தெய்வம் என்பதோர்...

By தொ.பரமசிவன் 8.07k படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (9 ரேட்டிங்ஸ்)
Non Fiction Social Mini-SeriesEnded16 அத்தியாயங்கள்
பண்பாடு குறித்த ஆய்வுத் துறையில் தமிழ்நாடு இன்னும் தொடக்க நிலையிலேயே உள்ளது என்று சொல்லும் தொ.பரமசிவன், இந்த நூலிலுள்ள கட்டுரைகள் அனைத்தையும் பண்பாட்டு ஆய்வின் ஒரு பகுதியாகவே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்கிறார். தெய்வங்கள் பற்றிய அரிய, நுட்பமான தகவல்களைக் கள ஆய்வின் வழியாக எடுத்துரைக்கிறார். பண்பாடு பற்றிப் பேசுவதற்குத் தெய்வங்கள் மிக அடிப்படையான அம்சம் என்பதால் இந்நூல் மிகுந்த முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
9 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Varatharajan Chandrakasan"

தமிழர் மெய்யியலில் தொ. பா முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார்Read more

"Selva S"

arumai arumai

"RajeshKannan Es"

நல்ல புத்தகம்

"Akshitha Lakshmi"

நன்றாக உள்ளது 👌🏼👌🏼👌🏼👌🏼

6 Mins 2.28k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 03-03-2022
5 Mins 981 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 03-03-2022
3 Mins 540 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 03-03-2022
2 Mins 449 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 03-03-2022
3 Mins 425 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 03-03-2022
3 Mins 407 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 03-03-2022
2 Mins 372 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 03-03-2022
6 Mins 438 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 03-03-2022
6 Mins 351 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 03-03-2022
3 Mins 284 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 03-03-2022
2 Mins 247 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 03-03-2022
5 Mins 254 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 03-03-2022
6 Mins 263 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 03-03-2022
5 Mins 253 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 03-03-2022
5 Mins 234 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 03-03-2022
6 Mins 293 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்