பாலைப்புறா

By சு.சமுத்திரம் 14,835 படித்தவர்கள் | 3.9 out of 5 (14 ரேட்டிங்ஸ்)
Classic Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded43 அத்தியாயங்கள்
வெள்ளையன்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த கலைவாணி அந்த ஊரிலேயே கலகலப்பான ஒரு பெண்ணாக வளர்கிறாள். பொறியியல் துறையில் பணிபுரியும் மனோகரை மணம் புரிந்துகொள்ள கலைவாணிக்கு விருப்பம். இந்நிலையில், அந்தப் பகுதியில் நடக்கும் மருத்துவ முகாமில் இயல்பாகப் பரிசோதனை செய்துகொள்ளும் மனோகருக்கு எயிட்ஸ் நோய் இருப்பது தெரியவருகிறது. இதை மறைத்து, அப்பாவிப் பெண் கலைவாணியை மணம் முடிக்கிறான் மனோகர். சில மாத இல்லற வாழ்க்கைக்குப் பிறகு விஷயம் கலைவாணிக்குத் தெரியவருகிறது. அதன்பிறகு அவளது வாழ்க்கை என்னவாகிறது? மனோகரின் நிலை என்ன? இந்தப் பின்னணியில் நகர்கிறது கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
14 ரேட்டிங்ஸ்
3.9 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Vijayan D"

கலைவாணி ஒரு அருமையான பெண் அவரை காப்பாற்ற வேண்டும்Read more

"vishnu"

great one

"Latha Rangarajan"

so many unknown detials about Hiv

"intellect"

nice read

7 Mins 1.94k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 18-03-2022
6 Mins 753 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 18-03-2022
6 Mins 549 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 18-03-2022
6 Mins 474 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 18-03-2022
7 Mins 438 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 18-03-2022
7 Mins 385 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 18-03-2022
6 Mins 372 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 18-03-2022
6 Mins 344 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 18-03-2022
6 Mins 339 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 18-03-2022
7 Mins 346 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 18-03-2022
7 Mins 318 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 18-03-2022
6 Mins 319 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 18-03-2022
6 Mins 311 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 18-03-2022
6 Mins 302 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 18-03-2022
6 Mins 288 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 18-03-2022
7 Mins 279 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 18-03-2022
6 Mins 279 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 18-03-2022
6 Mins 281 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 18-03-2022
6 Mins 287 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 18-03-2022
6 Mins 291 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 18-03-2022
6 Mins 273 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 18-03-2022
6 Mins 262 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 18-03-2022
6 Mins 258 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 18-03-2022
6 Mins 266 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 18-03-2022
7 Mins 271 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 18-03-2022
6 Mins 288 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 18-03-2022
7 Mins 269 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 18-03-2022
6 Mins 242 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 18-03-2022
7 Mins 245 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 18-03-2022
7 Mins 261 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 18-03-2022
6 Mins 237 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 18-03-2022
7 Mins 251 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 18-03-2022
7 Mins 231 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 18-03-2022
6 Mins 235 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 18-03-2022
6 Mins 236 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 18-03-2022
6 Mins 224 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 18-03-2022
7 Mins 225 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 18-03-2022
6 Mins 243 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 18-03-2022
6 Mins 232 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 18-03-2022
7 Mins 228 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 18-03-2022
6 Mins 238 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 18-03-2022
6 Mins 260 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 18-03-2022
5 Mins 467 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்