அறியப்படாத தமிழகம்

By தொ.பரமசிவன் 15.49k படித்தவர்கள் | 4.3 out of 5 (15 ரேட்டிங்ஸ்)
Non Fiction Social Mini-SeriesEnded24 அத்தியாயங்கள்
தொ.பரமசிவன் எழுதிய புத்தகங்களில் மிகவும் பரவலாக வாசிக்கப்பட்ட புத்தகங்களுள் ஒன்று ‘அறியப்படாத தமிழகம்’. தமிழர்களின் பண்பாடுகளைப் பற்றி நுணுக்கமான விவரங்களோடு எழுதப்பட்ட புத்தகம். இதன் சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், தமிழர்களின் பண்பாட்டைப் பேசுவதற்காக இவர் தமிழர்களின் அன்றாட வாழ்க்கைச் சூழலை, வாழ்க்கையின் பகுதியாக இருக்கும் விஷயங்களை எடுத்துக்கொண்டது எனலாம். இந்தப் புத்தகத்தில் விரவிக்கிடக்கும் தகவல்களும் நிகழ்வுகளும் உங்களை ஆச்சரியப்படுத்தும். தமிழர்கள் ஒவ்வொருவரும் வாசிக்க வேண்டிய புத்தகம் இது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
15 ரேட்டிங்ஸ்
4.3 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"சரவணக்குமார்"

தமிழின் தமிழரின் வாழ்வில் மாறிப்போன வாழக்கை முறைகளையும் இடைச்செறுகலாய் நுழை...Read more

"KOTHANDARAMAN RAJAGOPAL"

super Book of World records in this case

"Moulavi Haneef Manbayee"

💥💥💥💥💥💥

"Kesavaraj Ranganathan"

தொ ப அவர்களின் ஆய்வுகள் தமிழ் நிலத்தின் பெருமைகளை சிறப்பாக கோடிட்டுக் காட்ட...Read more

4 Mins 3.74k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 08-02-2022
3 Mins 1.63k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 08-02-2022
5 Mins 1.21k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 08-02-2022
5 Mins 934 படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 08-02-2022
4 Mins 727 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 08-02-2022
3 Mins 597 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 08-02-2022
6 Mins 608 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 08-02-2022
5 Mins 570 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 08-02-2022
5 Mins 513 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 08-02-2022
5 Mins 445 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 08-02-2022
3 Mins 382 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 08-02-2022
4 Mins 364 படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 08-02-2022
4 Mins 370 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 08-02-2022
4 Mins 350 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 08-02-2022
4 Mins 345 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 08-02-2022
4 Mins 317 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 08-02-2022
3 Mins 281 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 08-02-2022
4 Mins 315 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 08-02-2022
3 Mins 304 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 08-02-2022
4 Mins 313 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 08-02-2022
4 Mins 282 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 08-02-2022
3 Mins 245 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 08-02-2022
4 Mins 248 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 08-02-2022
4 Mins 392 படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்