அழகர் கோயில்

By தொ.பரமசிவன் 14.14k படித்தவர்கள் | 4.7 out of 5 (10 ரேட்டிங்ஸ்)
Non Fiction Social Mini-SeriesEnded34 அத்தியாயங்கள்
கோயில் ஆய்வு பற்றிய நூல்களின் எடுத்துரைப்பில் ஒரு முன்மாதிரி நூல் ‘அழகர் கோயில்’. அழகர் கோயிலின் சகல பரிமாணங்களையும் விரிவாக எடுத்துரைக்கும் நூல் இது. கோயிலோடு ஏழை எளியவர்கள் கொண்டுள்ள உறவையும் இந்நூல் விளக்குகிறது. கோயிலைப் பற்றிய இலக்கியம், கோயில் நடைமுறை, திருவிழாச் சடங்குகள், திருவிழாக்களில் வெளிப்படும் கதைகள், பாடல்கள், நம்பிக்கைகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்ட நூல். சாமானியர்களும் வாசிக்கக்கூடிய சுவாரஸ்யமான ஆய்வு நூல்!
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
10 ரேட்டிங்ஸ்
4.7 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"SaravanaKumar"

சுவையான வரலாறு

"vishnuu"

good onee

"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌

"Anonymous"

❤️❤️❤️❤️❤️❤️

4 Mins 4.14k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 24-02-2022
6 Mins 2.15k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 24-02-2022
7 Mins 1.09k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 24-02-2022
7 Mins 742 படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 24-02-2022
7 Mins 585 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 24-02-2022
4 Mins 419 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 24-02-2022
5 Mins 387 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 24-02-2022
4 Mins 313 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 24-02-2022
5 Mins 277 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 24-02-2022
4 Mins 277 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 24-02-2022
4 Mins 265 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 24-02-2022
6 Mins 231 படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 24-02-2022
4 Mins 188 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 24-02-2022
7 Mins 205 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 24-02-2022
6 Mins 178 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 24-02-2022
5 Mins 148 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 24-02-2022
5 Mins 140 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 24-02-2022
7 Mins 160 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 24-02-2022
4 Mins 127 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 24-02-2022
5 Mins 133 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 24-02-2022
5 Mins 140 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 24-02-2022
5 Mins 123 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 24-02-2022
5 Mins 122 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 24-02-2022
4 Mins 101 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 24-02-2022
4 Mins 113 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 24-02-2022
4 Mins 129 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 24-02-2022
4 Mins 119 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 24-02-2022
4 Mins 123 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 24-02-2022
5 Mins 127 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 24-02-2022
3 Mins 133 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 24-02-2022
6 Mins 136 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 24-02-2022
5 Mins 144 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 24-02-2022
6 Mins 160 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 24-02-2022
6 Mins 300 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்