பஞ்சும் பசியும்

By தொ.மு.சி.ரகுநாதன் 11.14k படித்தவர்கள் | 3.7 out of 5 (3 ரேட்டிங்ஸ்)
Classic Fiction Social Mini-SeriesEnded30 அத்தியாயங்கள்
‘பஞ்சும் பசியும்’ ஒரு சரித்திர நாவல். நமது நாட்டில் கைத்தறி நெசவாளர்கள் பட்ட அவலத்தையும், அதைப் போக்க அவர்கள் மேற்கொண்ட முயற்சிகளையும் சித்திரிக்கும் நாவல். நாட்டு மக்களின் மானத்தைக் காப்பதற்காக உழைத்த மக்கள் தங்கள் மானத்தைக் காப்பதற்கு வகையற்றுத் திரியும் அலங்கோலமும், ஆணும் பெண்ணும் குழந்தைகுட்டிகளும் அல்லோல கல்லோலப்பட்டுச் சீரழிந்த துயாரார்ந்த அனுபவங்களும் உயிர்ப்போடு இந்நாவலில் பதிவாகியிருக்கின்றன. இவர்களுடைய வாழ்க்கைச் சூழலோடு அக்காலத்தின் சரித்திரச் சூழலும் பின்னிப்பிணைந்திருக்கின்றன.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
3 ரேட்டிங்ஸ்
3.7 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Saravanan Leelavathi"

nice to read

"kousalyadevi chandrasekar"

nice story

"Bhanumathi Venkatasubramanian"

உழைப்பாளி படும் பாட்டை விளக்கும் கதைRead more

7 Mins 1.92k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 05-05-2022
7 Mins 821 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 05-05-2022
6 Mins 512 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 05-05-2022
7 Mins 464 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 05-05-2022
6 Mins 412 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 05-05-2022
4 Mins 333 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 05-05-2022
6 Mins 331 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 05-05-2022
4 Mins 337 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 05-05-2022
8 Mins 322 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 05-05-2022
9 Mins 321 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 05-05-2022
6 Mins 300 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 05-05-2022
5 Mins 276 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 05-05-2022
9 Mins 276 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 05-05-2022
6 Mins 288 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 05-05-2022
10 Mins 310 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 05-05-2022
5 Mins 288 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 05-05-2022
8 Mins 296 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 05-05-2022
9 Mins 288 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 05-05-2022
6 Mins 267 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 05-05-2022
5 Mins 245 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 05-05-2022
6 Mins 264 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 05-05-2022
7 Mins 269 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 05-05-2022
6 Mins 244 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 05-05-2022
6 Mins 240 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 05-05-2022
6 Mins 245 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 05-05-2022
6 Mins 238 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 05-05-2022
6 Mins 231 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 05-05-2022
5 Mins 222 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 05-05-2022
4 Mins 231 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 05-05-2022
6 Mins 348 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்