-2021
4 Mins 2.71k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 14-10-2021
5 Mins 2.84k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 15-10-2021
5 Mins 2.83k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 16-10-2021
5 Mins 2.68k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 17-10-2021
5 Mins 2.6k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 18-10-2021
5 Mins 2.76k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 62 19-10-2021
5 Mins 2.71k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 63 20-10-2021
5 Mins 2.59k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 64 21-10-2021
5 Mins 2.59k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 65 22-10-2021
5 Mins 2.61k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 66 23-10-2021
5 Mins 2.5k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 67 24-10-2021
5 Mins 2.51k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 68 25-10-2021
5 Mins 2.39k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 69 26-10-2021
5 Mins 2.32k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 70 27-10-2021
5 Mins 2.26k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 71 28-10-2021
5 Mins 2.43k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 72 29-10-2021
5 Mins 2.34k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 73 30-10-2021
5 Mins 2.35k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 74 31-10-2021
5 Mins 2.27k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 75 01-11-2021
6 Mins 2.07k படித்தவர்கள் 78 விவாதங்கள்