பூர்ண சந்திரோதயம் - பகுதி 5

By வடுவூர் கே.துரைசாமி ஐயங்கார் 12,981 படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (9 ரேட்டிங்ஸ்)
Classic Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded52 அத்தியாயங்கள்
நீலமேகம்பிள்ளையின் தந்தை மர்மமான முறையில் இறந்தது தொடர்பான விசாரணை துரிதமாகிறது. அந்த மரணத்தில் லீலாவதிக்குத் தொடர்பில்லை என போலீஸார் சொன்னதும் அவள் நிம்மதியாகிறாள். மற்றொருபுறம், ஷண்முகவடிவை அவளது அக்கா கமலத்திடம் சேர்ப்பதாக ஹேமாபாய் நம்பிக்கை கொடுக்கிறார். அது முற்றிலும் ஏமாற்றமாக மாறப்போகிறது என்பதை ஷண்முகவடிவு அறியாதவளாய் இருக்கிறாள். இந்நிலையில், கோலாப்பூரிலிருந்து தஞ்சை திரும்பிய கலியாணசுந்தரம், ஷண்முகவடிவை சந்திக்கிறானா? முடிவில், திருமண வைபவத்துக்குத் தயாராகிறது, இளவரசர் மாளிகை. அங்கே, யார் யாருக்குத் திருமணம் நடக்கிறது? இளவரசரும் நீலமேகம்பிள்ளையும் எடுக்கும் முடிவு என்ன? பூர்ண சந்திரோதயம் யார்? இப்படிப் பல மர்மமான கேள்விகளுக்கு முடிவை நிரப்புகிறது ‘பூர்ண சந்திரோதயம்’ நிறைவுப் பகுதி.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
9 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Prasath N"

It's a really lengthy story with a storyline which will never reduce the in...Read more

"Amudha Gandhi"

superb, good writing,super author

"Meena Nagarajan"

விறுவிறுப்பான நடை.நாவலைப் வாசிக்க ஆரம்பித்தால் கீழே வைக்க முடியவில்லை.Read more

"Ponnusamy D"

very nice super

4 Mins 384 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 09-06-2022
4 Mins 288 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 09-06-2022
4 Mins 261 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 09-06-2022
5 Mins 264 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 09-06-2022
4 Mins 270 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 09-06-2022
4 Mins 269 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 09-06-2022
4 Mins 276 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 09-06-2022
4 Mins 275 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 09-06-2022
5 Mins 265 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 09-06-2022
5 Mins 261 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 09-06-2022
4 Mins 258 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 09-06-2022
4 Mins 245 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 09-06-2022
5 Mins 245 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 09-06-2022
5 Mins 253 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 09-06-2022
4 Mins 270 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 09-06-2022
6 Mins 249 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 09-06-2022
5 Mins 260 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 09-06-2022
5 Mins 237 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 09-06-2022
5 Mins 233 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 09-06-2022
5 Mins 242 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 09-06-2022
5 Mins 246 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 09-06-2022
4 Mins 238 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 09-06-2022
4 Mins 253 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 09-06-2022
4 Mins 243 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 09-06-2022
4 Mins 242 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 09-06-2022
5 Mins 244 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 09-06-2022
5 Mins 252 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 09-06-2022
5 Mins 240 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 09-06-2022
4 Mins 236 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 09-06-2022
5 Mins 230 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 09-06-2022
5 Mins 240 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 09-06-2022
5 Mins 240 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 09-06-2022
5 Mins 247 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 09-06-2022
6 Mins 245 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 09-06-2022
4 Mins 229 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 09-06-2022
5 Mins 236 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 09-06-2022
4 Mins 236 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 09-06-2022
5 Mins 241 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 09-06-2022
5 Mins 240 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 09-06-2022
5 Mins 231 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 09-06-2022
5 Mins 235 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 09-06-2022
5 Mins 226 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 09-06-2022
4 Mins 222 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 09-06-2022
4 Mins 229 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 09-06-2022
4 Mins 229 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 09-06-2022
5 Mins 228 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 09-06-2022
5 Mins 234 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 09-06-2022
5 Mins 231 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 09-06-2022
5 Mins 241 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 09-06-2022
4 Mins 242 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 09-06-2022
4 Mins 243 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 09-06-2022
5 Mins 306 படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்