அழகர் கோயில்

By தொ.பரமசிவன் 11,745 படித்தவர்கள் | 4.7 out of 5 (10 ரேட்டிங்ஸ்)
Non Fiction Social Mini-SeriesEnded34 அத்தியாயங்கள்
கோயில் ஆய்வு பற்றிய நூல்களின் எடுத்துரைப்பில் ஒரு முன்மாதிரி நூல் ‘அழகர் கோயில்’. அழகர் கோயிலின் சகல பரிமாணங்களையும் விரிவாக எடுத்துரைக்கும் நூல் இது. கோயிலோடு ஏழை எளியவர்கள் கொண்டுள்ள உறவையும் இந்நூல் விளக்குகிறது. கோயிலைப் பற்றிய இலக்கியம், கோயில் நடைமுறை, திருவிழாச் சடங்குகள், திருவிழாக்களில் வெளிப்படும் கதைகள், பாடல்கள், நம்பிக்கைகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்ட நூல். சாமானியர்களும் வாசிக்கக்கூடிய சுவாரஸ்யமான ஆய்வு நூல்!
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
10 ரேட்டிங்ஸ்
4.7 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"SaravanaKumar"

சுவையான வரலாறு

"vishnuu"

good onee

"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌

"Anonymous"

❤️❤️❤️❤️❤️❤️

4 Mins 3.52k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 24-02-2022
6 Mins 1.81k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 24-02-2022
7 Mins 904 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 24-02-2022
7 Mins 606 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 24-02-2022
7 Mins 481 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 24-02-2022
4 Mins 346 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 24-02-2022
5 Mins 321 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 24-02-2022
4 Mins 261 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 24-02-2022
5 Mins 234 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 24-02-2022
4 Mins 223 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 24-02-2022
4 Mins 218 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 24-02-2022
6 Mins 188 படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 24-02-2022
4 Mins 148 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 24-02-2022
7 Mins 160 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 24-02-2022
6 Mins 139 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 24-02-2022
5 Mins 119 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 24-02-2022
5 Mins 111 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 24-02-2022
7 Mins 127 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 24-02-2022
4 Mins 104 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 24-02-2022
5 Mins 107 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 24-02-2022
5 Mins 111 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 24-02-2022
5 Mins 101 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 24-02-2022
5 Mins 96 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 24-02-2022
4 Mins 82 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 24-02-2022
4 Mins 91 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 24-02-2022
4 Mins 108 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 24-02-2022
4 Mins 101 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 24-02-2022
4 Mins 106 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 24-02-2022
5 Mins 110 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 24-02-2022
3 Mins 116 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 24-02-2022
6 Mins 112 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 24-02-2022
5 Mins 119 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 24-02-2022
6 Mins 124 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 24-02-2022
6 Mins 240 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்