பஞ்சும் பசியும்

By தொ.மு.சி.ரகுநாதன் 11.02k படித்தவர்கள் | 3.7 out of 5 (3 ரேட்டிங்ஸ்)
Classic Fiction Social Mini-SeriesEnded30 அத்தியாயங்கள்
‘பஞ்சும் பசியும்’ ஒரு சரித்திர நாவல். நமது நாட்டில் கைத்தறி நெசவாளர்கள் பட்ட அவலத்தையும், அதைப் போக்க அவர்கள் மேற்கொண்ட முயற்சிகளையும் சித்திரிக்கும் நாவல். நாட்டு மக்களின் மானத்தைக் காப்பதற்காக உழைத்த மக்கள் தங்கள் மானத்தைக் காப்பதற்கு வகையற்றுத் திரியும் அலங்கோலமும், ஆணும் பெண்ணும் குழந்தைகுட்டிகளும் அல்லோல கல்லோலப்பட்டுச் சீரழிந்த துயாரார்ந்த அனுபவங்களும் உயிர்ப்போடு இந்நாவலில் பதிவாகியிருக்கின்றன. இவர்களுடைய வாழ்க்கைச் சூழலோடு அக்காலத்தின் சரித்திரச் சூழலும் பின்னிப்பிணைந்திருக்கின்றன.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
3 ரேட்டிங்ஸ்
3.7 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Saravanan Leelavathi"

nice to read

"kousalyadevi chandrasekar"

nice story

"Bhanumathi Venkatasubramanian"

உழைப்பாளி படும் பாட்டை விளக்கும் கதைRead more

7 Mins 1.9k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 05-05-2022
7 Mins 810 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 05-05-2022
6 Mins 505 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 05-05-2022
7 Mins 459 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 05-05-2022
6 Mins 408 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 05-05-2022
4 Mins 330 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 05-05-2022
6 Mins 328 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 05-05-2022
4 Mins 335 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 05-05-2022
8 Mins 318 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 05-05-2022
9 Mins 316 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 05-05-2022
6 Mins 297 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 05-05-2022
5 Mins 273 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 05-05-2022
9 Mins 273 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 05-05-2022
6 Mins 286 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 05-05-2022
10 Mins 306 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 05-05-2022
5 Mins 285 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 05-05-2022
8 Mins 294 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 05-05-2022
9 Mins 284 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 05-05-2022
6 Mins 263 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 05-05-2022
5 Mins 242 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 05-05-2022
6 Mins 261 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 05-05-2022
7 Mins 266 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 05-05-2022
6 Mins 241 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 05-05-2022
6 Mins 237 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 05-05-2022
6 Mins 241 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 05-05-2022
6 Mins 234 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 05-05-2022
6 Mins 228 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 05-05-2022
5 Mins 219 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 05-05-2022
4 Mins 227 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 05-05-2022
6 Mins 343 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்