மீண்டும் தாலிபன்

By பா.ராகவன் 3.24 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (284 ரேட்டிங்ஸ்)
Non Fiction Politics Mini-SeriesEnded76 அத்தியாயங்கள்
மீண்டும் தாலிபன்கள் ஆப்கன் அதிகார பீடத்தைக் கைப்பற்றிவிட்டார்கள். இனி இடிபடுவதற்கு அங்கே புத்தர் சிலைகள் மிச்சமில்லை என்றாலும், மிதிபடுவதற்கு மக்கள் மிச்சம் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள். ஆப்கனிஸ்தானில் இன்று ஏற்பட்டிருக்கும் அரசியல் குழப்பங்களும் வேண்டாத ஆட்சி மாற்றமும் 1996-ல் தாலிபன்களால் ஏற்பட்ட அபாயங்களைக் காட்டிலும் பல மடங்கு வீரியமுள்ளவை. மத அடிப்படைவாத சக்திகள் தீவிரவாதிகளாகவும் இருந்து ஆட்சியைப் பிடித்தால் நாடு என்னாகும் என்று அன்றைக்குப் பார்த்தோம். அதே மதத் தீவிரவாதிகள் சூழ்ச்சி அரசியலும் பயின்றுவிட்டு ஆட்சிக்கு வரும்போது இன்னும் என்னென்ன விவகாரங்கள் வெடிக்கும் என்று இனி பார்க்கலாம்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
284 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"priya dharsan"

தூக்கம் தேவையில்லை.....

"Yathav priyan"

very informative and eye-opening

"Sridharan L"

Really exhaustive and wonderful knowledge gained on afgan politics.

"Chandiran D.s"

நிச்சயமாக இந்தக் கதை மிகவும் அருமை பல உண்மைகள் தெரிய தற்போதுள்ள தாலிபான் கொ...Read more

5 Mins 19.91k படித்தவர்கள் 222 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 1 20-08-2021
5 Mins 13.08k படித்தவர்கள் 76 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 20-08-2021
5 Mins 10.05k படித்தவர்கள் 98 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 21-08-2021
5 Mins 8.51k படித்தவர்கள் 82 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 22-08-2021
5 Mins 7.43k படித்தவர்கள் 41 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 23-08-2021
6 Mins 6.32k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 24-08-2021
6 Mins 6.07k படித்தவர்கள் 38 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-08-2021
5 Mins 5.95k படித்தவர்கள் 36 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 26-08-2021
6 Mins 5.86k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 27-08-2021
5 Mins 5.68k படித்தவர்கள் 33 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 28-08-2021
5 Mins 5.84k படித்தவர்கள் 32 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 29-08-2021
5 Mins 6.0k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 30-08-2021
5 Mins 5.91k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 31-08-2021
5 Mins 5.73k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 01-09-2021
5 Mins 5.36k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 02-09-2021
5 Mins 4.96k படித்தவர்கள் 35 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 03-09-2021
5 Mins 4.9k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 04-09-2021
5 Mins 4.85k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 05-09-2021
5 Mins 5.01k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 06-09-2021
5 Mins 4.89k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 07-09-2021
5 Mins 4.44k படித்தவர்கள் 43 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 08-09-2021
5 Mins 4.53k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 09-09-2021
5 Mins 4.2k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 10-09-2021
5 Mins 3.77k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 11-09-2021
5 Mins 3.89k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-09-2021
5 Mins 4.2k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 13-09-2021
5 Mins 4.08k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 14-09-2021
5 Mins 4.17k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 15-09-2021
5 Mins 4.31k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 16-09-2021
5 Mins 4.45k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 17-09-2021
5 Mins 4.16k படித்தவர்கள் 44 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 18-09-2021
5 Mins 3.79k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 19-09-2021
5 Mins 3.76k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 20-09-2021
5 Mins 3.78k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 21-09-2021
5 Mins 3.61k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 22-09-2021
5 Mins 3.97k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 23-09-2021
5 Mins 3.35k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 24-09-2021
5 Mins 3.26k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 25-09-2021
5 Mins 3.11k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 26-09-2021
5 Mins 3.04k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 27-09-2021
5 Mins 3.06k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 28-09-2021
5 Mins 3.13k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 29-09-2021
5 Mins 3.36k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 30-09-2021
5 Mins 3.67k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 01-10-2021
5 Mins 3.64k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 02-10-2021
5 Mins 3.62k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 03-10-2021
5 Mins 3.45k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 04-10-2021
5 Mins 3.21k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 05-10-2021
5 Mins 3.16k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 06-10-2021
5 Mins 3.26k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 07-10-2021
5 Mins 3.28k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 08-10-2021
5 Mins 2.98k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 09-10-2021
5 Mins 2.85k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 10-10-2021
5 Mins 2.83k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 11-10-2021
5 Mins 2.8k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 12-10-2021
5 Mins 2.75k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 13-10-2021
4 Mins 2.8k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 14-10-2021
5 Mins 2.94k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 15-10-2021
5 Mins 2.93k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 16-10-2021
5 Mins 2.78k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 17-10-2021
5 Mins 2.7k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 18-10-2021
5 Mins 2.86k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 62 19-10-2021
5 Mins 2.83k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 63 20-10-2021
5 Mins 2.7k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 64 21-10-2021
5 Mins 2.69k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 65 22-10-2021
5 Mins 2.7k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 66 23-10-2021
5 Mins 2.6k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 67 24-10-2021
5 Mins 2.6k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 68 25-10-2021
5 Mins 2.49k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 69 26-10-2021
5 Mins 2.42k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 70 27-10-2021
5 Mins 2.37k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 71 28-10-2021
5 Mins 2.55k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 72 29-10-2021
5 Mins 2.44k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 73 30-10-2021
5 Mins 2.45k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 74 31-10-2021
5 Mins 2.41k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 75 01-11-2021
6 Mins 2.34k படித்தவர்கள் 81 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்