பாலைப்புறா

By சு.சமுத்திரம் 22.64k படித்தவர்கள் | 3.9 out of 5 (16 ரேட்டிங்ஸ்)
Classic Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded43 அத்தியாயங்கள்
வெள்ளையன்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த கலைவாணி அந்த ஊரிலேயே கலகலப்பான ஒரு பெண்ணாக வளர்கிறாள். பொறியியல் துறையில் பணிபுரியும் மனோகரை மணம் புரிந்துகொள்ள கலைவாணிக்கு விருப்பம். இந்நிலையில், அந்தப் பகுதியில் நடக்கும் மருத்துவ முகாமில் இயல்பாகப் பரிசோதனை செய்துகொள்ளும் மனோகருக்கு எயிட்ஸ் நோய் இருப்பது தெரியவருகிறது. இதை மறைத்து, அப்பாவிப் பெண் கலைவாணியை மணம் முடிக்கிறான் மனோகர். சில மாத இல்லற வாழ்க்கைக்குப் பிறகு விஷயம் கலைவாணிக்குத் தெரியவருகிறது. அதன்பிறகு அவளது வாழ்க்கை என்னவாகிறது? மனோகரின் நிலை என்ன? இந்தப் பின்னணியில் நகர்கிறது கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
16 ரேட்டிங்ஸ்
3.9 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Vijayan D"

கலைவாணி ஒரு அருமையான பெண் அவரை காப்பாற்ற வேண்டும்Read more

"vishnu"

great one

"Latha Rangarajan"

so many unknown detials about Hiv

"intellect"

nice read

7 Mins 3.05k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 18-03-2022
6 Mins 1.13k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 18-03-2022
6 Mins 811 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 18-03-2022
6 Mins 690 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 18-03-2022
7 Mins 625 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 18-03-2022
7 Mins 565 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 18-03-2022
6 Mins 564 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 18-03-2022
6 Mins 514 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 18-03-2022
6 Mins 502 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 18-03-2022
7 Mins 517 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 18-03-2022
7 Mins 485 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 18-03-2022
6 Mins 477 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 18-03-2022
6 Mins 467 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 18-03-2022
6 Mins 449 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 18-03-2022
6 Mins 431 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 18-03-2022
7 Mins 419 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 18-03-2022
6 Mins 416 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 18-03-2022
6 Mins 426 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 18-03-2022
6 Mins 429 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 18-03-2022
6 Mins 440 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 18-03-2022
6 Mins 411 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 18-03-2022
6 Mins 394 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 18-03-2022
6 Mins 401 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 18-03-2022
6 Mins 417 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 18-03-2022
7 Mins 424 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 18-03-2022
6 Mins 428 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 18-03-2022
7 Mins 407 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 18-03-2022
6 Mins 375 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 18-03-2022
7 Mins 385 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 18-03-2022
7 Mins 396 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 18-03-2022
6 Mins 361 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 18-03-2022
7 Mins 399 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 18-03-2022
7 Mins 370 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 18-03-2022
6 Mins 364 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 18-03-2022
6 Mins 375 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 18-03-2022
6 Mins 366 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 18-03-2022
7 Mins 369 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 18-03-2022
6 Mins 373 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 18-03-2022
6 Mins 360 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 18-03-2022
7 Mins 361 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 18-03-2022
6 Mins 363 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 18-03-2022
6 Mins 407 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 18-03-2022
5 Mins 725 படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்