பூர்ண சந்திரோதயம் - பகுதி 5

By வடுவூர் கே.துரைசாமி ஐயங்கார் 17,985 படித்தவர்கள் | 4.3 out of 5 (13 ரேட்டிங்ஸ்)
Classic Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded52 அத்தியாயங்கள்
நீலமேகம்பிள்ளையின் தந்தை மர்மமான முறையில் இறந்தது தொடர்பான விசாரணை துரிதமாகிறது. அந்த மரணத்தில் லீலாவதிக்குத் தொடர்பில்லை என போலீஸார் சொன்னதும் அவள் நிம்மதியாகிறாள். மற்றொருபுறம், ஷண்முகவடிவை அவளது அக்கா கமலத்திடம் சேர்ப்பதாக ஹேமாபாய் நம்பிக்கை கொடுக்கிறார். அது முற்றிலும் ஏமாற்றமாக மாறப்போகிறது என்பதை ஷண்முகவடிவு அறியாதவளாய் இருக்கிறாள். இந்நிலையில், கோலாப்பூரிலிருந்து தஞ்சை திரும்பிய கலியாணசுந்தரம், ஷண்முகவடிவை சந்திக்கிறானா? முடிவில், திருமண வைபவத்துக்குத் தயாராகிறது, இளவரசர் மாளிகை. அங்கே, யார் யாருக்குத் திருமணம் நடக்கிறது? இளவரசரும் நீலமேகம்பிள்ளையும் எடுக்கும் முடிவு என்ன? பூர்ண சந்திரோதயம் யார்? இப்படிப் பல மர்மமான கேள்விகளுக்கு முடிவை நிரப்புகிறது ‘பூர்ண சந்திரோதயம்’ நிறைவுப் பகுதி.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
13 ரேட்டிங்ஸ்
4.3 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Leao"

very very very beautiful story

"Prasath N"

It's a really lengthy story with a storyline which will never reduce the in...Read more

"Amudha Gandhi"

superb, good writing,super author

"Meena Nagarajan"

விறுவிறுப்பான நடை.நாவலைப் வாசிக்க ஆரம்பித்தால் கீழே வைக்க முடியவில்லை.Read more

4 Mins 537 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 09-06-2022
4 Mins 400 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 09-06-2022
4 Mins 362 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 09-06-2022
5 Mins 361 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 09-06-2022
4 Mins 378 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 09-06-2022
4 Mins 377 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 09-06-2022
4 Mins 378 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 09-06-2022
4 Mins 384 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 09-06-2022
5 Mins 364 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 09-06-2022
5 Mins 364 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 09-06-2022
4 Mins 356 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 09-06-2022
4 Mins 343 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 09-06-2022
5 Mins 339 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 09-06-2022
5 Mins 344 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 09-06-2022
4 Mins 362 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 09-06-2022
6 Mins 345 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 09-06-2022
5 Mins 363 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 09-06-2022
5 Mins 336 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 09-06-2022
5 Mins 321 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 09-06-2022
5 Mins 334 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 09-06-2022
5 Mins 339 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 09-06-2022
4 Mins 331 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 09-06-2022
4 Mins 362 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 09-06-2022
4 Mins 335 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 09-06-2022
4 Mins 336 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 09-06-2022
5 Mins 331 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 09-06-2022
5 Mins 349 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 09-06-2022
5 Mins 334 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 09-06-2022
4 Mins 328 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 09-06-2022
5 Mins 319 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 09-06-2022
5 Mins 327 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 09-06-2022
5 Mins 325 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 09-06-2022
5 Mins 333 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 09-06-2022
6 Mins 343 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 09-06-2022
4 Mins 321 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 09-06-2022
5 Mins 332 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 09-06-2022
4 Mins 325 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 09-06-2022
5 Mins 335 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 09-06-2022
5 Mins 335 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 09-06-2022
5 Mins 330 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 09-06-2022
5 Mins 331 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 09-06-2022
5 Mins 317 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 09-06-2022
4 Mins 304 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 09-06-2022
4 Mins 314 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 09-06-2022
4 Mins 314 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 09-06-2022
5 Mins 316 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 09-06-2022
5 Mins 316 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 09-06-2022
5 Mins 322 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 09-06-2022
5 Mins 335 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 09-06-2022
4 Mins 329 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 09-06-2022
4 Mins 339 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 09-06-2022
5 Mins 429 படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்