அவதூதர்

By க.நா.சுப்ரமண்யம் 12,506 படித்தவர்கள் | 1.8 out of 5 (5 ரேட்டிங்ஸ்)
Classic Fiction Social Spiritual Mini-SeriesEnded39 அத்தியாயங்கள்
சராசரி அறிவைக் கடந்து வாழ்வைப் பார்க்கிற அவதூதர் ஒருவர் சாத்தனூருக்கு வருகிறார். நிர்வாணமாகத் திரியும் அவரை, அந்த ஊருக்குப் புதிதாக வந்திருக்கும் இன்ஸ்பெக்டரான குலாம் கவுஸ் கைது செய்வதில் தொடங்குகிறது நாவல். அவர் செய்யும் மாயங்கள் குலாம் கவுஸை குழப்பத்தில் ஆழ்த்துகின்றன. அவதூதர், தந்தையை இழந்த குலாம் கவுஸின் மனைவி நஜ்மா பீவியைச் சந்திக்கிறார். அவதூதர் காட்டும் அன்பால் அவரை அப்பா என்று அழைக்கத் தொடங்குகிறாள். இப்படி சாத்தனூரின் பல்வேறு இடங்களில் பல்வேறு மனிதர்களின் வாழ்வில் நல்ல விஷயங்கள் நடக்க அவதூதர் காரணமாகிறார். இந்து, கிறிஸ்தவர், முஸ்லிம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மதங்களின், இனங்களின் நல்லிணக்கத்திற்கு உறுதுணையாக நிற்கிறார். பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அந்த அவதூதரின் ஆற்றல் குறைந்து சாதாரண நிலையில் வாழ்ந்துவருகிறார். 2054–ம் ஆண்டு வரப்போகும் அவதூதரின் குருவுக்காக காத்திருக்கிறது சாத்தனூர். அவதூதர் சந்திக்கும் மனிதர்களின் வாழ்வில் நிகழ்த்தும் நேர்மறையான அம்சங்களை விவரிப்பதே இந்நாவல்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
5 ரேட்டிங்ஸ்
1.8 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Amudha Gandhi"

good story, smooth moving

"Rajalakshmi Sureshkumar"

சுத்த பைத்தியக்காரத்தனமான இருக்கிறது.Read more

"Akshitha Lakshmi"

பராவாயில்லை

"Savithri Sankaran"

அவதூதர் என்றதும் சதாசிவப்பிரம்மேந்திரர் பற்றியது என்று நினைத்தோம்Read more

5 Mins 1.13k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 28-07-2022
5 Mins 740 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 28-07-2022
6 Mins 584 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 28-07-2022
4 Mins 458 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 28-07-2022
4 Mins 400 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 28-07-2022
4 Mins 400 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 28-07-2022
5 Mins 397 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 28-07-2022
4 Mins 433 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 28-07-2022
4 Mins 392 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 28-07-2022
5 Mins 333 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 28-07-2022
4 Mins 313 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 28-07-2022
5 Mins 324 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 28-07-2022
5 Mins 313 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 28-07-2022
5 Mins 308 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 28-07-2022
5 Mins 287 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 28-07-2022
6 Mins 274 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 28-07-2022
5 Mins 287 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 28-07-2022
5 Mins 289 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 28-07-2022
5 Mins 263 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 28-07-2022
5 Mins 261 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 28-07-2022
5 Mins 244 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 28-07-2022
4 Mins 234 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 28-07-2022
4 Mins 216 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 28-07-2022
4 Mins 238 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 28-07-2022
4 Mins 245 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 28-07-2022
5 Mins 223 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 28-07-2022
4 Mins 210 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 28-07-2022
4 Mins 217 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 28-07-2022
5 Mins 233 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 28-07-2022
4 Mins 214 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 28-07-2022
5 Mins 220 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 28-07-2022
4 Mins 222 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 28-07-2022
4 Mins 215 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 28-07-2022
4 Mins 202 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 28-07-2022
4 Mins 226 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 28-07-2022
4 Mins 222 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 28-07-2022
4 Mins 225 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 28-07-2022
5 Mins 218 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 28-07-2022
4 Mins 290 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்