பஞ்சும் பசியும்

By தொ.மு.சி.ரகுநாதன் 4,032 படித்தவர்கள் | 4.0 out of 5 (2 ரேட்டிங்ஸ்)
Classic Fiction Social Mini-SeriesEnded30 அத்தியாயங்கள்
‘பஞ்சும் பசியும்’ ஒரு சரித்திர நாவல். நமது நாட்டில் கைத்தறி நெசவாளர்கள் பட்ட அவலத்தையும், அதைப் போக்க அவர்கள் மேற்கொண்ட முயற்சிகளையும் சித்திரிக்கும் நாவல். நாட்டு மக்களின் மானத்தைக் காப்பதற்காக உழைத்த மக்கள் தங்கள் மானத்தைக் காப்பதற்கு வகையற்றுத் திரியும் அலங்கோலமும், ஆணும் பெண்ணும் குழந்தைகுட்டிகளும் அல்லோல கல்லோலப்பட்டுச் சீரழிந்த துயாரார்ந்த அனுபவங்களும் உயிர்ப்போடு இந்நாவலில் பதிவாகியிருக்கின்றன. இவர்களுடைய வாழ்க்கைச் சூழலோடு அக்காலத்தின் சரித்திரச் சூழலும் பின்னிப்பிணைந்திருக்கின்றன.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
2 ரேட்டிங்ஸ்
4.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Saravanan Leelavathi"

nice to read

"Bhanumathi Venkatasubramanian"

உழைப்பாளி படும் பாட்டை விளக்கும் கதைRead more

7 Mins 699 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 05-05-2022
7 Mins 343 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 05-05-2022
6 Mins 202 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 05-05-2022
7 Mins 174 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 05-05-2022
6 Mins 154 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 05-05-2022
4 Mins 127 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 05-05-2022
6 Mins 123 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 05-05-2022
4 Mins 135 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 05-05-2022
8 Mins 122 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 05-05-2022
9 Mins 121 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 05-05-2022
6 Mins 111 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 05-05-2022
5 Mins 104 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 05-05-2022
9 Mins 98 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 05-05-2022
6 Mins 104 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 05-05-2022
10 Mins 103 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 05-05-2022
5 Mins 100 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 05-05-2022
8 Mins 100 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 05-05-2022
9 Mins 96 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 05-05-2022
6 Mins 91 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 05-05-2022
5 Mins 84 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 05-05-2022
6 Mins 91 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 05-05-2022
7 Mins 87 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 05-05-2022
6 Mins 84 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 05-05-2022
6 Mins 88 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 05-05-2022
6 Mins 81 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 05-05-2022
6 Mins 72 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 05-05-2022
6 Mins 76 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 05-05-2022
5 Mins 75 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 05-05-2022
4 Mins 77 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 05-05-2022
6 Mins 109 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்