தெய்வம் என்பதோர்...

By தொ.பரமசிவன் 7.41k படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (8 ரேட்டிங்ஸ்)
Non Fiction Social Mini-SeriesEnded16 அத்தியாயங்கள்
பண்பாடு குறித்த ஆய்வுத் துறையில் தமிழ்நாடு இன்னும் தொடக்க நிலையிலேயே உள்ளது என்று சொல்லும் தொ.பரமசிவன், இந்த நூலிலுள்ள கட்டுரைகள் அனைத்தையும் பண்பாட்டு ஆய்வின் ஒரு பகுதியாகவே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்கிறார். தெய்வங்கள் பற்றிய அரிய, நுட்பமான தகவல்களைக் கள ஆய்வின் வழியாக எடுத்துரைக்கிறார். பண்பாடு பற்றிப் பேசுவதற்குத் தெய்வங்கள் மிக அடிப்படையான அம்சம் என்பதால் இந்நூல் மிகுந்த முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
8 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Varatharajan Chandrakasan"

தமிழர் மெய்யியலில் தொ. பா முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார்Read more

"Selva S"

arumai arumai

"RajeshKannan Es"

நல்ல புத்தகம்

"Ganeshmoorthy Nagamani"

good concept

6 Mins 2.15k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 03-03-2022
5 Mins 914 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 03-03-2022
3 Mins 501 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 03-03-2022
2 Mins 420 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 03-03-2022
3 Mins 394 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 03-03-2022
3 Mins 362 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 03-03-2022
2 Mins 345 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 03-03-2022
6 Mins 396 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 03-03-2022
6 Mins 319 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 03-03-2022
3 Mins 251 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 03-03-2022
2 Mins 224 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 03-03-2022
5 Mins 228 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 03-03-2022
6 Mins 236 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 03-03-2022
5 Mins 226 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 03-03-2022
5 Mins 207 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 03-03-2022
6 Mins 238 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்