மாயா வினோதப் பரதேசி - பகுதி 2

By வடுவூர் கே.துரைசாமி ஐயங்கார் 19.25k படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (8 ரேட்டிங்ஸ்)
Classic Fiction Crime Thriller Mini-SeriesEnded64 அத்தியாயங்கள்
மனோன்மணி என்று நினைத்து இடும்பன் சேர்வைக்காரன் கடத்திவந்த பெண்ணைப் பற்றிப் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். பெண் வேடமிட்டிருக்கும் கந்தசாமி அந்த வீட்டு வேலைக்காரியிடம் பேச்சுக் கொடுத்து, அவனைக் கடத்திவரச் செய்தது மாசிலாமணி என்பதைத் தெரிந்துகொள்கிறான். இடும்பன் சேர்வைக்காரன் தான் கடத்திவந்தது மனோன்மணி இல்லை என்று தெரிந்தும் மீண்டும் மனோன்மணியைக் கடத்திவருவதாக உறுதி கொடுக்கிறான். மாசிலாமணி பெண் வேடத்தில் இருக்கும் கந்தசாமியைப் பார்த்து மோகம் கொள்கிறான். அவனோடு திருமணமும் செய்துகொள்கிறான். முதலிரவு அன்று கந்தசாமியின் பேச்சைக் கேட்டு தன்னுடைய வரலாற்றைச் சொல்கிறான். அடுத்த நாள், கந்தசாமி காணாமல் போய்விடுகிறான். கந்தசாமியைத் தேடும் பணி என்னவாகிறது, சென்னைக்கு வரும் கும்பல் கடத்திச்சென்றதா, மனோன்மணி என்ன ஆகிறாள் என்று விரிகிறது இரண்டாம் பாகம்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
8 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"kousalyadevi chandrasekar"

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

"sheeba"

interesting

"Venkatkumar V"

வெகு சுவாரஸ்யமா போகுது.

"Rajalakshmi Sureshkumar"

அந்த கால ராஜேஷ்குமார் .குடும்ப திரில்லர் எழுதுவதில் டாப் இவர் .Read more

5 Mins 692 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 01-09-2022
4 Mins 381 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 01-09-2022
5 Mins 350 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 01-09-2022
5 Mins 355 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 01-09-2022
4 Mins 336 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 01-09-2022
4 Mins 310 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 01-09-2022
5 Mins 303 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 01-09-2022
4 Mins 315 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 01-09-2022
4 Mins 301 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 01-09-2022
5 Mins 298 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 01-09-2022
4 Mins 294 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 01-09-2022
5 Mins 298 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 01-09-2022
4 Mins 295 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 01-09-2022
5 Mins 302 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 01-09-2022
4 Mins 304 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 01-09-2022
5 Mins 303 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 01-09-2022
5 Mins 300 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 01-09-2022
5 Mins 307 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 01-09-2022
4 Mins 292 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 01-09-2022
5 Mins 291 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 01-09-2022
4 Mins 287 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 01-09-2022
4 Mins 288 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 01-09-2022
4 Mins 314 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 01-09-2022
4 Mins 293 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 01-09-2022
6 Mins 292 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 01-09-2022
4 Mins 279 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 01-09-2022
4 Mins 279 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 01-09-2022
5 Mins 294 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 01-09-2022
5 Mins 273 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 01-09-2022
5 Mins 278 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 01-09-2022
4 Mins 289 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 01-09-2022
4 Mins 305 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 01-09-2022
5 Mins 286 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 01-09-2022
5 Mins 290 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 01-09-2022
5 Mins 289 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 01-09-2022
4 Mins 278 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 01-09-2022
5 Mins 279 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 01-09-2022
4 Mins 284 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 01-09-2022
5 Mins 274 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 01-09-2022
5 Mins 276 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 01-09-2022
4 Mins 284 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 01-09-2022
4 Mins 282 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 01-09-2022
5 Mins 282 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 01-09-2022
4 Mins 281 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 01-09-2022
5 Mins 279 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 01-09-2022
5 Mins 276 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 01-09-2022
5 Mins 270 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 01-09-2022
5 Mins 269 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 01-09-2022
5 Mins 278 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 01-09-2022
4 Mins 293 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 01-09-2022
5 Mins 280 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 01-09-2022
4 Mins 275 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 01-09-2022
5 Mins 294 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 01-09-2022
5 Mins 295 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 01-09-2022
5 Mins 293 படித்தவர்கள் 1 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 01-09-2022
5 Mins 285 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 01-09-2022
4 Mins 274 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 01-09-2022
4 Mins 270 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 01-09-2022
4 Mins 271 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 01-09-2022
4 Mins 281 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 01-09-2022
4 Mins 286 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 62 01-09-2022
4 Mins 286 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 63 01-09-2022
4 Mins 282 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 64 01-09-2022
4 Mins 444 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்