மீண்டும் தாலிபன்

By பா.ராகவன் 336.27k படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (287 ரேட்டிங்ஸ்)
Non Fiction Politics Mini-SeriesEnded76 அத்தியாயங்கள்
மீண்டும் தாலிபன்கள் ஆப்கன் அதிகார பீடத்தைக் கைப்பற்றிவிட்டார்கள். இனி இடிபடுவதற்கு அங்கே புத்தர் சிலைகள் மிச்சமில்லை என்றாலும், மிதிபடுவதற்கு மக்கள் மிச்சம் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள். ஆப்கனிஸ்தானில் இன்று ஏற்பட்டிருக்கும் அரசியல் குழப்பங்களும் வேண்டாத ஆட்சி மாற்றமும் 1996-ல் தாலிபன்களால் ஏற்பட்ட அபாயங்களைக் காட்டிலும் பல மடங்கு வீரியமுள்ளவை. மத அடிப்படைவாத சக்திகள் தீவிரவாதிகளாகவும் இருந்து ஆட்சியைப் பிடித்தால் நாடு என்னாகும் என்று அன்றைக்குப் பார்த்தோம். அதே மதத் தீவிரவாதிகள் சூழ்ச்சி அரசியலும் பயின்றுவிட்டு ஆட்சிக்கு வரும்போது இன்னும் என்னென்ன விவகாரங்கள் வெடிக்கும் என்று இனி பார்க்கலாம்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
287 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"priya dharsan"

தூக்கம் தேவையில்லை.....

"Yathav priyan"

very informative and eye-opening

"Sridharan L"

Really exhaustive and wonderful knowledge gained on afgan politics.

"Chandiran D.s"

நிச்சயமாக இந்தக் கதை மிகவும் அருமை பல உண்மைகள் தெரிய தற்போதுள்ள தாலிபான் கொ...Read more

5 Mins 20.59k படித்தவர்கள் 225 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 1 20-08-2021
5 Mins 13.58k படித்தவர்கள் 79 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 20-08-2021
5 Mins 10.35k படித்தவர்கள் 101 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 21-08-2021
5 Mins 8.77k படித்தவர்கள் 84 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 22-08-2021
5 Mins 7.65k படித்தவர்கள் 42 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 23-08-2021
6 Mins 6.52k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 24-08-2021
6 Mins 6.25k படித்தவர்கள் 40 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-08-2021
5 Mins 6.14k படித்தவர்கள் 36 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 26-08-2021
6 Mins 6.04k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 27-08-2021
5 Mins 5.86k படித்தவர்கள் 34 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 28-08-2021
5 Mins 6.0k படித்தவர்கள் 32 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 29-08-2021
5 Mins 6.17k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 30-08-2021
5 Mins 6.08k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 31-08-2021
5 Mins 5.9k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 01-09-2021
5 Mins 5.54k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 02-09-2021
5 Mins 5.12k படித்தவர்கள் 35 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 03-09-2021
5 Mins 5.05k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 04-09-2021
5 Mins 5.02k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 05-09-2021
5 Mins 5.18k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 06-09-2021
5 Mins 5.05k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 07-09-2021
5 Mins 4.59k படித்தவர்கள் 43 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 08-09-2021
5 Mins 4.71k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 09-09-2021
5 Mins 4.36k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 10-09-2021
5 Mins 3.91k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 11-09-2021
5 Mins 4.03k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-09-2021
5 Mins 4.35k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 13-09-2021
5 Mins 4.23k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 14-09-2021
5 Mins 4.31k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 15-09-2021
5 Mins 4.45k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 16-09-2021
5 Mins 4.59k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 17-09-2021
5 Mins 4.32k படித்தவர்கள் 44 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 18-09-2021
5 Mins 3.94k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 19-09-2021
5 Mins 3.92k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 20-09-2021
5 Mins 3.95k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 21-09-2021
5 Mins 3.77k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 22-09-2021
5 Mins 4.14k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 23-09-2021
5 Mins 3.5k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 24-09-2021
5 Mins 3.4k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 25-09-2021
5 Mins 3.26k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 26-09-2021
5 Mins 3.18k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 27-09-2021
5 Mins 3.21k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 28-09-2021
5 Mins 3.27k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 29-09-2021
5 Mins 3.49k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 30-09-2021
5 Mins 3.81k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 01-10-2021
5 Mins 3.76k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 02-10-2021
5 Mins 3.75k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 03-10-2021
5 Mins 3.56k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 04-10-2021
5 Mins 3.33k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 05-10-2021
5 Mins 3.3k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 06-10-2021
5 Mins 3.38k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 07-10-2021
5 Mins 3.41k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 08-10-2021
5 Mins 3.09k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 09-10-2021
5 Mins 2.97k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 10-10-2021
5 Mins 2.94k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 11-10-2021
5 Mins 2.91k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 12-10-2021
5 Mins 2.87k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 13-10-2021
4 Mins 2.9k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 14-10-2021
5 Mins 3.06k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 15-10-2021
5 Mins 3.05k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 16-10-2021
5 Mins 2.9k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 17-10-2021
5 Mins 2.81k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 18-10-2021
5 Mins 2.98k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 62 19-10-2021
5 Mins 2.96k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 63 20-10-2021
5 Mins 2.82k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 64 21-10-2021
5 Mins 2.82k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 65 22-10-2021
5 Mins 2.83k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 66 23-10-2021
5 Mins 2.73k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 67 24-10-2021
5 Mins 2.73k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 68 25-10-2021
5 Mins 2.61k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 69 26-10-2021
5 Mins 2.53k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 70 27-10-2021
5 Mins 2.49k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 71 28-10-2021
5 Mins 2.66k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 72 29-10-2021
5 Mins 2.54k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 73 30-10-2021
5 Mins 2.57k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 74 31-10-2021
5 Mins 2.52k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 75 01-11-2021
6 Mins 2.54k படித்தவர்கள் 82 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்