மாயா வினோதப் பரதேசி - பகுதி 2

By வடுவூர் கே.துரைசாமி ஐயங்கார் 15,120 படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (7 ரேட்டிங்ஸ்)
Classic Fiction Crime Thriller Mini-SeriesEnded64 அத்தியாயங்கள்
மனோன்மணி என்று நினைத்து இடும்பன் சேர்வைக்காரன் கடத்திவந்த பெண்ணைப் பற்றிப் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். பெண் வேடமிட்டிருக்கும் கந்தசாமி அந்த வீட்டு வேலைக்காரியிடம் பேச்சுக் கொடுத்து, அவனைக் கடத்திவரச் செய்தது மாசிலாமணி என்பதைத் தெரிந்துகொள்கிறான். இடும்பன் சேர்வைக்காரன் தான் கடத்திவந்தது மனோன்மணி இல்லை என்று தெரிந்தும் மீண்டும் மனோன்மணியைக் கடத்திவருவதாக உறுதி கொடுக்கிறான். மாசிலாமணி பெண் வேடத்தில் இருக்கும் கந்தசாமியைப் பார்த்து மோகம் கொள்கிறான். அவனோடு திருமணமும் செய்துகொள்கிறான். முதலிரவு அன்று கந்தசாமியின் பேச்சைக் கேட்டு தன்னுடைய வரலாற்றைச் சொல்கிறான். அடுத்த நாள், கந்தசாமி காணாமல் போய்விடுகிறான். கந்தசாமியைத் தேடும் பணி என்னவாகிறது, சென்னைக்கு வரும் கும்பல் கடத்திச்சென்றதா, மனோன்மணி என்ன ஆகிறாள் என்று விரிகிறது இரண்டாம் பாகம்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
7 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"sheeba"

interesting

"Venkatkumar V"

வெகு சுவாரஸ்யமா போகுது.

"Rajalakshmi Sureshkumar"

அந்த கால ராஜேஷ்குமார் .குடும்ப திரில்லர் எழுதுவதில் டாப் இவர் .Read more

"Meena Nagarajan"

அருமையான நாவல். விறுவிறுப்பாகச் செல்கிறது. அன்றைய மனிதர்கள் ,அவர்களின் வாழ்...Read more

5 Mins 544 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 01-09-2022
4 Mins 294 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 01-09-2022
5 Mins 272 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 01-09-2022
5 Mins 274 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 01-09-2022
4 Mins 266 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 01-09-2022
4 Mins 246 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 01-09-2022
5 Mins 241 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 01-09-2022
4 Mins 251 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 01-09-2022
4 Mins 236 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 01-09-2022
5 Mins 235 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 01-09-2022
4 Mins 231 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 01-09-2022
5 Mins 234 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 01-09-2022
4 Mins 226 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 01-09-2022
5 Mins 239 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 01-09-2022
4 Mins 234 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 01-09-2022
5 Mins 242 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 01-09-2022
5 Mins 237 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 01-09-2022
5 Mins 247 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 01-09-2022
4 Mins 238 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 01-09-2022
5 Mins 236 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 01-09-2022
4 Mins 232 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 01-09-2022
4 Mins 229 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 01-09-2022
4 Mins 255 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 01-09-2022
4 Mins 232 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 01-09-2022
6 Mins 226 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 01-09-2022
4 Mins 219 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 01-09-2022
4 Mins 218 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 01-09-2022
5 Mins 229 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 01-09-2022
5 Mins 212 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 01-09-2022
5 Mins 222 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 01-09-2022
4 Mins 225 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 01-09-2022
4 Mins 239 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 01-09-2022
5 Mins 231 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 01-09-2022
5 Mins 229 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 01-09-2022
5 Mins 222 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 01-09-2022
4 Mins 217 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 01-09-2022
5 Mins 225 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 01-09-2022
4 Mins 226 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 01-09-2022
5 Mins 219 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 01-09-2022
5 Mins 217 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 01-09-2022
4 Mins 221 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 01-09-2022
4 Mins 219 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 01-09-2022
5 Mins 226 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 01-09-2022
4 Mins 220 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 01-09-2022
5 Mins 221 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 01-09-2022
5 Mins 214 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 01-09-2022
5 Mins 209 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 01-09-2022
5 Mins 206 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 01-09-2022
5 Mins 226 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 01-09-2022
4 Mins 239 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 01-09-2022
5 Mins 223 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 01-09-2022
4 Mins 209 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 01-09-2022
5 Mins 223 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 01-09-2022
5 Mins 222 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 01-09-2022
5 Mins 223 படித்தவர்கள் 1 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 01-09-2022
5 Mins 221 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 01-09-2022
4 Mins 216 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 01-09-2022
4 Mins 209 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 01-09-2022
4 Mins 209 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 01-09-2022
4 Mins 219 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 01-09-2022
4 Mins 222 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 62 01-09-2022
4 Mins 222 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 63 01-09-2022
4 Mins 220 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 64 01-09-2022
4 Mins 341 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்