பஞ்சும் பசியும்

By தொ.மு.சி.ரகுநாதன் 7,911 படித்தவர்கள் | 4.0 out of 5 (2 ரேட்டிங்ஸ்)
Classic Fiction Social Mini-SeriesEnded30 அத்தியாயங்கள்
‘பஞ்சும் பசியும்’ ஒரு சரித்திர நாவல். நமது நாட்டில் கைத்தறி நெசவாளர்கள் பட்ட அவலத்தையும், அதைப் போக்க அவர்கள் மேற்கொண்ட முயற்சிகளையும் சித்திரிக்கும் நாவல். நாட்டு மக்களின் மானத்தைக் காப்பதற்காக உழைத்த மக்கள் தங்கள் மானத்தைக் காப்பதற்கு வகையற்றுத் திரியும் அலங்கோலமும், ஆணும் பெண்ணும் குழந்தைகுட்டிகளும் அல்லோல கல்லோலப்பட்டுச் சீரழிந்த துயாரார்ந்த அனுபவங்களும் உயிர்ப்போடு இந்நாவலில் பதிவாகியிருக்கின்றன. இவர்களுடைய வாழ்க்கைச் சூழலோடு அக்காலத்தின் சரித்திரச் சூழலும் பின்னிப்பிணைந்திருக்கின்றன.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
2 ரேட்டிங்ஸ்
4.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Saravanan Leelavathi"

nice to read

"Bhanumathi Venkatasubramanian"

உழைப்பாளி படும் பாட்டை விளக்கும் கதைRead more

7 Mins 1.4k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 05-05-2022
7 Mins 613 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 05-05-2022
6 Mins 379 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 05-05-2022
7 Mins 336 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 05-05-2022
6 Mins 293 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 05-05-2022
4 Mins 239 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 05-05-2022
6 Mins 234 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 05-05-2022
4 Mins 245 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 05-05-2022
8 Mins 217 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 05-05-2022
9 Mins 216 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 05-05-2022
6 Mins 208 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 05-05-2022
5 Mins 195 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 05-05-2022
9 Mins 188 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 05-05-2022
6 Mins 196 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 05-05-2022
10 Mins 210 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 05-05-2022
5 Mins 201 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 05-05-2022
8 Mins 202 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 05-05-2022
9 Mins 198 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 05-05-2022
6 Mins 187 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 05-05-2022
5 Mins 168 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 05-05-2022
6 Mins 185 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 05-05-2022
7 Mins 187 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 05-05-2022
6 Mins 173 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 05-05-2022
6 Mins 171 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 05-05-2022
6 Mins 172 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 05-05-2022
6 Mins 159 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 05-05-2022
6 Mins 163 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 05-05-2022
5 Mins 159 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 05-05-2022
4 Mins 164 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 05-05-2022
6 Mins 240 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்