பாலைப்புறா

By சு.சமுத்திரம் 23.04k படித்தவர்கள் | 3.9 out of 5 (16 ரேட்டிங்ஸ்)
Classic Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded43 அத்தியாயங்கள்
வெள்ளையன்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த கலைவாணி அந்த ஊரிலேயே கலகலப்பான ஒரு பெண்ணாக வளர்கிறாள். பொறியியல் துறையில் பணிபுரியும் மனோகரை மணம் புரிந்துகொள்ள கலைவாணிக்கு விருப்பம். இந்நிலையில், அந்தப் பகுதியில் நடக்கும் மருத்துவ முகாமில் இயல்பாகப் பரிசோதனை செய்துகொள்ளும் மனோகருக்கு எயிட்ஸ் நோய் இருப்பது தெரியவருகிறது. இதை மறைத்து, அப்பாவிப் பெண் கலைவாணியை மணம் முடிக்கிறான் மனோகர். சில மாத இல்லற வாழ்க்கைக்குப் பிறகு விஷயம் கலைவாணிக்குத் தெரியவருகிறது. அதன்பிறகு அவளது வாழ்க்கை என்னவாகிறது? மனோகரின் நிலை என்ன? இந்தப் பின்னணியில் நகர்கிறது கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
16 ரேட்டிங்ஸ்
3.9 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Vijayan D"

கலைவாணி ஒரு அருமையான பெண் அவரை காப்பாற்ற வேண்டும்Read more

"vishnu"

great one

"Latha Rangarajan"

so many unknown detials about Hiv

"intellect"

nice read

7 Mins 3.1k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 18-03-2022
6 Mins 1.15k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 18-03-2022
6 Mins 826 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 18-03-2022
6 Mins 699 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 18-03-2022
7 Mins 637 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 18-03-2022
7 Mins 580 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 18-03-2022
6 Mins 576 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 18-03-2022
6 Mins 528 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 18-03-2022
6 Mins 509 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 18-03-2022
7 Mins 526 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 18-03-2022
7 Mins 494 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 18-03-2022
6 Mins 484 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 18-03-2022
6 Mins 475 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 18-03-2022
6 Mins 456 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 18-03-2022
6 Mins 440 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 18-03-2022
7 Mins 426 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 18-03-2022
6 Mins 423 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 18-03-2022
6 Mins 433 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 18-03-2022
6 Mins 438 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 18-03-2022
6 Mins 448 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 18-03-2022
6 Mins 416 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 18-03-2022
6 Mins 400 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 18-03-2022
6 Mins 406 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 18-03-2022
6 Mins 422 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 18-03-2022
7 Mins 431 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 18-03-2022
6 Mins 434 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 18-03-2022
7 Mins 412 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 18-03-2022
6 Mins 381 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 18-03-2022
7 Mins 394 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 18-03-2022
7 Mins 406 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 18-03-2022
6 Mins 368 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 18-03-2022
7 Mins 405 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 18-03-2022
7 Mins 375 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 18-03-2022
6 Mins 370 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 18-03-2022
6 Mins 382 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 18-03-2022
6 Mins 372 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 18-03-2022
7 Mins 378 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 18-03-2022
6 Mins 379 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 18-03-2022
6 Mins 366 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 18-03-2022
7 Mins 367 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 18-03-2022
6 Mins 369 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 18-03-2022
6 Mins 413 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 18-03-2022
5 Mins 736 படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்