அழகர் கோயில்

By தொ.பரமசிவன் 13.26k படித்தவர்கள் | 4.7 out of 5 (10 ரேட்டிங்ஸ்)
Non Fiction Social Mini-SeriesEnded34 அத்தியாயங்கள்
கோயில் ஆய்வு பற்றிய நூல்களின் எடுத்துரைப்பில் ஒரு முன்மாதிரி நூல் ‘அழகர் கோயில்’. அழகர் கோயிலின் சகல பரிமாணங்களையும் விரிவாக எடுத்துரைக்கும் நூல் இது. கோயிலோடு ஏழை எளியவர்கள் கொண்டுள்ள உறவையும் இந்நூல் விளக்குகிறது. கோயிலைப் பற்றிய இலக்கியம், கோயில் நடைமுறை, திருவிழாச் சடங்குகள், திருவிழாக்களில் வெளிப்படும் கதைகள், பாடல்கள், நம்பிக்கைகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்ட நூல். சாமானியர்களும் வாசிக்கக்கூடிய சுவாரஸ்யமான ஆய்வு நூல்!
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
10 ரேட்டிங்ஸ்
4.7 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"SaravanaKumar"

சுவையான வரலாறு

"vishnuu"

good onee

"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌

"Anonymous"

❤️❤️❤️❤️❤️❤️

4 Mins 3.98k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 24-02-2022
6 Mins 2.04k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 24-02-2022
7 Mins 1.02k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 24-02-2022
7 Mins 695 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 24-02-2022
7 Mins 547 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 24-02-2022
4 Mins 392 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 24-02-2022
5 Mins 358 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 24-02-2022
4 Mins 288 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 24-02-2022
5 Mins 258 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 24-02-2022
4 Mins 251 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 24-02-2022
4 Mins 239 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 24-02-2022
6 Mins 207 படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 24-02-2022
4 Mins 166 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 24-02-2022
7 Mins 177 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 24-02-2022
6 Mins 156 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 24-02-2022
5 Mins 138 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 24-02-2022
5 Mins 127 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 24-02-2022
7 Mins 144 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 24-02-2022
4 Mins 116 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 24-02-2022
5 Mins 119 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 24-02-2022
5 Mins 126 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 24-02-2022
5 Mins 111 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 24-02-2022
5 Mins 111 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 24-02-2022
4 Mins 94 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 24-02-2022
4 Mins 104 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 24-02-2022
4 Mins 119 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 24-02-2022
4 Mins 110 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 24-02-2022
4 Mins 115 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 24-02-2022
5 Mins 121 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 24-02-2022
3 Mins 124 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 24-02-2022
6 Mins 126 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 24-02-2022
5 Mins 135 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 24-02-2022
6 Mins 146 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 24-02-2022
6 Mins 283 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்