வஸந்த மல்லிகா

By வடுவூர் கே.துரைசாமி ஐயங்கார் 32.48k படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (14 ரேட்டிங்ஸ்)
Classic Fiction Mini-SeriesEnded39 அத்தியாயங்கள்
பரசுராமபரவா என்னும் மகாராஷ்டிர சீமானின் ஜெமீன் சமஸ்தானத்தில் பவானியம்மாள்புரம் என்கிற ஓர் ஊர் உள்ளது. அவ்வூரில் தாய் தந்தையை இழந்த மல்லிகா அவளது அப்பாவின் நண்பரான துக்கோஜிராவின் ஆதரவில் வாழ்ந்து வருகிறாள். இந்நிலையில், ஜெமீன் இறந்ததும் வஸந்தராம் சமஸ்தானத்தின் பொறுப்பை ஏற்கிறான். அவனோ, மல்லிகாவின் பேரழகில் மனதைப் பறிகொடுக்கிறான். அவளும் அவனை மணந்து கொள்ளச் சம்மதிக்கிறாள். இந்த ரகசியத்தை அறிந்துகொண்ட துக்கோஜிராவ் தன் இரு மகள்கள் இருக்க வஸந்தராம் எப்படி மல்லிகாவை மணம் முடிக்கலாம் என திட்டமிட்டு அவளை கொழும்புக்கு அனுப்பத் தீர்மானிக்கிறார். இந்த விஷயம் வஸந்தராமுக்கு தெரிந்ததும் யாருக்கும் தெரியாமல் மல்லிகாவை அழைத்துக் கொண்டு தஞ்சாவூருக்கு வந்துவிடுகிறான். வஸந்தராமை நம்பி வீட்டைவிட்டு வெளியேறிய மல்லிகா அதன்பிறகு சந்திக்கும் பிரச்சினைகள் என்ன என்பதுதான் இந்நாவல்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
14 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Venkatkumar V"

அருமாயான லவ் ஸ்டோரி

"kousalyadevi chandrasekar"

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🙄

"DEVARAJ"

WHAT A WRITER. EXCELLENT ENTERTAINMENT. SUPER STORY.

"Rajalakshmi Sureshkumar"

always super

4 Mins 1.94k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 15-09-2022
3 Mins 1.17k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 15-09-2022
4 Mins 1.14k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 15-09-2022
5 Mins 1.09k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 15-09-2022
6 Mins 1.1k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 15-09-2022
3 Mins 1.06k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 15-09-2022
4 Mins 972 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 15-09-2022
5 Mins 942 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 15-09-2022
4 Mins 910 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 15-09-2022
5 Mins 870 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 15-09-2022
5 Mins 847 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 15-09-2022
5 Mins 841 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 15-09-2022
6 Mins 840 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 15-09-2022
5 Mins 813 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 15-09-2022
5 Mins 792 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 15-09-2022
3 Mins 740 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 15-09-2022
3 Mins 724 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 15-09-2022
5 Mins 734 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 15-09-2022
6 Mins 777 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 15-09-2022
8 Mins 853 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 15-09-2022
7 Mins 763 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 15-09-2022
6 Mins 747 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 15-09-2022
3 Mins 691 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 15-09-2022
5 Mins 676 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 15-09-2022
5 Mins 685 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 15-09-2022
6 Mins 727 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 15-09-2022
5 Mins 689 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 15-09-2022
5 Mins 691 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 15-09-2022
4 Mins 654 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 15-09-2022
4 Mins 671 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 15-09-2022
4 Mins 642 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 15-09-2022
5 Mins 632 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 15-09-2022
5 Mins 619 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 15-09-2022
4 Mins 643 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 15-09-2022
4 Mins 662 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 15-09-2022
4 Mins 669 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 15-09-2022
6 Mins 682 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 15-09-2022
5 Mins 705 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 15-09-2022
5 Mins 1.06k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்