தெய்வம் என்பதோர்...

By தொ.பரமசிவன் 4,930 படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (6 ரேட்டிங்ஸ்)
Non Fiction Social Mini-SeriesEnded16 அத்தியாயங்கள்
பண்பாடு குறித்த ஆய்வுத் துறையில் தமிழ்நாடு இன்னும் தொடக்க நிலையிலேயே உள்ளது என்று சொல்லும் தொ.பரமசிவன், இந்த நூலிலுள்ள கட்டுரைகள் அனைத்தையும் பண்பாட்டு ஆய்வின் ஒரு பகுதியாகவே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்கிறார். தெய்வங்கள் பற்றிய அரிய, நுட்பமான தகவல்களைக் கள ஆய்வின் வழியாக எடுத்துரைக்கிறார். பண்பாடு பற்றிப் பேசுவதற்குத் தெய்வங்கள் மிக அடிப்படையான அம்சம் என்பதால் இந்நூல் மிகுந்த முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
6 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Varatharajan Chandrakasan"

தமிழர் மெய்யியலில் தொ. பா முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார்Read more

"RajeshKannan Es"

நல்ல புத்தகம்

"intellect"

Amazing story

"Amudha E"

super story, good concept....

6 Mins 1.42k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 03-03-2022
5 Mins 609 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 03-03-2022
3 Mins 341 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 03-03-2022
2 Mins 277 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 03-03-2022
3 Mins 257 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 03-03-2022
3 Mins 246 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 03-03-2022
2 Mins 233 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 03-03-2022
6 Mins 270 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 03-03-2022
6 Mins 218 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 03-03-2022
3 Mins 160 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 03-03-2022
2 Mins 148 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 03-03-2022
5 Mins 147 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 03-03-2022
6 Mins 156 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 03-03-2022
5 Mins 142 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 03-03-2022
5 Mins 131 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 03-03-2022
6 Mins 164 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்