பாலைப்புறா

By சு.சமுத்திரம் 18,211 படித்தவர்கள் | 3.9 out of 5 (14 ரேட்டிங்ஸ்)
Classic Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded43 அத்தியாயங்கள்
வெள்ளையன்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த கலைவாணி அந்த ஊரிலேயே கலகலப்பான ஒரு பெண்ணாக வளர்கிறாள். பொறியியல் துறையில் பணிபுரியும் மனோகரை மணம் புரிந்துகொள்ள கலைவாணிக்கு விருப்பம். இந்நிலையில், அந்தப் பகுதியில் நடக்கும் மருத்துவ முகாமில் இயல்பாகப் பரிசோதனை செய்துகொள்ளும் மனோகருக்கு எயிட்ஸ் நோய் இருப்பது தெரியவருகிறது. இதை மறைத்து, அப்பாவிப் பெண் கலைவாணியை மணம் முடிக்கிறான் மனோகர். சில மாத இல்லற வாழ்க்கைக்குப் பிறகு விஷயம் கலைவாணிக்குத் தெரியவருகிறது. அதன்பிறகு அவளது வாழ்க்கை என்னவாகிறது? மனோகரின் நிலை என்ன? இந்தப் பின்னணியில் நகர்கிறது கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
14 ரேட்டிங்ஸ்
3.9 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Vijayan D"

கலைவாணி ஒரு அருமையான பெண் அவரை காப்பாற்ற வேண்டும்Read more

"vishnu"

great one

"Latha Rangarajan"

so many unknown detials about Hiv

"intellect"

nice read

7 Mins 2.46k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 18-03-2022
6 Mins 939 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 18-03-2022
6 Mins 665 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 18-03-2022
6 Mins 562 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 18-03-2022
7 Mins 526 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 18-03-2022
7 Mins 469 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 18-03-2022
6 Mins 461 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 18-03-2022
6 Mins 425 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 18-03-2022
6 Mins 418 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 18-03-2022
7 Mins 426 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 18-03-2022
7 Mins 391 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 18-03-2022
6 Mins 395 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 18-03-2022
6 Mins 380 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 18-03-2022
6 Mins 369 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 18-03-2022
6 Mins 353 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 18-03-2022
7 Mins 341 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 18-03-2022
6 Mins 336 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 18-03-2022
6 Mins 342 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 18-03-2022
6 Mins 347 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 18-03-2022
6 Mins 353 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 18-03-2022
6 Mins 330 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 18-03-2022
6 Mins 316 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 18-03-2022
6 Mins 321 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 18-03-2022
6 Mins 321 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 18-03-2022
7 Mins 329 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 18-03-2022
6 Mins 342 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 18-03-2022
7 Mins 326 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 18-03-2022
6 Mins 292 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 18-03-2022
7 Mins 296 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 18-03-2022
7 Mins 313 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 18-03-2022
6 Mins 286 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 18-03-2022
7 Mins 305 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 18-03-2022
7 Mins 285 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 18-03-2022
6 Mins 284 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 18-03-2022
6 Mins 289 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 18-03-2022
6 Mins 282 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 18-03-2022
7 Mins 286 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 18-03-2022
6 Mins 297 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 18-03-2022
6 Mins 281 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 18-03-2022
7 Mins 284 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 18-03-2022
6 Mins 288 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 18-03-2022
6 Mins 316 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 18-03-2022
5 Mins 577 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்