அவதூதர்

By க.நா.சுப்ரமண்யம் 13.76k படித்தவர்கள் | 2.2 out of 5 (6 ரேட்டிங்ஸ்)
Classic Fiction Social Spiritual Mini-SeriesEnded39 அத்தியாயங்கள்
சராசரி அறிவைக் கடந்து வாழ்வைப் பார்க்கிற அவதூதர் ஒருவர் சாத்தனூருக்கு வருகிறார். நிர்வாணமாகத் திரியும் அவரை, அந்த ஊருக்குப் புதிதாக வந்திருக்கும் இன்ஸ்பெக்டரான குலாம் கவுஸ் கைது செய்வதில் தொடங்குகிறது நாவல். அவர் செய்யும் மாயங்கள் குலாம் கவுஸை குழப்பத்தில் ஆழ்த்துகின்றன. அவதூதர், தந்தையை இழந்த குலாம் கவுஸின் மனைவி நஜ்மா பீவியைச் சந்திக்கிறார். அவதூதர் காட்டும் அன்பால் அவரை அப்பா என்று அழைக்கத் தொடங்குகிறாள். இப்படி சாத்தனூரின் பல்வேறு இடங்களில் பல்வேறு மனிதர்களின் வாழ்வில் நல்ல விஷயங்கள் நடக்க அவதூதர் காரணமாகிறார். இந்து, கிறிஸ்தவர், முஸ்லிம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மதங்களின், இனங்களின் நல்லிணக்கத்திற்கு உறுதுணையாக நிற்கிறார். பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அந்த அவதூதரின் ஆற்றல் குறைந்து சாதாரண நிலையில் வாழ்ந்துவருகிறார். 2054–ம் ஆண்டு வரப்போகும் அவதூதரின் குருவுக்காக காத்திருக்கிறது சாத்தனூர். அவதூதர் சந்திக்கும் மனிதர்களின் வாழ்வில் நிகழ்த்தும் நேர்மறையான அம்சங்களை விவரிப்பதே இந்நாவல்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
6 ரேட்டிங்ஸ்
2.2 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Amudha Gandhi"

good story, smooth moving

"Rajalakshmi Sureshkumar"

சுத்த பைத்தியக்காரத்தனமான இருக்கிறது.Read more

"kousalyadevi chandrasekar"

nice story

"Akshitha Lakshmi"

பரவாயில்லை

5 Mins 1.25k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 28-07-2022
5 Mins 817 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 28-07-2022
6 Mins 641 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 28-07-2022
4 Mins 509 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 28-07-2022
4 Mins 442 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 28-07-2022
4 Mins 440 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 28-07-2022
5 Mins 435 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 28-07-2022
4 Mins 474 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 28-07-2022
4 Mins 431 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 28-07-2022
5 Mins 372 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 28-07-2022
4 Mins 350 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 28-07-2022
5 Mins 364 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 28-07-2022
5 Mins 346 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 28-07-2022
5 Mins 346 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 28-07-2022
5 Mins 317 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 28-07-2022
6 Mins 307 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 28-07-2022
5 Mins 325 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 28-07-2022
5 Mins 315 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 28-07-2022
5 Mins 285 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 28-07-2022
5 Mins 282 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 28-07-2022
5 Mins 264 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 28-07-2022
4 Mins 254 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 28-07-2022
4 Mins 239 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 28-07-2022
4 Mins 259 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 28-07-2022
4 Mins 270 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 28-07-2022
5 Mins 246 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 28-07-2022
4 Mins 237 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 28-07-2022
4 Mins 243 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 28-07-2022
5 Mins 255 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 28-07-2022
4 Mins 231 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 28-07-2022
5 Mins 235 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 28-07-2022
4 Mins 242 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 28-07-2022
4 Mins 232 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 28-07-2022
4 Mins 218 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 28-07-2022
4 Mins 244 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 28-07-2022
4 Mins 240 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 28-07-2022
4 Mins 247 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 28-07-2022
5 Mins 238 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 28-07-2022
4 Mins 316 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்