மங்கையர்க்கரசியின் காதல்

By வ.வே.சு. ஐயர் 6,035 படித்தவர்கள் | 3.6 out of 5 (5 ரேட்டிங்ஸ்)
Short Stories Romance Mini-SeriesEnded8 அத்தியாயங்கள்
காதல் கதைகள் என்றாலே மகிழ்ச்சி, சோகம் என இரண்டும் கலந்த கலவையாக இருக்கும். இந்தச் சிறுகதைகளில் வரும் மங்கையர்க்கரசி – கருணாகரன், கமலா – விஜய தேவன், காங்கேயன் – மாதவி, லைலி – மஜ்னூன், அனார்கலி – ஜஹாங்கீர், நாரஸிஸ்ஸன் – எதிரொலியாள் என ஆறு காதல் தம்பதிகளின் காதல் ஒவ்வொன்றும் பலவிதமான உணர்வுகளை நமக்குள் கடத்தும். காதலர் தினத்துக்குப் பொருத்தமான கதைத் தொகுப்பு.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
5 ரேட்டிங்ஸ்
3.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Vishaka V"

good read

"Vishaka V"

good read

"Vishaka V"

good read

"Vishaka V"

good read

3 Mins 1.91k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
சிறுகதை 2 14-02-2022
13 Mins 1.44k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
சிறுகதை 3 14-02-2022
10 Mins 858 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
சிறுகதை 4 14-02-2022
17 Mins 491 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
சிறுகதை 5 14-02-2022
3 Mins 366 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
சிறுகதை 6 14-02-2022
9 Mins 305 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
சிறுகதை 7 14-02-2022
14 Mins 303 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
சிறுகதை 8 14-02-2022
16 Mins 345 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்