அறியப்படாத தமிழகம்

By தொ.பரமசிவன் 12,283 படித்தவர்கள் | 4.3 out of 5 (14 ரேட்டிங்ஸ்)
Non Fiction Social Mini-SeriesEnded24 அத்தியாயங்கள்
தொ.பரமசிவன் எழுதிய புத்தகங்களில் மிகவும் பரவலாக வாசிக்கப்பட்ட புத்தகங்களுள் ஒன்று ‘அறியப்படாத தமிழகம்’. தமிழர்களின் பண்பாடுகளைப் பற்றி நுணுக்கமான விவரங்களோடு எழுதப்பட்ட புத்தகம். இதன் சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், தமிழர்களின் பண்பாட்டைப் பேசுவதற்காக இவர் தமிழர்களின் அன்றாட வாழ்க்கைச் சூழலை, வாழ்க்கையின் பகுதியாக இருக்கும் விஷயங்களை எடுத்துக்கொண்டது எனலாம். இந்தப் புத்தகத்தில் விரவிக்கிடக்கும் தகவல்களும் நிகழ்வுகளும் உங்களை ஆச்சரியப்படுத்தும். தமிழர்கள் ஒவ்வொருவரும் வாசிக்க வேண்டிய புத்தகம் இது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
14 ரேட்டிங்ஸ்
4.3 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"KOTHANDARAMAN RAJAGOPAL"

super Book of World records in this case

"Moulavi Haneef Manbayee"

💥💥💥💥💥💥

"மதன் குமார்"

தமிழகத்தினை பற்றி அறிய ஒரு அருமையான ஆய்வு கட்டுரை இப்புத்தகம். பற்பல தகவல்க...Read more

"intellect"

A nice series to read

4 Mins 3.02k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 08-02-2022
3 Mins 1.31k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 08-02-2022
5 Mins 960 படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 08-02-2022
5 Mins 749 படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 08-02-2022
4 Mins 556 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 08-02-2022
3 Mins 467 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 08-02-2022
6 Mins 488 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 08-02-2022
5 Mins 438 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 08-02-2022
5 Mins 406 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 08-02-2022
5 Mins 359 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 08-02-2022
3 Mins 301 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 08-02-2022
4 Mins 283 படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 08-02-2022
4 Mins 279 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 08-02-2022
4 Mins 271 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 08-02-2022
4 Mins 273 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 08-02-2022
4 Mins 247 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 08-02-2022
3 Mins 228 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 08-02-2022
4 Mins 244 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 08-02-2022
3 Mins 236 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 08-02-2022
4 Mins 228 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 08-02-2022
4 Mins 220 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 08-02-2022
3 Mins 197 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 08-02-2022
4 Mins 202 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 08-02-2022
4 Mins 315 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்