பாலைப்புறா

By சு.சமுத்திரம் 23.55k படித்தவர்கள் | 3.9 out of 5 (16 ரேட்டிங்ஸ்)
Classic Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded43 அத்தியாயங்கள்
வெள்ளையன்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த கலைவாணி அந்த ஊரிலேயே கலகலப்பான ஒரு பெண்ணாக வளர்கிறாள். பொறியியல் துறையில் பணிபுரியும் மனோகரை மணம் புரிந்துகொள்ள கலைவாணிக்கு விருப்பம். இந்நிலையில், அந்தப் பகுதியில் நடக்கும் மருத்துவ முகாமில் இயல்பாகப் பரிசோதனை செய்துகொள்ளும் மனோகருக்கு எயிட்ஸ் நோய் இருப்பது தெரியவருகிறது. இதை மறைத்து, அப்பாவிப் பெண் கலைவாணியை மணம் முடிக்கிறான் மனோகர். சில மாத இல்லற வாழ்க்கைக்குப் பிறகு விஷயம் கலைவாணிக்குத் தெரியவருகிறது. அதன்பிறகு அவளது வாழ்க்கை என்னவாகிறது? மனோகரின் நிலை என்ன? இந்தப் பின்னணியில் நகர்கிறது கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
16 ரேட்டிங்ஸ்
3.9 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Vijayan D"

கலைவாணி ஒரு அருமையான பெண் அவரை காப்பாற்ற வேண்டும்Read more

"vishnu"

great one

"Latha Rangarajan"

so many unknown detials about Hiv

"intellect"

nice read

7 Mins 3.16k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 18-03-2022
6 Mins 1.18k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 18-03-2022
6 Mins 853 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 18-03-2022
6 Mins 720 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 18-03-2022
7 Mins 653 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 18-03-2022
7 Mins 597 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 18-03-2022
6 Mins 591 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 18-03-2022
6 Mins 540 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 18-03-2022
6 Mins 520 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 18-03-2022
7 Mins 539 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 18-03-2022
7 Mins 508 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 18-03-2022
6 Mins 493 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 18-03-2022
6 Mins 484 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 18-03-2022
6 Mins 464 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 18-03-2022
6 Mins 448 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 18-03-2022
7 Mins 435 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 18-03-2022
6 Mins 431 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 18-03-2022
6 Mins 441 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 18-03-2022
6 Mins 446 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 18-03-2022
6 Mins 456 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 18-03-2022
6 Mins 425 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 18-03-2022
6 Mins 409 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 18-03-2022
6 Mins 416 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 18-03-2022
6 Mins 431 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 18-03-2022
7 Mins 440 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 18-03-2022
6 Mins 442 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 18-03-2022
7 Mins 421 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 18-03-2022
6 Mins 388 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 18-03-2022
7 Mins 402 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 18-03-2022
7 Mins 415 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 18-03-2022
6 Mins 376 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 18-03-2022
7 Mins 416 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 18-03-2022
7 Mins 383 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 18-03-2022
6 Mins 380 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 18-03-2022
6 Mins 391 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 18-03-2022
6 Mins 381 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 18-03-2022
7 Mins 388 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 18-03-2022
6 Mins 388 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 18-03-2022
6 Mins 375 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 18-03-2022
7 Mins 375 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 18-03-2022
6 Mins 377 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 18-03-2022
6 Mins 420 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 18-03-2022
5 Mins 746 படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்