பூர்ண சந்திரோதயம் - பகுதி 5

By வடுவூர் கே.துரைசாமி ஐயங்கார் 24.09k படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (15 ரேட்டிங்ஸ்)
Classic Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded52 அத்தியாயங்கள்
நீலமேகம்பிள்ளையின் தந்தை மர்மமான முறையில் இறந்தது தொடர்பான விசாரணை துரிதமாகிறது. அந்த மரணத்தில் லீலாவதிக்குத் தொடர்பில்லை என போலீஸார் சொன்னதும் அவள் நிம்மதியாகிறாள். மற்றொருபுறம், ஷண்முகவடிவை அவளது அக்கா கமலத்திடம் சேர்ப்பதாக ஹேமாபாய் நம்பிக்கை கொடுக்கிறார். அது முற்றிலும் ஏமாற்றமாக மாறப்போகிறது என்பதை ஷண்முகவடிவு அறியாதவளாய் இருக்கிறாள். இந்நிலையில், கோலாப்பூரிலிருந்து தஞ்சை திரும்பிய கலியாணசுந்தரம், ஷண்முகவடிவை சந்திக்கிறானா? முடிவில், திருமண வைபவத்துக்குத் தயாராகிறது, இளவரசர் மாளிகை. அங்கே, யார் யாருக்குத் திருமணம் நடக்கிறது? இளவரசரும் நீலமேகம்பிள்ளையும் எடுக்கும் முடிவு என்ன? பூர்ண சந்திரோதயம் யார்? இப்படிப் பல மர்மமான கேள்விகளுக்கு முடிவை நிரப்புகிறது ‘பூர்ண சந்திரோதயம்’ நிறைவுப் பகுதி.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
15 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"SampathnaryananSarangan"

வடுவூராரின் நான்காவது கதையை தொடங்குகிறேன்Read more

"Leao"

very very very beautiful story

"Prasath N"

It's a really lengthy story with a storyline which will never reduce the in...Read more

"Sugumar S"

nice story

4 Mins 778 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 09-06-2022
4 Mins 545 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 09-06-2022
4 Mins 480 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 09-06-2022
5 Mins 475 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 09-06-2022
4 Mins 497 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 09-06-2022
4 Mins 508 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 09-06-2022
4 Mins 504 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 09-06-2022
4 Mins 508 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 09-06-2022
5 Mins 474 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 09-06-2022
5 Mins 479 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 09-06-2022
4 Mins 465 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 09-06-2022
4 Mins 442 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 09-06-2022
5 Mins 445 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 09-06-2022
5 Mins 455 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 09-06-2022
4 Mins 479 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 09-06-2022
6 Mins 457 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 09-06-2022
5 Mins 474 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 09-06-2022
5 Mins 445 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 09-06-2022
5 Mins 430 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 09-06-2022
5 Mins 438 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 09-06-2022
5 Mins 451 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 09-06-2022
4 Mins 439 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 09-06-2022
4 Mins 468 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 09-06-2022
4 Mins 439 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 09-06-2022
4 Mins 443 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 09-06-2022
5 Mins 438 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 09-06-2022
5 Mins 465 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 09-06-2022
5 Mins 443 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 09-06-2022
4 Mins 433 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 09-06-2022
5 Mins 442 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 09-06-2022
5 Mins 439 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 09-06-2022
5 Mins 431 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 09-06-2022
5 Mins 447 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 09-06-2022
6 Mins 466 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 09-06-2022
4 Mins 428 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 09-06-2022
5 Mins 442 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 09-06-2022
4 Mins 432 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 09-06-2022
5 Mins 453 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 09-06-2022
5 Mins 448 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 09-06-2022
5 Mins 452 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 09-06-2022
5 Mins 443 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 09-06-2022
5 Mins 427 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 09-06-2022
4 Mins 416 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 09-06-2022
4 Mins 429 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 09-06-2022
4 Mins 434 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 09-06-2022
5 Mins 439 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 09-06-2022
5 Mins 435 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 09-06-2022
5 Mins 438 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 09-06-2022
5 Mins 451 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 09-06-2022
4 Mins 448 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 09-06-2022
4 Mins 464 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 09-06-2022
5 Mins 596 படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்