அறியப்படாத தமிழகம்

By தொ.பரமசிவன் 8,866 படித்தவர்கள் | 4.2 out of 5 (13 ரேட்டிங்ஸ்)
Non Fiction Social Mini-SeriesEnded24 அத்தியாயங்கள்
தொ.பரமசிவன் எழுதிய புத்தகங்களில் மிகவும் பரவலாக வாசிக்கப்பட்ட புத்தகங்களுள் ஒன்று ‘அறியப்படாத தமிழகம்’. தமிழர்களின் பண்பாடுகளைப் பற்றி நுணுக்கமான விவரங்களோடு எழுதப்பட்ட புத்தகம். இதன் சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், தமிழர்களின் பண்பாட்டைப் பேசுவதற்காக இவர் தமிழர்களின் அன்றாட வாழ்க்கைச் சூழலை, வாழ்க்கையின் பகுதியாக இருக்கும் விஷயங்களை எடுத்துக்கொண்டது எனலாம். இந்தப் புத்தகத்தில் விரவிக்கிடக்கும் தகவல்களும் நிகழ்வுகளும் உங்களை ஆச்சரியப்படுத்தும். தமிழர்கள் ஒவ்வொருவரும் வாசிக்க வேண்டிய புத்தகம் இது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
13 ரேட்டிங்ஸ்
4.2 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"KOTHANDARAMAN RAJAGOPAL"

super Book of World records in this case

"Moulavi Haneef Manbayee"

💥💥💥💥💥💥

"intellect"

A nice series to read

"Prabhu Ram"

அருமையான புத்தகம்

4 Mins 2.2k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 08-02-2022
3 Mins 953 படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 08-02-2022
5 Mins 688 படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 08-02-2022
5 Mins 546 படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 08-02-2022
4 Mins 409 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 08-02-2022
3 Mins 342 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 08-02-2022
6 Mins 349 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 08-02-2022
5 Mins 317 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 08-02-2022
5 Mins 283 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 08-02-2022
5 Mins 247 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 08-02-2022
3 Mins 221 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 08-02-2022
4 Mins 214 படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 08-02-2022
4 Mins 211 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 08-02-2022
4 Mins 195 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 08-02-2022
4 Mins 198 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 08-02-2022
4 Mins 176 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 08-02-2022
3 Mins 164 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 08-02-2022
4 Mins 177 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 08-02-2022
3 Mins 168 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 08-02-2022
4 Mins 163 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 08-02-2022
4 Mins 159 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 08-02-2022
3 Mins 135 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 08-02-2022
4 Mins 130 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 08-02-2022
4 Mins 221 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்