அழகர் கோயில்

By தொ.பரமசிவன் 13.95k படித்தவர்கள் | 4.7 out of 5 (10 ரேட்டிங்ஸ்)
Non Fiction Social Mini-SeriesEnded34 அத்தியாயங்கள்
கோயில் ஆய்வு பற்றிய நூல்களின் எடுத்துரைப்பில் ஒரு முன்மாதிரி நூல் ‘அழகர் கோயில்’. அழகர் கோயிலின் சகல பரிமாணங்களையும் விரிவாக எடுத்துரைக்கும் நூல் இது. கோயிலோடு ஏழை எளியவர்கள் கொண்டுள்ள உறவையும் இந்நூல் விளக்குகிறது. கோயிலைப் பற்றிய இலக்கியம், கோயில் நடைமுறை, திருவிழாச் சடங்குகள், திருவிழாக்களில் வெளிப்படும் கதைகள், பாடல்கள், நம்பிக்கைகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்ட நூல். சாமானியர்களும் வாசிக்கக்கூடிய சுவாரஸ்யமான ஆய்வு நூல்!
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
10 ரேட்டிங்ஸ்
4.7 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"SaravanaKumar"

சுவையான வரலாறு

"vishnuu"

good onee

"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌

"Anonymous"

❤️❤️❤️❤️❤️❤️

4 Mins 4.1k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 24-02-2022
6 Mins 2.13k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 24-02-2022
7 Mins 1.07k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 24-02-2022
7 Mins 733 படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 24-02-2022
7 Mins 580 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 24-02-2022
4 Mins 415 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 24-02-2022
5 Mins 382 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 24-02-2022
4 Mins 310 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 24-02-2022
5 Mins 275 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 24-02-2022
4 Mins 273 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 24-02-2022
4 Mins 263 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 24-02-2022
6 Mins 230 படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 24-02-2022
4 Mins 186 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 24-02-2022
7 Mins 202 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 24-02-2022
6 Mins 174 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 24-02-2022
5 Mins 146 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 24-02-2022
5 Mins 138 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 24-02-2022
7 Mins 158 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 24-02-2022
4 Mins 125 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 24-02-2022
5 Mins 129 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 24-02-2022
5 Mins 138 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 24-02-2022
5 Mins 120 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 24-02-2022
5 Mins 117 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 24-02-2022
4 Mins 99 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 24-02-2022
4 Mins 110 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 24-02-2022
4 Mins 125 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 24-02-2022
4 Mins 116 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 24-02-2022
4 Mins 122 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 24-02-2022
5 Mins 127 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 24-02-2022
3 Mins 131 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 24-02-2022
6 Mins 133 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 24-02-2022
5 Mins 142 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 24-02-2022
6 Mins 156 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 24-02-2022
6 Mins 293 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்