அறியப்படாத தமிழகம்

By தொ.பரமசிவன் 14.24k படித்தவர்கள் | 4.3 out of 5 (14 ரேட்டிங்ஸ்)
Non Fiction Social Mini-SeriesEnded24 அத்தியாயங்கள்
தொ.பரமசிவன் எழுதிய புத்தகங்களில் மிகவும் பரவலாக வாசிக்கப்பட்ட புத்தகங்களுள் ஒன்று ‘அறியப்படாத தமிழகம்’. தமிழர்களின் பண்பாடுகளைப் பற்றி நுணுக்கமான விவரங்களோடு எழுதப்பட்ட புத்தகம். இதன் சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், தமிழர்களின் பண்பாட்டைப் பேசுவதற்காக இவர் தமிழர்களின் அன்றாட வாழ்க்கைச் சூழலை, வாழ்க்கையின் பகுதியாக இருக்கும் விஷயங்களை எடுத்துக்கொண்டது எனலாம். இந்தப் புத்தகத்தில் விரவிக்கிடக்கும் தகவல்களும் நிகழ்வுகளும் உங்களை ஆச்சரியப்படுத்தும். தமிழர்கள் ஒவ்வொருவரும் வாசிக்க வேண்டிய புத்தகம் இது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
14 ரேட்டிங்ஸ்
4.3 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"KOTHANDARAMAN RAJAGOPAL"

super Book of World records in this case

"Moulavi Haneef Manbayee"

💥💥💥💥💥💥

"மதன் குமார்"

தமிழகத்தினை பற்றி அறிய ஒரு அருமையான ஆய்வு கட்டுரை இப்புத்தகம். பற்பல தகவல்க...Read more

"intellect"

A nice series to read

4 Mins 3.45k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 08-02-2022
3 Mins 1.52k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 08-02-2022
5 Mins 1.13k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 08-02-2022
5 Mins 866 படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 08-02-2022
4 Mins 662 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 08-02-2022
3 Mins 548 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 08-02-2022
6 Mins 560 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 08-02-2022
5 Mins 513 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 08-02-2022
5 Mins 471 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 08-02-2022
5 Mins 410 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 08-02-2022
3 Mins 352 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 08-02-2022
4 Mins 329 படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 08-02-2022
4 Mins 333 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 08-02-2022
4 Mins 315 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 08-02-2022
4 Mins 311 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 08-02-2022
4 Mins 288 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 08-02-2022
3 Mins 262 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 08-02-2022
4 Mins 291 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 08-02-2022
3 Mins 276 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 08-02-2022
4 Mins 280 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 08-02-2022
4 Mins 253 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 08-02-2022
3 Mins 221 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 08-02-2022
4 Mins 225 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 08-02-2022
4 Mins 357 படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்