அழகர் கோயில்

By தொ.பரமசிவன் 8,914 படித்தவர்கள் | 4.7 out of 5 (7 ரேட்டிங்ஸ்)
Non Fiction Social Mini-SeriesEnded34 அத்தியாயங்கள்
கோயில் ஆய்வு பற்றிய நூல்களின் எடுத்துரைப்பில் ஒரு முன்மாதிரி நூல் ‘அழகர் கோயில்’. அழகர் கோயிலின் சகல பரிமாணங்களையும் விரிவாக எடுத்துரைக்கும் நூல் இது. கோயிலோடு ஏழை எளியவர்கள் கொண்டுள்ள உறவையும் இந்நூல் விளக்குகிறது. கோயிலைப் பற்றிய இலக்கியம், கோயில் நடைமுறை, திருவிழாச் சடங்குகள், திருவிழாக்களில் வெளிப்படும் கதைகள், பாடல்கள், நம்பிக்கைகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்ட நூல். சாமானியர்களும் வாசிக்கக்கூடிய சுவாரஸ்யமான ஆய்வு நூல்!
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
7 ரேட்டிங்ஸ்
4.7 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"SaravanaKumar"

சுவையான வரலாறு

"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌

"Anonymous"

❤️❤️❤️❤️❤️❤️

"Sikkandar Kani"

nice story

4 Mins 2.68k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 24-02-2022
6 Mins 1.39k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 24-02-2022
7 Mins 693 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 24-02-2022
7 Mins 452 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 24-02-2022
7 Mins 366 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 24-02-2022
4 Mins 259 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 24-02-2022
5 Mins 242 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 24-02-2022
4 Mins 198 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 24-02-2022
5 Mins 177 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 24-02-2022
4 Mins 167 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 24-02-2022
4 Mins 165 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 24-02-2022
6 Mins 148 படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 24-02-2022
4 Mins 110 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 24-02-2022
7 Mins 127 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 24-02-2022
6 Mins 105 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 24-02-2022
5 Mins 89 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 24-02-2022
5 Mins 88 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 24-02-2022
7 Mins 99 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 24-02-2022
4 Mins 86 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 24-02-2022
5 Mins 85 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 24-02-2022
5 Mins 82 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 24-02-2022
5 Mins 73 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 24-02-2022
5 Mins 69 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 24-02-2022
4 Mins 58 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 24-02-2022
4 Mins 63 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 24-02-2022
4 Mins 77 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 24-02-2022
4 Mins 72 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 24-02-2022
4 Mins 80 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 24-02-2022
5 Mins 80 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 24-02-2022
3 Mins 80 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 24-02-2022
6 Mins 85 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 24-02-2022
5 Mins 88 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 24-02-2022
6 Mins 89 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 24-02-2022
6 Mins 175 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்